Tutkintonimike: Muotoilija (AMK)

Kesto: 4 vuotta

Laajuus: 240 opintopistettä

Aloituspaikat: 18

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 14.3.–28.3.2018

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

Muotoilun tutkinto-ohjelmasta valmistuva sisustusarkkitehti pyrkii toiminnallaan parantamaan ympäristön hyvää laatua ja säilyttämään sen kulttuurisia arvoja. Sisustusarkkitehdin työ on luovaa tilojen ja toimintojen suunnittelua, sisustusprojektin hallintaa luonnoksista toteutussuunnitelmiin.

Tila-, valaistus-, kaluste- ja rakennesuunnittelu kulkevat rinnakkain koko suunnitteluprosessin ajan. Sisustusarkkitehtuurin kohteita ovat esim. asuin-, työ- ja liiketilat sekä näyttely-, messu- ja muut julkiset tilat. Sisustusarkkitehti toimii yhteistyössä tilaajan, tilan käyttäjän, arkkitehdin ja rakennusalan erikoissuunnittelijoiden kanssa. Työ edellyttää rakennuslainsäädännön ja rakennusmääräysten tuntemusta.

Opintojen tavoite

Koulutuksen tavoitteet ovat muotoiluosaamisessa. Koulutamme luovia sisustusalan asiantuntijoita, jotka hallitsevat suunnittelutyön teknisen ja käytännön osaamisen ohella myös liiketaloudellisen osaamisen.

Koulutus antaa valmiudet toimia rakennusalan erikoissuunnittelijana yksityisten ja julkisten tilojen rakennushankkeissa. Painotamme käytännönläheistä, ekologista ja ekonomista muotoilua, joka tukee ihmisen ja yhteiskunnan toiminnallisia ja esteettisiä tarpeita.

Opintojen sisältö

Opinnoissa keskitytään ammatin kannalta välttämättömiin tietosisältöihin, kuten tilan- ja valon arkkitehtuuriin sekä kaluste- ja rakennesuunnitteluun. Funktionaalisuuden kannalta on olennaista tuntea ihmisen mitat ja käyttäytyminen erilaisissa tilanteissa. Rakennus- ja sisustusmateriaalien tuntemus, pintakäsittelyt sekä värien hallinta ovat laajasti mukana opinnoissa.

Opinnot sisältävät väri, pinta, materiaali- ja toteutussuunnittelua, laajan CAD-koulutuksen ja työharjoittelujaksot sekä mahdollisuuden kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Opinnoissa painotetaan ammattimaisten työkalujen hallintaa, piirtämistä käsin sekä eri ohjelmistojen avulla.

Suunnittelutaitojen ohella painotetaan käyttäjälähtöistä ajattelua, projektiosaamista, sopimuskäytänteiden hallintaa ja rakennuslainsäädännön ja rakennusmääräysten tuntemusta. Koulutus antaa laajat perustiedot tilojen erilaisista käyttötarkoituksista, ympäristöjen hyvästä laadusta ja kulttuurisista arvoista.

Sisustusarkkitehtuurin opiskelijatöitä

Jutta Malinen, 1. vuosikurssi: Sammalkoto-päiväkotisuunnitelma, 2016

Mirka Höglund ja Alice Mattila Övre Nybacka, 3. vuosikurssi: Korjaussuunnitelma, 2016

Oona Auramo: Kerkkä-saunamökki, 2016

Aino Heinäsuo: Väre-salaatinottimet, 2016

Kalle Kervinen ja Netta Poikolainen: Kaksiosta kolmioksi -asuntosuunnitelma, 2016

Pinja Nousiainen, 1. vuosikurssi: Verso-päiväkoti, 2016

Tiina Nissinen: Rannikko-saunamökki, 2016

Kirsi Kouhia, 2. vuosikurssi: Sysi-saunasuunnitelma, 2017

Työkenttä

Työpaikkoina ovat arkkitehti- ja sisustussuunnittelutoimistot, julkiset rakennuttajat, virastot, muotoilu- ja sisustusalan liikeyritykset, lehdet tai toimiminen itsenäisenä yrittäjänä.

Opiskelijoiden kokemuksia

Noora Kauppila

Noora Kauppila on toisen vuosikurssin sisustusarkkitehtuurin opiskelija. Inkoosta kotoisin oleva Noora oli lukiossa kuvislinjalla. Hän haki aluksi opiskelemaan ympäristötieteitä, mutta totesi, että siellä on hänen makuunsa liikaa lukemista. Noora oli kuullut, että kilpailu sisustusarkkitehtuuriin on kovaa, mutta sitä hän halusi kuitenkin oikeasti tehdä. - Olen kunnianhimoinen ja haluan nauttia siitä, mitä teen koulussa ja töissä, Noora toteaa. Hän pääsi toisella hakukerralla sisään Metropoliaan. Välivuoden aikana hän teki sisustusmyyjän töitä, kävi erilaisia kädentaitokursseja ja treenasi valintakokeisiin. Noora haki Metropolian ohella Turun ammattikorkeakouluun ja Aalto-yliopistoon. Metropoliaa puolsi hyvä sijainti.

Noora on ollut tyytyväinen valintaansa. Sisustusarkkitehtuurissa on monipuolisesti kursseja ja ne tukevat toisiaan. Opiskelu on enimmäkseen käytännönläheistä ja teknistä, mutta myös inspiraatiota ja innovatiivisuutta ylläpitävää. Projektikursseissa yhdistyy molemmat. Vaihtelua opiskeluun tuovat eri opettajat erilaisine tapoineen ja opiskelun myötä oppii kehittämään omaa tapaa tehdä muotoilua.

- Eka vuosi oli ihmettelyä sen suhteen mitä kannattaa tehdä ja miten aikaansa priorisoida. Sisustusarkkitehdin työ on elämäntapa-ammatti ja on tärkeää havainnoida ympäristöä myös vapaa-ajalla. Ekana vuonna käydään perusasioita, ohjelmistoja, kirjoittamista, teknisiä asioita ja saa tietoa rakentamisesta. Tokana vuonna tietää jo perusasiat ja pystyy tehokkaammin kehittämään itseään, Noora kertoo.

Nooran opintoihin on tähän mennessä kuulunut muun muassa tila-, kaluste- ja valaistussuunnittelua sekä pieniä projekteja. - Yleensä kurssien lähestyessä loppuaan hengästyy ja paineet kasvaa. Opinnoissa on tärkeää aikatauluttaminen ja riittävän hyvän lopputuloksen saavuttaminen. Antoisimpia ovat soveltavat projektit, joissa oppii itse ohjelmia, tulee metsästettyä erilaisia muotokieliä, tiloja ja tunnelmia. Noora kuvailee.

Opetus alkaa yleensä ysiltä ja loppuu kolmelta, työskentely jatkuu joskus iltaan asti riippuen kurssista. Ideointiin ja toteuttamiseen tarvitsee aikaa, eli niihin kannattaa panostaa ja jättää aikaa. Kerran viikossa Noora opiskelee saksaa ja joskus hän jää koululle tekemään tehtäviä muutamaksi tunniksi. - Välillä tarvitsee breikkiä, mutta kannattaa panostaa opiskeluun niin paljon kuin jaksaa ja ehtii. Tää on se ala, missä haluan olla tulevaisuudessa hyvä ja ammattilainen, Noora toteaa.

Noora on ollut viime syksynä tutorina aloittavilla opiskelijoilla. Se oli hänestä antoisaa ja opettavaista. Ensimmäisenä opiskeluvuonna oli paremmin aikaa esimerkiksi opiskelijabileisiin ja näyttelyihin. Nyt Noora on tehnyt hakemusta Saksaan työharjoitteluun intensiivisesti. - Omaakin aikaa jää, kun vaan aikatauluttaa. Lähellä presentaatioita on rankkaa, mutta hommia voi tehdä koulussa tai kotona. Sisustusmyyjän työ oli liian rankkaa pidemmän päälle opiskelun ohessa.

Noora haluaisi kesällä Saksaan työharjoitteluun, koska siellä on myös poikaystävä opiskelijavaihdossa. Saksa on designissa ja arkkitehtuurissa kärkimaa ja sieltä voisi saada uutta perspektiiviä omaan tekemiseen. Noora aikoo tehdä molemmat harjoittelut siellä tai toisen Suomessa. Noora haluaisi valmistua kohtuullisen nopeasti ja jatkaa maisteriopintoihin Aaltoon tai ulkomaille.

Hän haluaisi tehdä valmistumisen jälkeen perinteisiä sisustusarkkitehdin töitä suunnittelu- tai arkkitehtitoimistossa, eikä suunnittele erityisempää erikoistumista. - Sitten kun on saanut vahvan perustan, niin voisi perustaa oman yrityksen yksin tai jollain porukalla. Olen yrittäjäperheestä kotoisin, joten se ei tunnu kovin vieraalta ajatukselta, Noora kertoo.

Kenelle suosittelisit alaa? Miten voi valmistautua valintakokeisiin?

Noora suosittelee alaa kaikille visuaalisille ihmisille. Ala voi kuulostaa aluksi tekniseltä, mutta sisältää paljon muutakin ja kuvataiteistakin on hyötyä. Täältä ei kuitenkaan valmistuta taiteilijaksi ja opintojen aikana ollaan aika paljon yritysten kanssa tekemisissä. Alalle hakeutuvan kannattaa olla kiinnostunut ihmisistä, koska sisustusarkkitehtuurissa parannetaan ihmisten viihtyisyyttä ja ympäristöä, joka vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin.

Erilaiset taiteeseen liittyvät tai pääsykokeisiin tähtäävät kurssit auttavat pääsykokeisiin valmentautumista, koska sitten tulee treenattua ja kynä alkaa pysyä kädessä. Jos vaan tekee jotain töitä välivuonna, niin se ei välttämättä auta. Eikä hyöty jää vain pääsykokeisiin vaan niitä samoja taitoja tarvitsee myös opintojen aikana. Hyödyllistä on myös, jos on oppinut keräilemään inspiraatiota tutkailemalla ympäristöä.

Motivaatiota löytyy siitä, että ympäristö on inspiroiva, tehokas, viihtyisä, käyttäjäystävällinen ja asiat toimii. Sisustusarkkitehtuurissa on kyse luovuuden ja visuaalisen ajattelun yhdistämistä asioiden toimimiseen ja suunnitelman toteuttamiseen teknisesti ja ymmärrettävästi. Alassa ei siis ole kyse koristetyynyjen valitsemista, vaan se on hyvin laaja. On paljon asioita, mitä pitää ottaa huomioon, kuten tekniikka, rakentaminen, ergonomia ja tila-ajattelu.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yhteystiedot

Yhteishakua koskevat kysymykset:

hakijapalvelut metropolia fi

Tutustu muotoilun sivuihin

Joustavat opintopolut

Opetussuunnitelmamme huomioivat erilaiset osaamistarpeet ja -tavoitteet sekä antavat mahdollisuuden suunnata opintoja erilaisilla valinnoilla. Katso lisää Monien mahdollisuuksien Metropolia Prezi-esityksestä:

Kansainvälisyys opintojen aikana

Mallinnus Alice Mattila