Muotoilu: Tekstiilisuunnittelu

AMK-tutkinto Ylempi AMK-tutkinto Avoin AMK

Tutkintonimike: Muotoilija (AMK)

Kesto: 4 vuotta

Laajuus: 240 opintopistettä

Aloituspaikat: 18

Opetuspaikka: Hämeentie 135, HelsinkiKatso sijainti kartalla

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 15.3.–5.4.2017

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

Tekstiilisuunnittelun koulutus antaa laajat valmiudet toimia tekstiiliin painottuneilla muotoilun ammattialoilla. Tekstiilisuunnittelija voi ammatissaan merkittävästi lisätä yleistä viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Hän ymmärtää tekstiilin historiallisen arvon, mutta toisaalta voi työssään syventyä alan viimeisimpiin teknisiin innovaatioihin.

Tuote- ja tekstiilisuunnittelun ohella tekstiilisuunnittelijan työtehtäviin kuuluu erilaisten pintamateriaalien suunnittelua sekä niiden tuotteistamista ja tuotantoon saattamista. Työtehtävät voivat koostua myös myynti-, markkinointi- ja koordinointitehtävistä sekä alan viestintätyöstä.

Opintojen tavoitteet

Tekstiilisuunnittelun opintojen tavoitteena on luoda pohja aktiiviselle ja kansainväliselle tekstiilialan osaamiselle. Tekstiilisuunnittelija hallitsee ammatin edellyttämiä suunnittelutaitoja sekä ymmärtää asiakaslähtöisyyden ja kaupallisuuden osana tuotesuunnitteluprosessia.

Visuaalisen suunnittelun ohella hän hallitsee tekstiilialan kokonaiskonseptointia, tuotannonsuunnittelua, materiaali- ja valmistusteknologiaa sekä markkinointia. Hän ymmärtää suunnittelijana eettisen vastuunsa sekä ympäristömyötäisyyden vaatimukset ammatillisessa toiminnassa.

Opintojen sisältö ja toteutustapa

Koulutus antaa perustiedot pintojen ja tekstiilituotteiden suunnittelusta, eri tekstiilimateriaaleista, luovasta ilmaisusta, tuotesuunnittelusta, tuotannonsuunnittelusta ja markkinoinnista sekä alan innovaatiotoiminnasta.

Opinnoissa painottuvat tekstiilirakenne- ja materiaaliosaaminen, CAD-osaaminen, asiakaslähtöinen ja ratkaisukeskeinen tuotesuunnittelu sekä ammatillinen kommunikointitaito. Materiaali- ja valmistusteknologia pitää sisällään mm. kudonnan, neuleen ja painokankaan opintoja. Tiimityössä korostuvat sosiaaliset valmiudet.

Opintojen edistyessä opiskelijat osallistuvat erilaisiin projekteihin yritysten ja yhteisöjen kanssa. Työharjoittelussa alan yrityksissä opiskelijat syventävät ammatillisia osaamisalueitaan. Alan kehitystä seurataan kansainvälisillä messuosallistumisilla. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa kansainvälisenä vaihtona. Opinnäytetyö on työelämälähtöinen ja se tehdään ulkopuolisen tilaajan toimeksiannosta.

Työkenttä

Tekstiilisuunnittelun suuntautumisvaihtoehdosta valmistuneet sijoittuvat projekti-, ohjaus- ja suunnittelutehtäviin toimien liike-elämän palveluksessa tai alan yrittäjinä. Mahdollisia ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi suunnittelija, tuote- ja tekstiilimateriaalikehittäjä, tuotepäällikkö, visuaalinen suunnittelija, sisäänostaja, mallistokoordinaattori, projektimyyjä ja sisustustoimittaja.

Opiskelijoiden kokemuksia

Lumi-Maaria Nieminen

Lumi-Maarian hupparin kuosi on hänen itsensä suunnittelema

Vantaalainen 24-vuotias Lumi-Maaria Nieminen on neljännen vuoden tekstiilisuunnittelun opiskelija Metropolia Ammattikorkeakoulun muotoilun koulutusohjelmassa. Hän on ollut pienestä pitäen kiinnostunut käsitöistä ja kuvataiteista, joten tekstiilisuunnittelun opiskelu tuntui hänestä mielekkäältä vaihtoehdolta.

- Äidilläni on ollut ompeluliike ja mummini on ollut muotitoimittaja, ja molemmat ovat käsityöihmisiä, joten ala on tullut minulle myös kodinperintönä. Hain parina vuonna muotoilualan kouluihin, mutta Metropoliaan pääsin ensimmäisellä kerralla. Metropolia on iso ja näkyvä pääkaupunkiseudulla, mistä olen itsekin kotoisin ja siksi se oli helppo valinta. Ammattikorkeakoulu sopii käytännön ihmisille. Lukion jälkeen halusin tehdä, enkä enää vain lukea, Lumi-Maaria kertoo.

Lumi-Maarian hakiessa opiskelemaan valintakoetehtävät olivat piirustukseen ja maalaamiseen painottuvia, mutta tärkeintä oli omien ideoiden esiintuominen.

Lumi kertoo viihtyneensä hyvin Metropoliassa, ja opinnot ovat vastanneet hänen odotuksiaan.  Opinnoissa on käyty läpi tekstiilin perustekniikoita, kuten painokangasta, kudontaa ja neulontaa.

- Jos on erityisen kiinnostunut jostain tietystä tekniikasta, niin itsenäisesti voi sitten perehtyä enemmän. Opinnoissa täytyy olla oma-aloitteinen, koska kaikkea ei voi oppia neljässä vuodessa. Oman mielenkiinnon kohteen tunnistaminen on tärkeää myös harjoittelupaikan ja opinnäytetyöpaikan etsimisessä, Lumi-Maaria painottaa.

Tekstiilisuunnittelun opiskelu on projektiluontoista ja se sisältää intensiivijaksoja. Opintojaksot ja projektit alkavat yleensä teorialla, ja sitten siirrytään hyvin nopeasti käytännön tekemiseen. Kirjatenttejä on hyvin vähän.

- Minulle projektiluontoinen opiskelu sopii hyvin. Yhtä ainetta on aina viikko pari putkeen, ja joka kurssilla tehdään jokin konkreettinen asia.  Alussa on enemmän ohjausta ja valvontaa, mutta loppua kohden opinnot muuttuvat itsenäisemmiksi, Lumi-Maaria kertoo.

Opiskelussa on tärkeää myös sosiaalinen ympäristö. Lumi-Maaria kävi ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä opiskelijatutorkoulutuksen ja toimi tutorina uusille opiskelijoille. Tällä hetkellä hän vaikuttaa Metropolian opiskelijakunta Metkan edustajistossa sekä opiskelijayhdistys Demonin puheenjohtajana.

- Kannattaa käydä tapahtumissa ja tutustua eri alojen ihmisiin. Mahdollisuuksia on paljon ja innovaatioitahan syntyy parhaiten, kun eri alojen osaajat kohtaavat.  Kulttuurialan sisällä yhteistyötä voi tehdä esimerkiksi tapahtumia järjestettäessä kulttuurituotannon ja viestinnän opiskelijoiden kanssa, niin ei tarvitse tehdä kaikkea itse, Lumi-Maaria toteaa.

Opiskeluaikaan kuuluu myös erilaisia kansainvälistymismahdollisuuksia, kuten opiskelijavaihtoa ja vierailuja ulkomaille. Lumi-Maaria ei ole ollut itse opiskelijavaihdossa, mutta hänen vuosikurssiltaan moni on ollut vaihdossa tai työharjoittelussa ulkomailla. Lumi-Maarialla on kokemusta messuvierailuista ulkomaille.

- Olimme kolmantena opiskeluvuonna Saksassa Heimtextil-messuilla, missä ryhmällämme oli oma osasto. Oli opettava kokemus olla ensimmäistä kertaa omien töiden kanssa ulkomailla tekstiilialan ammattilaisten joukossa. Olemme käyneet myös Stockholm Furniture Fairissa kahdesti, Lumi-Maaria kertoo.

Opintoihin sisältyvien yritysyhteistyömahdollisuuksien kautta Lumi-Maaria on saanut kosketuspintaa työelämään. Hän oli viime kesänä työharjoittelussa Nonodd-nimisessä yrityksessä, jonka ovat perustaneet kaksi Metropoliasta valmistunutta tekstiilisuunnittelijaa. Yrityksellä ei ole vakituista liiketilaa, mutta hän työskenteli Design pop-up-storessa Helsingin Lasipalatsissa kesän ajan.

- Kokemus oli antoisa, ja  opin paljon pienyrittämisestä. Hoidin liikettä päivisin ja tein myös suunnittelutöitä, kuosisuunnittelua, tuotteistamista ja suunnittelin esitemateriaalia, Lumi-Maaria kertoo.

Toisen harjoittelun Lumi-Maaria aikoo tehdä omalle toiminimelle, jolle hän on tehnyt jo kaksi vuotta tuotteita. Hän aikoo suunnitella ja tuotteistaa omaa mallistoa sekä mennä myymään tuotteitaan joulumyyjäisiin.  Hänen opinnäytetyönsä tulee myös käsittelemään oman tuotemerkin suunnittelua ja tekstiilialan yrityksen perustamista.

- Haluan perustaa yrityksen, koska se antaa vapauden tehdä mitä itse haluaa. Aion suunnitella vaatteita ja asusteita omalle tuotemerkille. Lisäksi haluaisin tehdä jatkossa jonkin verran freelancer-töitä.

Lumi-Maaria suhtautuu luottavaisesti tulevaisuuteen tekstiilisuunnittelijana. Hänen mukaansa moni opiskelukaveri on saanut kontakteja opiskeluaikana ja voi työllistyä työharjoittelupaikkaansa tai yritykseen, minne on tehnyt opinnäytetyön.

- Uskon, että työpaikka löytyy varmasti, jos vain jaksaa yrittää. Nykyään yksilöllinen suunnittelu on arvossa, kun monet eivät halua massatuotettuja tekstiileitä ja vaatteita.  Pääkaupunkiseudulla on eniten töitä ja ulkomaille suuntautuminenkin kannattaa, sillä suomalaista ammattitaitoa arvostetaan. Metropoliassa alan menetelmät ja välineet ovat ajan tasalla ja täällä on saanut paljon tietoa alan trendeistä, joten lähtökohdat ovat hyvät.

Lumi-Maaria haluaa valmistumisen jälkeen keskittyä muutamaksi vuodeksi omaan yritykseen, mutta ei sulje pois ajatusta jatko-opinnoista esimerkiksi Aalto-yliopiston maisteriohjelmassa.

Lumi-Maaria suosittelee tekstiilisuunnittelun opintoja idearikkaille ihmisille, joilla on sanottavaa, näytettävää ja tarve käytännön tekemiseen. Valintakokeisiin ja opiskeluun voi Lumi-Maarian mielestä valmentautua tutustumalla alaan ja miettimällä, miten tuoda omia ideoita esille.

- Kannattaa myös hankkia kunnon välineet ja totutella käyttämään niitä.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yhteystiedot

Yhteishakua koskevat kysymykset:

hakijapalvelut metropolia fi

Tutustu muotoilun blogiin

Arabian kampukselle 2017

Tutkinto-ohjelma muuttaa vuonna 2017 Arabian kampukselle

Joustavat opintopolut

Opetussuunnitelmamme huomioivat erilaiset osaamistarpeet ja -tavoitteet sekä antavat mahdollisuuden suunnata opintoja erilaisilla valinnoilla. Katso lisää Monien mahdollisuuksien Metropolia Prezi-esityksestä:

Kansainvälisyys opintojen aikana

Ennakkotehtävät

Huomaathan, että yhteishakulomakkeen täyttämisen lisäksi teet ennakkotehtävät. Palauta tehtävät hakuaikana. Lue lisää