Valintakokeet kevät 2017

Kevään 2017 korkeakoulujen yhteishaku

Metropolian tutkinto-ohjelmien valintakokeiden päivämäärät on julkaistu myös Opintopolussa. Koulutusten tiedoista Opintopolussa löytyvät mahdolliset lisätiedot pääsykokeista ja ennakkomateriaali, mikäli sitä on.

Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse n. viikkoa ennen koetta.

Huomaa, että sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeeseen, tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen eikä liiketalouden päivätoteutusten kokeeseen lähetetä erillisiä kutsuja.

AMK-tutkinnot

Kulttuuri

Elokuva- ja televisio, mediatuotanto  29.5.-31.5.2017
Elokuva- ja televisiotuotanto: kuva- ja leikkaus,
käsikirjoittaminen, tuotanto, äänisuunnittelu
 29.5.-31.5.2017
Esitys- ja teatteritekniikka  6.6.-8.6.2017
Kulttuurituotanto  5.6.-8.6.2017
Muotoilu  1. vaihe 30.5.2017, 2.vaihe 1.6. ja 2.6.2017
Musiikki (valintakoekuvaus)  29.5.-9.6.2017
Vaatetusala  30.5.-31.5.2017
Viestintä, graafinen suunnittelu  29.5.-30.5.2017
Viestintä, 3D-animointi ja visualisointi  1.6.-2.6.2017
Viestintä, digitaalinen viestintä  31.5.-1.6.2017

Liiketalous

European Business Administration 12.4.2017                                        
International Business and Logistics 12.4.2017
Liiketalous  9.6.2017
Liiketalous, monimuotototeutus 24.5.2017

Liiketalouden päivätoteutuksen valtakunnalliseen valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.
Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat.

Valintakoe tehdään hakijan hakulomakkeessa ilmoittamassa ylimmässä liiketalouden alan hakukohteessa. Hakija osallistuu kokeeseen ylimmässä saman valintakoeryhmän hakukohteessa, eikä hän voi vaihtaa valintakoepaikkaa.

Sosiaali- ja terveysala

Valtakunnallinen esivalintakoe 27.4.2017
Apuvälinetekniikka 31.5. - 2.6.2017
Bioanalytiikka 5.6.-7.6.2017
Ensihoito, monimuotototeutus 6.6.-7.6.2017
Fysioterapia 31.5. - 2.6.2017
Jalkaterapia 31.5. - 2.6.2017
Kätilötyö 6.6.-7.6.2017
Kätilötyö, monimuotototeutus 29.5. ja 1.6.2017
Nursing 1. vaihe 25.4.2017, 2. vaihe 28.4.2017
Optometria 5.6. - 7.6.2017
Osteopatia 30.5. - 1.6.2017
Radiografia ja sädehoito 7.6.-8.6.2017
Sairaanhoitotyö 6.6.-7.6.2017
Sairaanhoitotyö, monimuotototeutus 6.6.-7.6.2017
Social Services 1. vaihe 25.4.2017, 2. vaihe 28.4.2017
Sosiaaliala 30.5. -31.5.2017
Suun terveydenhuolto 7.6.-8.6.2017
Terveydenhoitotyö 6.6.-7.6.2017
Toimintaterapia 1.6. - 2.6.2017
Vanhustyö 5.6. - 6.6.2017
Vanhustyö, monimuotototeutus 5.6. - 6.6.2017

Sosiaali- terveys- ja liikunta-alan valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.  Esivalintakokeen ennakkomateriaali julkaistaan kokeen tiedotussivulla http://soteli.metropolia.fi/ .

Tekniikka

Tekniikan valtakunnallinen valintakoe 1.6.2017                                                           
Tekniikan monimuotototeutusten valintakoe 1.6.2017
Rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskoe 2.6.2017
Electronics 20.4.2017
Information Technology, full time 20.4.2017

Tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen 1.6.2017 ja rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeeseen 2.6.2017 ei lähetetä erillistä kutsua. Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat.

Tekniikan valtakunnallinen valintakoe tehdään hakijan hakulomakkeessa ilmoittamassa ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa. Hakija osallistuu kokeeseen ylimmässä saman valintakoeryhmän hakukohteessa, eikä hän voi vaihtaa valintakoepaikkaa. Osallistuessaan valintakokeeseen hakija saa koetuloksen kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen, rakennusmestarikoulutuksen ja rakennusarkkitehtikoulutuksen hakutoiveisiinsa.

Rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskoe

Kaikki hakukelpoiset hakijat osallistuvat sekä tekniikan alan valtakunnalliseen valintakokeeseen
että rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeeseen ilman erillistä kutsua.  Sinun tulee osallistua rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeeseen korkeimman rakennusarkkitehtikoulutuksen hakutoiveesi mukaisessa rakennusarkkitehtikoulutusta antavassa ammattikorkeakouluyksikössä. Koe järjestetään 2.6.2017.

 

 

 

Ylemmät AMK-tutkinnot

Kulttuuri

Mediatuottaminen 6.-7.6.2017
Muotoilu 7.6.2017
Musiikki (musiikkipedagogi ja muusikko), valintakoekuvaus 29.5.-2.6.2017
Vaatetusala 6.-7.6. 2017

Liiketalous

Business Informatics 1.6.2017
Health Business Management 31.5.2017

Sosiaali- ja terveysala

Health Business Management 31.5.2017
Kliininen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla 30.5.2017
Kuntoutus 29.5.-30.5.2017
Sosiaali- ja terveysalan palvelujen johtaminen ja
Ensihoidon palvelujen johtaminen
30.5.2017
Sosiaaliala 12.6.–13.6.2017
Vanhustyö 1.6.-2.6.2017

Tekniikka

Ajoneuvotekniikka 29.5.2017
Business Informatics 1.6.2017
Health Business Management 31.5.2017
Industrial Management 29.5.2017
Information Technology 30.5.2017
Logistics 31.5.2017