Sähkö- ja automaatiotekniikka - AMK-tutkinnot - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Valitse sivusto

Metropolia.fi / Hae opiskelijaksi / Opinto-opas / Wiki / CV / Blogit

Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Päivä / Monimuoto

Tutkintonimike: insinööri (AMK)
Kesto: 4 vuotta
Laajuus: 240 opintopistettä
Aloituspaikat: 40
Opetuspaikka: Albertinkatu 40-42, Helsinki ja Leiritie 1, Vantaa

Hakuaika:
Edellinen haku: kevät 2016. Seuraava haku syksyn 2016 yhteishaku 7.-21.9.2016.

syksyn 2016 hakuohje

Kiinnostavatko sähkö- ja automaatiotekniikan monipuoliset työmahdollisuudet?

Sähkö- ja automaatiotekniikkaa on kaikkialla ympärillämme. Tehokas energian tuotanto, uusiutuvat energiaratkaisut, älykäs sähköverkko, energiansiirto ja energiatehokas sähkön käyttö ovat nykypäivän sähköisen maailman edellytyksiä. Vastaavasti elektroniikkalaitteiden suunnittelu, kehittäminen, langaton tiedonsiirto ja sulautettu elektroniikka ovat tulevaisuutta, tarjoten ratkaisuja muun muassa kodin, teollisuuden ja terveydenhuollon tarpeisiin. Automaatio puolestaan laajentaa kokonaisuutta mittausten, instrumentoinnin, tiedonsiirron, mekatroniikan, robotiikan, automaattisten ohjaus- ja valvontajärjestelmien sekä informaatioratkaisuiden suuntaan.

Valmistuvien sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörien tehtäväkenttä on laaja. Alan osaajat toimivat pääosin suunnittelussa, tutkimuksessa, käyttöönotossa, tuotantoympäristöissä, kunnossapidossa, teknisessä myynnissä ja hankinnassa asiantuntijoina ja esimiehinä.

Opintojen sisältö

  • Kaikille yhteiset 1. vuoden opinnot
  • Pääainekohtaiset opinnot
  • Innovaatioprojekti
  • Kieli- ja viestintäopinnot
  • Sivuaineopinnot ja/tai vapaasti valittavat opinnot
  • Työharjoittelut
  • Opinnäytetyö

Opinnoissa painotetaan käytännönläheisyyttä, tekemällä oppimista, ongelmaratkaisukykyä, yhteistyötaitoja, kansainvälisyyttä, pääaineen syvällistä osaamista sekä erikoistumista. Sivuaineopinnot tukevat puolestaan laaja-alaisuutta ja varmistavat monipuolisuudellaan sen, että valmistuneilla insinööreillä on vankka soveltava ja ympäristöystävällinen ote alaansa.

Pääaineet

Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmassa on kolme pääainetta:

Automaatiotekniikka

Automaatiotekniikka on välttämätöntä kaikilla teollisuuden aloilla. Automaatiotekniikan koulutus tarjoaakin käytännönläheisen ja laaja-alaisen tutkinnon monenlaisiin työtehtäviin. Valmistuttuasi automaatiotekniikan insinööriksi omaat monipuoliset valmiudet alan suunnittelu-, myynti-, kunnossapito- ja johtotehtäviin. Opiskeluaikaiset projektit ja pienryhmätyöskentely laboratorioissa tekevät sinusta yhteistyötaitoisen insinöörin, joka osaa myös työelämässä toimia erilaisissa tiimeissä niin kotimaassa kuin kansainvälisissäkin organisaatioissa.

Automaatiotekniikan insinöörien työllisyystilanne on hyvä. Laaja-alaisuuden vuoksi voit työskennellä monenlaisissa tehtävissä lukuisilla eri toimialoilla. Työtehtäväsi voivat liittyä esimerkiksi teollisuuden prosessien hallintaan, energian tuotantoon, valmistuslinjojen ohjaukseen, robotiikkaan tai tuotanto- ja automaatiojärjestelmien kehittämiseen. Mahdollisia työpaikkojasi ovat esimerkiksi tuotantolaitokset, insinööri- ja suunnittelutoimistot, konsulttitoimistot, ohjelmistotalot, maahantuojat, tutkimuslaitokset sekä alan laite- ja järjestelmätoimittajat.

Automaatiotekniikan koulutus järjestetään Vantaalla Myyrmäen toimipisteessä.

 

Sähkövoimatekniikka

Sähkövoimatekniikassa voit syventyä sähkönjakeluun, sähköasennus- ja valaistustekniikkaan tai sähkökäyttöihin. Myös erilaiset yhdistelmät ovat mahdollisia.

Sähkön siirto- ja jakelutekniikka keskittyy sähköenergian toimittamiseen voimalaitoksilta asiakkaille. Sähköenergian toimitus on yhteiskunnan elintärkeä peruspalvelu, jonka kehittäminen on jatkuva haaste tekijöilleen. Älykkäät sähköverkot, lisääntyvän sähköajoneuvokannan infrastruktuuritarpeet ja kehittyvät sähkömarkkinat tarjoavat mielenkiintoisia näkymiä tuleville sähköinsinööreille.

Sähköasennus- ja valaistustekniikkaan kuuluvat rakennusten sähkösuunnittelu ja -asennukset, kiinteistöjen tietotekniset järjestelmät sekä sisä- ja ulkovalaistus. Uudet energiasäästötekniikat, esimerkiksi LED-valaistus, rakennusautomaation kehittyminen ja uusien älykkäiden tekniikoiden mukanaan tuomat uudet mahdollisuudet tuovat kiinnostavia mahdollisuuksia nykyisille ja tuleville insinööreille. Valaistus on tärkeä sisustus- ja viihtyvyystekijä, joka kysyy suunnittelijaltaan myös taiteellista silmää.

Sähkökäytöt keskittyvät sähköenergian muuttamiseen mekaaniseksi energiaksi. Sähkömoottorin lisäksi siihen liittyy yhä useammin taajuusmuuttajatekniikka, jolla moottorin pyörimisnopeutta ja muita ominaisuuksia voidaan säätää tarkasti ja energiatehokkaasti. Suomalainen taajuusmuuttajatekniikka on jo vuosikymmenten ajan ollut maailman huippua.

Sähköinsinöörien työt voivat liittyä esimerkiksi suunnitteluun, tutkimus- ja kehitystehtäviin, asiantuntijatehtäviin, konsultointiin, asennusurakointiin, käyttöön ja kunnossapitoon, teknisiin myynti- ja ostotehtäviin sekä varsinkin kokemuksen karttuessa erilaisiin johtamistehtäviin.

Sähkövoimainsinöörejä työllistävät Suomessa esimerkiksi energia- ja sähköverkkoyhtiöt, kotimaiset ja kansainväliset teollisuusyritykset, urakointiyritykset, suunnittelu- ja konsulttitoimistot sekä maahantuontiyritykset.

Sähkövoimatekniikan koulutus järjestetään pääosin Helsingissä Albertinkadun toimipisteessä.

Elektroniikka

Elektroniikan pääaineen opinnoissa voit syventyä langattomiin teknologioihin, sulautettuihin järjestelmiin, antureihin, tehoelektroniikkaan, sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen ja terveydenhuollon teknologiaan. Koulutuksessa yhdistyvät teoria sekä käytännönläheinen laboratorio- ja projektityöskentely. Käytännön työharjoittelu kotimaassa tai ulkomailla muodostaa tärkeän osan opintoja. Opinnot antavat sinulle hyvät valmiudet työskennellä terveydenhuollon ja/tai elektroniikan alan tuotekehitys-, suunnittelu-, testaus- tai ylläpitotehtävissä. Osa elektroniikan ammattiopinnoista järjestetään englanniksi yhteistyössä Degree Programme in Electronics tutkinto-ohjelman kanssa. Elektroniikan pääaineesta on mahdollista suuntautua myös terveydenhuollon tekniikan opintoihin, jotka järjestetään pääosin suomeksi.

Elektroniikan koulutus järjestetään Helsingissä Albertinkadun toimipisteessä.

Automaatiotekniikan
virtuaaliesittely

automaatiotekniikan sivusto

Katso virtuaaliesittely

Sähkötekniikan tilojen
virtuaaliesittely

Sähkötekniikan tilojen virtuaaliesittely

Katso virtuaaliesittely

Hakuajat

8. - 27.1. Englanninkieliset AMK-tutkinnot
   
16.3. - 6.4. AMK-tutkinnot (päivätoteutus ja monimuotototeutus) ja ylemmät AMK-tutkinnot (suomi ja englanti)
   
7.9. - 21.9. AMK-tutkinnot (päivätoteutus ja monimuotototeutus) ja ylemmät AMK-tutkinnot

Kokemuksia Metropoliasta

Kokemuksia Metropoliasta

"Koulutus antaa mielestäni hyvät valmiudet työelämään omatoimisille ja sitkeille tyypeille."
- Emilia, Elokuvan ja television koulutus

OPISKELIJOIDEN KERTOMUKSIA →