Tutkintonimike: Vestonomi (AMK)

Kesto: 4 vuotta

Laajuus: 240 opintopistettä

Aloituspaikat: 22

Seuraava haku:Kevään yhteishaku 14.3.–28.3.2018

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

Vaatetusalan ammattikorkeakoulutuksessa hankittu asiantuntijuus perustuu työelämässä tarvittavaan vaatetusalan prosessien kokonaishallintaan, joka omaksutaan monipuolisen työelämäyhteistyön ja oppimistehtävien kautta.

Vestonomikoulutuksen osaamistavoitteet

Opinnot sisältävät vaatetusalan liiketoiminnan keskeiset periaatteet, vaatetus- ja valikoimasuunnittelun, kaavoituksen, tuotekehityksen sekä laadun ja tuotannonhallinnan osa-alueet.

Vestonomilla on syvällinen vaatetusalan materiaalituntemus ja valmiudet ennakoida tulevia trendejä. Hän osaa vaatteiden kansainväliseen tuotantoprosessiin liittyvää valmistuttamista ohjeistamalla ja mitoittamalla tuotteita.

Tiimityöosaajana vestonomi kykenee ilmaisemaan itseään niin visuaalisesti kuin verbaalisestikin kansainvälisen työyhteisön kulttuurilliset erot huomioiden. Hän ymmärtää myös alaan liittyvän eettisen ja ekologisen vastuun, sekä palvelukonseptin merkityksen työssä.

Vestonomin toimintaympäristöt

Vestonomin toimintaympäristöjä ovat pääosin vaatekaupan kansainväliset hankintatiimit, vaateteollisuus, imago-, työ ja laitosvaateyritykset sekä vaatetusalan maahantuontiyritykset.

Vaatetusalalla vestonomin tehtävänimike voi olla esimerkiksi mallimestari, mitoittaja, kaavakoordinaattori, vaatetussuunnittelija, valikoimasuunnittelija, ostaja, maahantuoja, myyntiedustaja tai markkinointiassistentti. Usein ura aloitetaan assistentin tehtävissä jollakin edellä mainitulla tehtäväalueella.

Opiskelijoiden kokemuksia

Elina Lappalainen

Valmistuin aiemmin pukuompelijaksi. Vestonomikoulutus kuulosti sopivalta, siinä ei tarvitse tuoda itseä niin paljon esille kuin suunnittelijana. Halusin kokonaisvaltaisen käsityksen vaatetusalasta.

Hain ja pääsin vestonomikoulutukseen 25-vuotiaana. Nautin opiskeluajasta täysin rinnoin. Koulu oli vähän kuin lomaa pitkän työelämäkokemuksen jälkeen. Motivaatio opiskelulle on erilainen, kun tietää mitä työnteko on.

Opiskelun sivussa olin hostina tapahtumassa, jossa satuin saamaan MAKIAn parkan päälleni. Paikalla oli myös yrityksen edustaja, joten pääsin tiedustelemaan harjoittelumahdollisuuksista. Vuoden kuluttua ilmoitettiin, että MAKIAlla saattaisi olla harjoittelupaikka. Laitoin hakemuksen vetämään ja sain paikan. Tein koko harjoittelun siellä ja pääsin kiinni koko malliston kaareen saman tien. Ohjaajat antoivat tehdä vapaasti kaikkia töitä, joten opin harjoittelun aikana tosi paljon.

Tein MAKIAlle myös opinnäytetyöni. Pääsuunnittelija Jesse Hyväri tarjosi työpaikkaa valmistumisen jälkeen. Olen ollut Makialla vuodesta 2013 eli suoraan valmistumiseni jälkeen.

Jos vain mittaisin tuotteita päivästä toiseen, varmaankin kyllästyisin. Pääsen tosi monipuolisesti tekemään ja osallistumaan esimerkiksi markkinointiasioihin, järjestämään kuvauksia sekä tekemään alustavia layoutteja. Välillä pääsen tapaamaan ulkomaalaisia agenttejamme, se antaa aina uutta perspektiiviä tekemiseen.

Lue Elinan koko tarina Kuukauden Alumni -sivuilta

Henna ja Jennifer kertovat opinnoistaan Muodin Metropolia -blogissa

Ranja Taipale kertoo vestonomi-opinnoistaan ja työstään mallimestarina

Videoita vestonomikoulutuksesta

Tutustu vaatetusalan opintomatkaan!

Katso Opetushallituksen video vestonomikoulutuksesta

Yhteystiedot

Yhteishakua koskevat kysymykset:

hakijapalvelut metropolia fi

Irmeli Osara
tutkintovastaava
puh. 040 169 0728
Lähetä sähköpostia

Seija Mikkola
koulutussuunnittelija
puh. 050 342 4059
Lähetä sähköpostia

Tervetuloa Suomi neuloo 2017 -tapahtumaan 29.9.-1.10. Lue lisää

Vaatetusala muuttaa Tikkurilasta Arabian kampukselle

Tutkinto-ohjelma on toistaiseksi Tikkurilan toimipisteessä, jossa järjestetään myös kevään 2017 yhteishakuun liittyvät valintakokeet.

Opiskelu alkaa syksyllä 2017 Arabian kampuksella

Vaatetusalalla yhdistyvät hyvä elämä, arvomaailmat ja liiketalous

Tutustu Vestonomi (ylempi AMK) -opinnäytetöiden artikkelikokoelmaan vuodelta 2016.

Kansainvälisyys opintojen aikana

Joustavat opintopolut

Opetussuunnitelmamme huomioivat erilaiset osaamistarpeet ja -tavoitteet sekä antavat mahdollisuuden suunnata opintoja erilaisilla valinnoilla. Katso lisää Monien mahdollisuuksien Metropolia Prezi-esityksestä: