Valintakokeet syksy 2017

Syksyn 2017 korkeakoulujen yhteishaku

Metropolian tutkinto-ohjelmien valintakokeiden päivämäärät on julkaistu myös Opintopolussa. Koulutusten tiedoista Opintopolussa löytyvät mahdolliset lisätiedot pääsykokeista ja ennakkomateriaali, mikäli sitä on.

Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse n. viikkoa ennen koetta.

Huomaa, että sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeeseen eikä tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen ei lähetetä erillisiä kutsuja.

AMK-tutkinnot

Liiketalous

Liiketalous, monimuotototeutus 1.11.2017             

Kokeen ennakkoaineisto julkaistaan jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun Internet-sivuilla syksyn haussa 29.9.- 1.11.2017.

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysalan esivalintakoe 12.10.2017

Sosiaali- ja terveysala, päivätoteutukset

Bioanalytiikka   6.-9.11.2017
 Ensihoito  6.-7.11.2017
 Fysioterapia  31.10.-2.11.2017
 Kätilötyö  6.-7.112017
 Optometria  30.10.-1.11.2017
 Radiografia ja sädehoito  8.-9.11.2017
 Sairaanhoitotyö  6.-7.11.2017
 Sosiaaliala  6.-7.11.2017
 Terveydenhoitotyö  6.-7.11.2017

Sosiaali- ja terveysala, monimuotototeutukset

Bioanalytiikka (Kajaani, Kemi, Kokkola, Rovaniemi) vko 44
 Sairaanhoitotyö  6.-7.11.2017
 Sosiaaliala  8.11.2017
 Suun terveydenhuolto  8.-9.11.2017
 Suun terveydenhuolto (Kotka)  10.11.2017
 Terveydenhoitotyö (täydentävä)  30.10. ja 3.11.2017
 Toimintaterapia  31.10. ja 2.11.2017
 Toimintaterapia (täydentävä) 2.11.2017
 Vanhustyö  6.-7.11.2017             

Tekniikka

Tekniikan valtakunnallinen valintakoe 3.11.2017           

 Tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat.

Tekniikan valtakunnallinen valintakoe tehdään hakijan hakulomakkeessa ilmoittamassa ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa. Hakija osallistuu kokeeseen ylimmässä saman valintakoeryhmän hakukohteessa, eikä hän voi vaihtaa valintakoepaikkaa. Osallistuessaan valintakokeeseen hakija saa koetuloksen kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen, rakennusmestarikoulutuksen ja rakennusarkkitehtikoulutuksen hakutoiveisiinsa.

Kokeen ennakkoaineisto on luettavissa verkossa sivulla http://teliennakko.metropolia.fi/ kaksi viikkoa ennen koetta 20.10.–3.11.2017 välisenä aikana.

Ylemmät AMK-tutkinnot

Kulttuurituotanto, ylempi Amk  7.-9.11.2017