Oona: Osaamista ja onnistumisen tukea yrittäjänaisille

Oona - osaamista ja onnistumisen tukea yrittäjänaisille ESR-hanke tukee uusmaalaisia yrittäjänaisia rohkeasti kasvattamaan yritystään osaamisen kehittämisen ja vertaistuen avulla.

Syksyllä 2017 osaamista kehitetään palveluiden ja tuotteiden uudistamisen, johtamisen, digiosaamisen sekä vertaistyöskentelyn parissa.

Hankkeen maksuttomiin koulutuksiin ja vertaisryhmiin ovat tervetulleet kaikki uusmaalaiset yrittäjänaiset yrityksen toimialasta, yritysmuodosta tai koosta riippumatta.

 

 

 

Työpajat

Onnistumista ja oivalluksia johtamiseen työpajat 10.10. - 5.12.2017

Työpajat kasvun ja johtamisen tueksi. Työpaja-sarjan teemoina ovat itsensä johtaminen, verkostot ja osuustoiminta, esimiestyö, yhteiskehittäminen sekä työntekijän rekrytointi. Jokainen työpaja koostuu yrittäjänaisen ja hankkeen asiantuntijoiden alustuksista, ryhmätyöskentelystä sekä verkostoitumisesta. Työpajaan kannattaa tulla avoimin mielin oppimaan ja verkostoitumaan.

Hinta: koulutus on maksuton. Peruutusmaksu: mikäli peruutat osallistumisen viikkoa ennen
(7 pv) työpajan alkua, veloitamme sinulta 50 e + alv peruutusmaksun.


Paikka: Metropolia amk Leppävaaran toimipiste, Vanha Maantie 6, kokoustila Revontuli
(A-puoli, 1. kerros)

Syksyn 2017 työpajat tiistaisin 10.10., 24.10., 7.11., 21.11. ja 5.12. klo 8.30-12.00.

Jokaiseen työpajaan ilmoittaudutaan erikseen.

 

Itsensä johtaminen 10.10.2017 klo 8.30-12.00

Ilmoittaudu työpajaan

Itsensä johtamisen työpajassa yrittäjä tarkastelee itseään ja omaa johtamistaan, omaksuu itsensä johtamisen työkaluja, saa työvälineitä työntekijöiden itsensä johtamisen edistämiseen sekä verkostoituu ja voimaantuu.Työpajan vetäjänä toimii Metropolia ammattikorkeakoulun, sosiaali- ja terveysalan YAMK tiimin lehtori ja yrittäjä Sirkka-Liisa Kolehmainen. Vierailevana yrittäjänä työpajassa on Life Coach Kirsi Hämäläinen, Cassiope.

 

Verkostot ja osuustoiminta 24.10.2017 klo 8.30-12.00

Ilmoittaudu työpajaan

Verkostot ja osuustoiminta -työpajasta yrittäjä saa eväitä siihen, mistä voi löytää verkostokumppaneita ja miten verkostoissa toimitaan. Pajassa punnitaan osuuskuntatoiminnan hyviä ja huonoja puolia ja tarkastellaan sitä, millaisia erilaisia toimintaperiaatteita osuuskunnalla voi olla. Työpajan alussa useammassa osuuskunnassa työskennellyt yrittäjä Johanna Hytönen kertoo omia kokemuksiaan osuuskunnissa toimimisesta. https://banana.fi/author/johanna/ . Sen jälkeen teemme verkostoitumisharjoituksen. Työpajan vetäjänä toimii Minna Janhonen Työterveyslaitoksesta.

 

Esimiestyö 7.11.2017 klo 8.30-12.00

Ilmoittaudu työpajaan

Yrittäjästä esimieheksi -työpajasta yrittäjä saa vinkkejä hyvään esimiestoimintaan sekä esimiestyön periaatteisiin. Esimiestyötä tarkastellaan erityisesti vuorovaikutuksen, tavoitteiden asettamisen ja niiden saavuttamisen seuraamisen näkökulmista.  Työpajan vetäjänä toimii Sara Lindström Työterveyslaitoksesta. Esimiesvalmentajana on toimitusjohtaja ja yrittäjä Päivi Saatsi, Työvalmennus Futuuri Oy.

 

Yhteiskehittäminen 21.11.2017 klo 8.30-12.00

Ilmoittaudu työpajaan

Yhteiskehittämisen työpajasta saat perusosaamista ja ideoita osallistavaan kehittämiseen henkilöstön, verkoston ja asiakkaiden kanssa. Yhteiskehittäen voidaan ideoida ja uudistaa yrityksen tuotteita, palveluita, strategiaa tai vaikkapa työprosesseja.

 

 

 

 

Työntekijän rekrytointi 5.12.2017 klo 8.30-12.00

Ilmoittaudu työpajaan

Työpajassa saat sparrausta ensimmäisen työntekijän palkkaukseen ja vinkkejä onnistuneeseen  rekrytointiin pienessä yrityksessä. Käsittelemme erityisesti sitä, mitä ensimmäistä työntekijää palkatessa on hyvä ottaa huomioon, miten löydät omaan yritykseen sopivan ihmisen ja minkälaista tukea työntekijän rekrytointiin on saatavilla. Työpajasta saat käytännön tukea ja rohkeutta ottaa ensimmäiset askeleet kohti työntekijän palkkaamista. Jo työllistäville työpaja tarjoaa eväitä kirkastaa yrityksen rekrytointiviestiä, onnistua rekrytoinneissa sekä verkostoitua yrittäjänaisten kesken.

Työpajan aluksi työlainsäädännön asiantuntija kertoo käytännönläheisesti, mitä työntekijää palkattaessa on hyvä ottaa huomioon. Tämän jälkeen osallistujat pääsevät pohtimaan työpisteissä oman yrityksen rekrytointiviestiä ja sopivia rekrytointitapoja. Lisäksi rekrytoinnin tukipalveluista/palkkatuesta ja avoimet työpaikat -palvelusta on kertomassa Uudenmaan TE-toimiston asiantuntija Matti Martikainen. Työpajan vetävät Työterveyslaitoksen asiantuntijat Sara Lindström ja Tiina Taipale.

 

Koulutus

Palveluiden ja tuotteiden uudistaminen

Ajankohta: 18.8. - 27.10.2017

Tiedote 31.7.2017: Koulutus on täynnä ja ilmoittautuminen on päättynyt. 

Koulutus järjestetään uudelleen tammi-maaliskuussa 2018.

Koulutuksessa saat työkaluja yrityksesi palveluiden ja tuotteiden uudistamiseen ja kehittämiseen. Koulutuksen aikana käydään läpi innovatiivinen kehittämisprosessi, joka auttaa sinua kehittämään yritystäsi tulevaisuussuuntautuneesti. Koulutuksen alussa yrittäjä valitsee yhden kehittämisteeman, jota kokeilee ja vie käytäntöön. Yrityksen kannalta strategisesti merkittävän asian valinta lähtee yrityksen nykytilanteen arvioinnista.

Kymmenen viikkoa kestävä koulutus sisältää lähiopetusta, verkko-opintoja, webinaareja ja henkilökohtaista kehittämistehtävän ohjausta.

Kenelle?

Uusmaalaisille yrittäjänaisille yrityksen toimialasta, koosta tai yritysmuodosta riippumatta. Koulutus sopii kuitenkin parhaiten mikro- ja pienyrittäjille (yrityksen koko 1-50 henkilöä).

Milloin?
Ensimmäinen tapaaminen kasvotusten muiden yrittäjien kanssa: pe 18.8. klo 8.30-11.00
Ensimmäinen kehittämistyöpaja opiskelijoiden kanssa: to 7.9.klo 8.30-11.00
Viimeinen tapaaminen muiden yrittäjien kanssa kasvotusten: pe 27.10. klo 8.30-11.00

Perjantaisin pidetään webinaareja ja työkohtaisia ohjauksia osallistujien
kanssa sovitusti. Lähitapaamiset Metropolia amk, Vanha Viertotie 23 (Haaga, Helsinki).

Miten?
Osallistujalla on mahdollisuus yrityksen tuotteiden ja palveluiden yhteiskehittelyyn Metropolia ammattikorkeakoulun monialaisten opiskelijaryhmien kanssa. Opiskelijat voivat olla apuna esimerkiksi toimintaympäristön kartoittamisessa, hyvien käytänteiden vertailussa, asiakassegmentoinnissa, palvelumuotoilussa, uuden palvelun testaamisessa tai markkinointisuunnitelman tekemisessä. Koulutuksen aikana järjestetään ideatyöpaja yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Koulutuksen jälkeen osaat

 • viedä yritystäsi eteenpäin yhteistyössä asiakkaiden, henkilöstön ja/tai muiden toimijoiden kanssa huomioiden tulevaisuuden näkökulmat.
 • hyödyntää erilaisia ideointimenetelmiä osana uutta luovaa toimintatapaa.Osaat myös ruokkia luovuutta.
 • hyödyntää erilaisia työkaluja yrityksen toimintaympäristön arviointiin, tulevaisuuden tarpeiden analysointiin, palvelumuotoiluun sekä asiakas- ja käyttäjälähtöiseen kehittämiseen.


Mihin yrittäjä sitoutuu?

Uuden luominen ja uudistaminen on antoisaa mutta vie aikaa. Varaa aikaa koulutuksen ennakko- ja kehittämistehtävän tekemiseen. Jos toivot opiskelijoiden kanssa yhteistyötä, varaa aikaa myös siihen.

Koulutus on De Minimis tukea. Yrittäjä sitoutuu antamaan hankkeeseen osallistuvan yrityksen De Minimis tuki-ilmoituksen, lomake toimitetaan ilmoittautuneille täytettäväksi. Saat hankkeelta tiedoksiannon myönnetystä De Minimis tuesta (500 euroa) koulutuksen alkaessa.

Hinta: Koulutus on maksuton. Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu: mikäli peruutat kurssin viikkoa ennen (7 pv) kurssin alkua, lähetämme sinulle 150 e peruutusmaksun.

Osallistujamäärä: koulutukseen otetaan mukaan 20 uusmaalaista yrittäjänaista ilmoittautumisjärjestyksessä. (Koulutuksen täyttyessä otamme myös ilmoittautumisia varasijalle mahdollisten peruutusten varalle.)

 

  Tulosta esite (pdf)

 

Vertaisryhmä

Ohjattu ja sparraava yrittäjänaisten vertaisryhmä

Ajankohta: 4.9. - 13.11.2017

Tiedote 31.7.2017: Koulutus on täynnä ja ilmoittautuminen on päättynyt. Keväällä 2018 toteutetaan kaksi vertaisryhmää, joiden ajankohta tarkentuu syyskauden lopulla.

Ohjatun vertaisryhmätyöskentelyn tavoitteena on antaa lisää voimavaroja, visioita ja iloa yrittäjänä toimimiseen. Tavoitteena on tunnistaa omia vahvuuksia ja kehittämisalueita ja näiden kautta kehittää omaa liiketoimintaa ja yrityksen kasvua.Vertaisryhmän (9-11 henkilöä) työskentely räätälöidään osallistujien tarpeiden mukaan ja käsiteltävät teemat sovitaan yhdessä osallistujien kanssa.

Kenelle?
Uudenmaan alueen yrittäjänaisille, toimialasta riippumatta, yrityksen henkilöstömäärän tulee olla alle 50 henkilöä.

Milloin?

Vertaisryhmätyöskentelyyn sisältyy kuusi ohjattua lähi- ja verkkotapaamista. Lähitapaamiset pidetään Metropolia amk:n kampuksella, Bulevardi 31, Helsinki.

4.9. klo 12.00-16.00 Aloitustapaaminen Bulevardilla
18.9. klo 14.30-16.00 Skype
2.10. klo 13.00-16.00 lähitapaaminen Bulevardilla
16.10. klo 13.00-16.00 Skype
30.10. klo 14.30-16.00 Skype
13.11. klo 13.00-16.00 lähitapaaminen Bulevardilla

Ryhmästä saat

 • Rohkeutta ja innostusta liiketoiminnan kehittämiseen
 • Voimavaroja ja osaamista yrittäjänä toimimiseen
 • Sparrausta osaavalta joukolta
 • Vertaistukea ja verkostoja oman toiminnan tueksi
 • Iloa ja itseluottamusta

Miten?

 • Luottamuksellista oivallusten jakamista kahden innostavan ohjaajan vetämässä 10 yrittäjänaisen ryhmässä.
 • Ensimmäinen tapaaminen kasvokkain (tarvittaessa virtuaalisesti).
 • Ryhmä työskentelee 10 viikon ajan virtuaalisesti.
 • Työskentelyyn kuuluu kevyitä välitehtäviä, jotka tukevat omien vah­vuuksien tunnistamista ja kehittämistä.

Mihin yrittäjä sitoutuu?

 • oman yritystoiminnan ja yrittäjyyden tarkasteluun
 • osallistumaan ryhmätapaamisiin ja välitehtävien tekemiseen
 • aktiiviseen ja luottamukselliseen keskusteluun
 • muiden yrittäjien tilanteen pohtimiseen

 • De Minimis -tuki
  Maksuttomaan vertaisryhmään osallistuminen on De Minimis tukea. Yrittäjä sitoutuu antamaan hankkeeseen osallistuvan yrityksen De Minimis tuki-ilmoituksen, lomake toimitetaan ilmoittautuneille täytettäväksi. Saat hankkeelta tiedoksiannon myönnetystä De Minimis tuesta (500 euroa) vertaisryhmän alkaessa.

Tulosta esite (pdf)

 

Tulossa myös

Digipajat: Yrittäjänaisten digipajat loka-joulukuussa 2017 ja keväällä 2018

Digiosaamista kehittävien työpajojen teemoina mm. some-markkinointi, facebook, linkedin, twitter, instagram, blogiyhteistyö ym.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen tulossa pian.

 

 

  

Koulutukset ja vertaistukiryhmät tuottaa Oona - osaamista ja onnistumisen tukea yrittäjänaisille ESR-hanke. Oona-hanke tukee uusmaalaisia yrittäjänaisia rohkeasti kasvattamaan yritystään osaamisen kehittämisen ja vertaistuen avulla. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama. Hankkeen rahoittavana viranomaisena on Hämeen ELY-keskus. Hanketta toteuttavat yhdessä Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Työterveyslaitos.

 

Yrittäjänaisten ilta 26.1.2017 klo 17-20

Katso tilaisuuden tallenne tästä

Katso ohjelma ja puhujien esitykset

Lisätietoja projektipäällikkö Irene Gröhn. Lähetä sähköpostia.

Oona-hanke Tikissä-blogissa

Lisätietoja hankkeesta, tulevista koulutuksista ja vertaisryhmistä:


Projektipäällikkö Irene Gröhn
Metropolia Ammattikorkeakoulu
sähköposti: etunimi.sukunimi@metropolia.fi
p. 040 159 7481


Osatoteutuksen projektipäällikkö
erikoistutkija Minna Janhonen
Työterveyslaitos
sähköposti: etunimi.sukunimi@ttl.fi
p. 043 824 3391

Yhteistyössä

Kumppanimme