Valitse sivusto

Metropolia.fi / Hae opiskelijaksi / Opinto-opas / Wiki / Vuosikertomus / Blogit

Sosiaaliala, nuoret

Nuoret / AIKUISET / YAMK

Tutkintonimike: sosionomi (AMK)
Kesto: 3,5 vuotta
Laajuus: 210 opintopistettä
Aloituspaikat: 55
Opetuspaikka: Sofialehdonkatu 5 b, Helsinki

Hakuaika:
Kevään 2014 yhteishaku: 3.3.—1.4.2014.

Kevään 2014 hakuohje

Sosionomi (AMK) -tutkinto on vertailukelpoinen vastaavien eurooppalaisten ja kansainvälisten tutkintojen kanssa.

Tutkinto antaa valmiudet eri-ikäisten ihmisten ohjaus- ja kasvatustyöhön sosiaalialalla. Opiskelija voi suorittaa varhaiskasvatuksen sosionomi -kelpoisuuden opiskelemalla sovitun määrän varhaiskasvatuksen opintoja (uusi laki tulee voimaan vuonna 2015).

Opintojen alussa opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Kaikille yhteisten opintojen lisäksi opiskelija valitsee valinnaisia ammatillisia opintoja, joita ovat aikuissosiaaliohjaus, yhteisötyö ja sosiokulttuurinen innostaminen, varhaiskasvatus, perhetyö, nuoruus, erityiskasvatus. Valinnalliset ammatilliset opinnot vahvistavat ja suuntaavat opiskelijan ammatillisuutta.

Opintoihin sisältyy yhteensä noin 30 viikkoa ohjattua harjoittelua. Opintoja on mahdollista suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa ja englanninkielisessä koulutusohjelmassa.

Työllistyminen

Sosionomi työskentelee hyvinvoinnin edistämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Työtä tehdään yhdessä yksilöiden ja yhteisöjen kanssa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Sosionomilla on taito soveltaa osaamistaan ammatissaan ja kehittää ammattialaansa. Sosionomin työkenttänä on:

  • Varhaiskasvatus
  • Lastensuojelu
  • Perhetyö
  • Nuorisotyön ohjaus- ja kasvatustehtävät
  • Vanhustyö
  • Vammaistyö
  • Päihdetyö
  • Mielenterveystyö

Sosionomilla on mahdollisuus toimia myös itsenäisenä ammatinharjoittajana ja palvelujen tuottajana.

"Mistä on pienet sosionomit tehty?" -Katso video ja ota selvää.

 

 

Hakuajat

Kevät 2014

7.1. - 11.2. Nuorten englanninkieliset tutkinnot
3.3. - 1.4. Nuorten AMK-tutkinnot, aikuisten AMK- ja ylemmät AMK-tutkinnot
3.3. - 8.4. Englanninkielinen aikuiskoulutus ja ylemmät AMK-tutkinnot

Syksy 2014

8. - 22.9. Nuorten AMK-tutkinnot, aikuisten AMK- ja ylemmät AMK-tutkinnot

Kokemuksia Metropoliasta

Kokemuksia Metropoliasta

"Koulutus antaa mielestäni hyvät valmiudet työelämään omatoimisille ja sitkeille tyypeille."
- Emilia, Elokuvan ja television koulutus

OPISKELIJOIDEN KERTOMUKSIA

Ajankohtaista

 

 

 

Uutisarkisto →

Metropolia Ammattikorkeakoulu - Yhteisö, uudistaja ja kumppani


Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen ammattikorkeakoulu. Koulutamme kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita ja kehittäjiä.

Metropolia muodostaa yhteisön, jossa erilaiset ihmiset ja maailmat kohtaavat ja joka synnyttää oivalluksia ja osaamista työhön ja hyvinvointia elämään.