Työvoimakoulutus

Metropolia järjestää työttömille ja työttömyysuhan alaisille korkeakoulututkinnon suorittaneille työvoimakoulutusta. Koulutus on maksutonta osallistujille ja sen rahoittaa Työvoimapalvelut.

Infratyönjohdon koulutus

Kouluttaudu infrarakentamisen työnjohtajaksi - työllisty suoraan infra-alan suurimpiin yrityksiin!

Metropolia Ammattikorkeakoulun järjestämän infratyönjohdon työvoimakoulutuksen tavoitteena on antaa riittävät valmiudet toimia infrarakentamisen työnjohtotehtävissä. Koulutuksessa suoritetaan osia infrarakennusalan ammattikorkeakoulututkinnosta teoriaopintoina kevään lähiopetusjakson aikana ja osaamista syvennetään noin kuuden kuukauden palkallisessa työharjoittelussa tämän jälkeen. Harjoitteluajalta maksettava palkka on 2 000 €/kk.

Harjoittelupaikkoja opiskelijoille tarjoavat seuraavat yritykset: Lemminkäinen Infra Oy, NCC Infrastructure, NCC Industry, Skanska Infra Oy, Skanska Asfaltti Oy, SRV Rakennus Oy ja YIT Rakennus Oy.

Kenelle?

Koulutus soveltuu insinööreille tai muille teknisen tai kaupallisen tutkinnon suorittaneille, aikaansaaville, työtä pelkäämättömille henkilöille, jotka haluavat tulevaisuudessa työskennellä infra-alan parissa ja ovat valmiita opiskelemaan uutta ja kehittämään itseään. Koulutukseen hakeudutaan TE-toimiston sivujen kautta.

Toteuttamistapa

Koulutuksen laajuus on 20 opintopistettä, joka koostuu kevään 15 opintopisteen lähiopetusjaksosta ja tämän jälkeen alkavasta työharjoittelujaksosta, jonka aikana suoritetaan 5 opintopisteen opinnot. Työharjoittelupaikan tarjoava yritys maksaa harjoittelijapalkan 2 000 euroa/kk. Työharjoittelujakson ajalta ei makseta opiskelijalle työvoimatukea. Koulutus toteutetaan yhteistyössä alan yritysten kanssa.

Sisältö

Infrarakentamisen perusteet, 5 op

 • Infra-alan pääsisällöt ja väylärakentamisen projektihallinta
 • Infrarakentamisen keskeiset käsitteet, tuotteet ja nimikkeistöt
 • Tie- ja työturvallisuus sekä työturvallisuuden hallinta

Työnsuunnittelu, työnjohto ja aliurakoiden hallinta, 5 op

 • Työnsuunnittelun tasot, yhteistyö ja väylätyömaan työnsuunnittelu ja työmaan hallinta
 • Aikataulu- ja tehtäväsuunnittelu
 • Sopimustekniikan perusteet ja aliurakoiden ohjaus
 • Työn johtaminen ja esimiestoiminta

Liikenneväylien rakenteet ja toteutus, 5 op

 • Tie- ja katurakenteet
 • Siltarakenteet
 • Tuotesuunnitelmien tulkinta ja toteutus (mm. piirustusten lukutaito)
 • Työmaan luvat ja liittyvä lainsäädäntö
 • Työturvallisuuskorttikoulutus
 • Tieturva 1 -korttikoulutus

Työharjoittelu, 5 op

Koulutuksen ajoitus ja koulutuspaikka

Lähiopetusjakso: 20.3. - 19.5.2017

Työharjoittelu: 22.5. - 24.11.2017

Lähiopetusjakso toteutetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun tiloissa osoitteessa Agricolankatu 1-3, 00500 Helsinki.

Opiskelijavalinta

Koulutukseen valitaan insinöörikoulutuksen tai soveltuvan (esim. teknisten tai kaupallisen) opisto- tai amk-tutkinnon suorittaneita henkilöitä, jotka ovat työttömiä, työttömyysuhan alaisia tai haluavat vaihtaa alaa. Valittavilla tulee olla tutkinnon jälkeen vähintään vuosi tutkintoa vastaavaa työkokemusta. Ryhmään valitaan enintään 30 opiskelijaa.

Koulutukseen valintaan vaikuttaa hakijoiden työkokemus, motivaatio ja soveltuvuus. Valittavilta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa. Valinnat tekee Uudenmaan TE-toimisto yhteistyössä yritysten ja koulutuksen toteuttavan Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa.

Koulutukseen hakeutuminen

Koulutukseen hakeudutaan TE-toimiston sivujen kautta viimeistään 5.3.2017.

Hae koulutukseen joko täyttämällä sähköinen hakemus internet-osoitteessa www.te-palvelut.fi > haussa oleva työvoimakoulutus (hakusanana toimii koulutuksen numero 671015) tai jättämällä paperihakemus työ- ja elinkeinotoimistoon. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, on Sinun vahvistettava hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > koulutushakemus.

Lisätiedot koulutuksen sisällöstä

Vastuukouluttaja Mika Räsänen
Metropolia Ammattikorkeakoulu 
mika.rasanen metropolia fi
puh. 040 676 6065

Projektipäällikkö Niilo Kemppainen 
Metropolia Ammattikorkeakoulu
niilo.kemppainen metropolia fi
puh. 050 368 6638