Maahanmuuttajien ohjauspalvelut ja osaamisen tunnistaminen

Ohjaus- ja neuvontapalvelut

Ohjaus- ja neuvontapalvelut tarjoaa sinulle erilaisia vaihtoehtoja, joiden avulla voit suunnitella, mitä opintoja voisit tehdä korkeakoulussa täydentääksesi aiempaa osaamistasi. Voit miettiä aivan uusia koulutuspolkuja itsellesi, ja ohjauksen avulla voit myös pohtia millaisia mahdollisuuksia sinulla on työllistyä omalle alallesi Suomessa. Ohjauspalvelut on tarkoitettu kaikille maahanmuuttajataustaisille henkilöille, joilla on korkeakoulukelpoisuus, opintoja korkeakoulussa tai jo suoritettu korkeakoulututkinto.

Mitä on ohjaus?

Ohjauksen tarkoituksena on auttaa sinua löytämään itsellesi sopivan opiskelu- tai urapolun. Ohjaus ei anna valmiita vastauksia, vaan ohjauksen tarkoituksena on auttaa sinua hahmottamaan omaa osaamistasi sekä vahvuuksia ja heikkouksiasi.

Voit saada ohjausta haluamallasi ja sinulle sopivalla tavalla:

 • laittamalla kyselyn sähköpostitse osoitteeseen simhe-info metropolia fi
 • tutustumalla tällä sivustolla oleviin erilaisiin osaamisen tunnistamisen menetelmiin ja eri linkkeihin
 • varaamalla ajan henkilökohtaiseen ohjauskeskusteluun
 • HUOM! Pyrimme vastaamaan viestiisi viikon sisällä sen saapumisesta

Henkilökohtainen ohjauskeskustelu

Voit varata itsellesi ajan henkilökohtaiseen ohjauskeskusteluun, jossa käymme yhdessä läpi aiempia opintojasi sekä toiveitasi kouluttautumisen ja työllistymisen suhteen.

Varaa aika sähköpostitse simhe-info metropolia fi

Pohdi seuraavia asioita, ennen kuin tulet ohjauskeskusteluun:

 1. Mitä olen aiemmin opiskellut ja mitä osaamista minulla on?
 2. Olenko kiinnostunut täydentämään aiempia opintojani esimerkiksi tekemällä yksittäisiä kursseja?
 3. Olenko kiinnostunut opiskelemaan kokonaan uuden alan?
 4. Mitä haluan tehdä työkseni?
 5. Millainen elämäntilanne minulla on tällä hetkellä?

Guidance Generalia - ohjausluento

Guidance generaliassa

 • tutustut suomalaiseen koulu-ja korkeakoulujärjestelmään
 • saat vastauksia kysymyksiisi mitä ja missä voin opiskella turvapaikanhakijana ja maahanmuuttajana.
 • saat tietoa miten voit hakeutua opiskelemaan korkeakoulutukseen
 • saat tietoa, mitä sinun tulee pohtia opintoja suunnitellessasi.
 • lisäksi eri kerroilla on myös vaihtuva teema, joka ilmoitetaan kaksi viikkoa ennen luennon ajankohtaa

Guidance Generalia -tilaisuuksissa pääsääntöisesti käytettävät kielet ovat suomi ja englanti. Muiden kielten osalta tulkin käytön tarve arvioidaan ilmoittautumisten perusteella.


AIKATAULU KEVÄT 2018

AIKA AIHE ILMOITTAUDU KIELI
Ma 15.1. 2018
klo 12-14 (HUOM!)
Hakeminen englanninkielisiin Bachelor-ohjelmiin Ilmoittautuminen on päättynyt suomi
englanti
Ma 12.2. 2018
UUSI AIKA:
12:30-14:00!
Kieliopintomahdollisuudet Metropoliassa
- TOEFL on-line kurssi ja testi
- OLS for Refugees
Ilmoittautuminen on päättynyt suomi
englanti
Ma 12.3. 2018
klo 13-15
Suomen koulutus- ja korkeakoulujärjestelmä
Hakeminen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen suomenkielisiin tutkinto-ohjelmiin 2018

Ilmoittaudu 8.3. mennessä

suomi
englanti
Ma 16.4. 2018
klo 13-15
Osaamisen tunnistaminen
- miten sanoitan osaamistani
- miten osaamista voidaan tunnistaa

Ilmoittautuminen alkaa 19.3. 2018

suomi
englanti


Ma 21.5. 2018
klo 13-15

 

Opiskelu suomalaisessa korkeakoulussa
- opiskelutaidot
- opintojen suunnittelu

Ilmoittautuminen alkaa 23.4. 2018

suomi
englanti


Ma 11.6. 2018
klo 13-15

Maahanmuuttajien valmentava koulutus Metropoliassa
- koulutuksen sisältö
- hakeminen

Ilmoittautuminen alkaa 21.5. 2018

suomi
englanti


Guidance generalia -luennot järjestetään Metropolia Ammattikorkeakoulun Bulevardin kampuksella Bulevardi 31, 00180 Helsinki

Osaamisen tunnistaminen

Mitä on osaamisen tunnistaminen?

Osaamisen tunnistamisen tarkoituksena on kartoittaa, mitä osaamista sinulle on kertynyt aiemmista korkeakouluopinnoistasi ja jo mahdollisesti suorittamastasi korkeakoulututkinnosta sekä myös työkokemuksen kautta.

Päätavoitteena on, että voisimme nopeuttaa sopeutumistasi suomalaiseen yhteiskuntaan sekä edesauttaa pääsemisessäsi korkeakoulutukseen tai työelämään.\r\nOlet voinut hankkia osaamista monella eri tavalla. Osaamista kertyy esimerkiksi opiskelemalla,  tekemällä työtä taikka harrastuksien kautta . Osaaminen ei näy pelkästään koulu-, opiskelu- tai työtodistuksissa. Siksi osaamisen tunnistaminen on hyvä askel perus- tai jatko-opintoihin sekä väline hakeutuessasi omalle työuralle. Osaamisen tunnistamisessa käytetään erilaisia välineitä, ”työkaluja”.  Osaamisen tunnistamissa saaduista tuloksista alkaa muodostua osaamisprofiilisi.

Osaamisen tunnistamisen palvelut korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille tekniikan ja liiketalouden koulutusaloilla

Olemme järjestäneet osaamisen tunnistamisen nyt neljä kertaa eli keväällä 2016 tekniikan koulutusalalla sekä syksyllä 2016, keväällä 2017 ja syksyllä 2017 tekniikan ja liiketalouden koulutusaloilla.

PÄIVITÄMME TIETOA SEURAAVAN OSAAMISEN TUNNISTAMISEN AIKATAULUSTA KEVÄÄLLÄ 2018!

Kuka voi osallistua?

Voit osallistua osaamisen tunnistamiseen Metropoliassa, jos sinulla on

 • oleskelulupa Suomessa
 • korkeakoulututkinto tekniikan tai liiketalouden alalta
 • tutkintotodistus
 • riittävä kielitaito joko suomen tai englannin kielessä

Mitä kuuluu osaamisen tunnistamiseen?

IMHE-Metropolian osaamisen tunnistaminen perustuu osaamisen kartoitukseen.\r\nKutsumme sinut henkilökohtaiseen asiantuntijakeskusteluun Metropolian asiantuntijan kanssa ilmoittautumislomakkeen tietoihin sekä siinä olevaan itsearviointiin perustuen. Osaamisen kartoituksen jälkeen Metropolian asiantuntija laatii sinulle suunnitelman, mitkä lisäopinnot tukevat työllistymismahdollisuuksiasi. Näitä voivat olla yksittäiset ammatilliset opintojaksot tai projektityöskentely.

Osaamisen kartoitus

Osaamisen kartoitukseen sisältyy kaksi eri vaihetta

 • orientaatio (itsearviointi, tutkintojen vertailu)
 • asiantuntijakeskustelu (1-2 tunnin keskustelu alan asiantuntijan kanssa)

\r\nSaat osaamisen kartoituksesta dokumentin, jossa kuvaamme

 • mitä osaamista olemme tunnistaneet perustuen aiempiin opintoihisi sekä verrattuna Metropolian vastaavaan tutkinnon sisältöön
 • mitä sellaista osaamista sinulla on, jota ei ole meidän sinun tutkintoasi vastaavassa tutkinnossamme
 • mitä täydennyskoulutusta suosittelemme sinulle

Osaamisen kartoituksen jälkeen sinulla on myös mahdollisuus osallistua osallistua osaamisen näyttöön

Mitä hyötyä osaamisen kartoituksesta voi olla sinulle?

Osaamisen kartoituksen kautta saat syvällisemmän käsityksen omasta osaamisestasi ja myös tietoa mahdollisuuksista täydentää työllistymisen kannalta hyödyllistä osaamista. Hakiessasi töitä myös mahdollinen työnantajasi pystyy tutustumaan saamasi pohjalta tarkemmin kartoitettuun osaamiseesi.

Osaamisen kartoitus on asiakkaillemme ilmainen.

Tietoa ja menetelmiä osaamisen tunnistamiseen

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) korkeakoulussa

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT) on nostettu valtakunnallisesti korkeakoulujen yhteiseksi koulutuksen kehittämisen kohteeksi tukemaan opiskelijan elinikäistä oppimista.

Korkeakouluun hakeneella ja siellä opiskelevalla on mahdollisuus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä tai miten osaaminen on hankittu. Osaamisen tulee vastata tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman osaamistavoitteita.

AHOT tulee sinulle ajankohtaiseksi sitten, kun olet saanut opiskelupaikan korkeakoulussa tutkinto-opiskelijana tai joissain tapauksissa myös avoimen ammattikorkeakoulun tai yliopiston opiskelijana.

Tutkintojen tunnustaminen ja kansainvälinen vertailu Suomessa

Tutkinnon tunnustaminen tarkoittaa, että opiskelutodistuksesi tarkistetaan ja verrataan sitä suomalaiseen vastaavaan koulutukseen. Vastaavuustarkistus ja tunnustaminen tehdään Suomessa Opetushallituksessa.

Lue lisää tutkintojen tunnustamisesta Suomessa

Mikäli sinulla on sosiaali- tai terveydenhoitoalan tutkinto, sen tunnustamisesta ja vertailtavuudesta vastaa Suomessa Valvira (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto)

Lue lisää Valviran käytänteistä

Osaamisen tunnistamisen ja arvioinnin keskeiset periaatteet

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus tarkoittavat sitä, että kaikilla taustastaan riippumatta on samat mahdollisuudet osaamisensa tunnistamiseen ja arviointiin.

Ohjaus on tärkeä osa osaamisen tunnistamista ja arviointia. Ohjaus tarkoittaa sitä, että sinun kanssasi  keskustellaan ja sovitaan yhdessä, miten etenet jatkossa eteenpäin joko opintojen jatkamisessa, opintoihin pyrkimisessä tai työelämään hakeutumisessa.

Ongelmissa auttaminen ja ratkaisujen löytäminen on tärkeä osa osaamisen tunnistamisesta ja arviointia. Sinulla voi olla erilaisia tekijöitä, jotka hidastavat tai estävät opiskelua tai kokoaikaista työskentelyä. Näihin ongelmiin pyritään löytämään sinulle sopiva ratkaisu ja etenemistapa.

Osaamisen tunnistamisen menetelmiä

Osaamista voidaan tunnistaa ja arvioida monella eri tavalla. Lähes aina käytetään paria eri tunnistamisen keinoa. Keinot ja välineet riippuvat koulutuksesta ja työurasta. Insinöörityössä ja sosiaalityössä keinot ovat erilaiset. Samoin esimerkiksi vaatetussuunnittelijan tai graafikon työssä/opinnoissa.

Alla on esimerkkejä osaamisen tunnistamisen ja arvioinnin ”työkaluista”. Niistä saat käsityksen eri tavoista tunnistaa osaamista. Alla olevien lisäksi on myös paljon muitakin keinoja osaamisen tunnistamiseen.

Itsearvionti Oma näkemyksesi osaamisestasi. Itsearviointi voi olla monipuolinen lomake, jossa täytät esimerkiksi asteikolla 1 – 5 osaamisesi tason. Itsearviointi voi olla myös kirjoittamasi teksti omasta osaamisestasi. Itsearviointi toimii usein pohjana muiden arviointimenetelmin käyttämiselle. Itsearviointi on peili siitä, miten näet osaamisesi ja mitä teet ”oikeassa” tilanteessa. 
Ammatillinen keskustelu/haastattelu Kollegoiden välinen keskustelu, jossa käy esiin, kuinka hyvin ymmärrämme toisiamme ammatillisesti. Tätä tapaa käytetään usein haastatteluissa.
Todellinen tai simuloitu työpaikkatyöskentely Olet oikeassa työpaikassa tekemässä oman ammattialasi työtä hetkellisesti. Joskus työpaikkatyöskentely on järkevää ja mahdollista simuloida. Silloin se tarkoittaa, että teet joitakin työtehtäviä ammattikorkeakoulun laboratoriossa tai studioissa. Olosuhteet vastaavat oikeaa työympäristöä.
Ammatillinen portfolio Kokoelma tekemistäsi töistä ja oma arvioisi onnistumisestasi. Portfolion tulee olla tiivis ja kertoa olennainen osaamisesi työnäyttein. Näytteet voivat olla sekä varsinaisista töistäsi että opiskelutöistäsi. Portfolio sisältää aina ansioluettelosi eli CV:n. Portfolio on hyvä osaamisen tunnistamisen väline, kun sinulla on kattavasti työnäytteitä.
Kirjalliset tehtävät Omiin työtehtäviin liittyviä tehtäviä. Myös erilaiset tenttityyppiset tehtävät ovat mahdollisia. Maahanmuuttajien osaamista tunnistettaessa suullinen tentti voi olla parempi vaihtoehto kuin kirjallinen.
Vuorovaikutus ja ryhmätyöskentely Keino selvittää ongelmanratkaisuosaamista. Tehtävään voisi kuulua myös esityksen tekeminen siitä, miten ratkaisuun päädyttiin.
Harjoitustyö Tekemistä, lukemista, tiedon hakemista, suunnittelua tai jotakin muuta. Työ voidaan tehdä yksin tai ryhmässä. Työhön voi liittyä ohjausta tai se tehdään täysin itsenäisesti. Arviointi voi tapahtua vertaisryhmässä.
Kuvien käyttö Sopii tilanteisiin, jossa kielitaitoa ei tarvita, ja ammatillista taustaa tunnistetaan kuvien avulla. Näin voidaan edetä yhä tarkempiin ammattikuviin. Tätä keinoa voidaan käyttää myös koulutustaustan selvittämisessä. Kuvien käyttö on hyvä keino myös sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen ja – roolien tunnistamisessa. Yksi käytetty menetelmä on esimerkiksi ”kuvien projektiivinen käyttö”, josta on useita sovelluksia.
Verkkotyöskentely ja -arviointi Soveltuu hyvin digitaalisen osaamisen kartoittamiseen. Se on myös nopea keino selvittää ammatillista osaamistasi ”rasti ruutuun” - periaatteella.
Vertaisarviointi Voi olla osana lähes mitä tahansa arviointimenetelmää. Siinä arvioidaan toisten samassa tilanteessa olevien tuotoksia tai toimintaa.  Arviointia voi tukea antamalla osallistujille arviointiohjeen siitä, mihin erityisesti tulisi kiinnittää huomiota. Vertaisarviointi kehittää osallistujien taitoa arvioida omaa työskentelyään. Vertaiset voivat antaa palautetta samalta tasolta toisilleen. Vertaispalaute yleensä kannustaa tekemään työnsä paremmin kun tietää, että toiset tulevat arvioimaan sitä.
Mind Map eli miellekartta Miellekartta (Mind map) on graafinen esitys jostakin asiasta. Miellekarttaan ei kirjoiteta kaikkea yksityiskohtaisesti vaan siihen poimitaan avainsanoja. Niistä voi arvioida kykyä hahmottaa asiakokonaisuutta. Miellekartan arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen miten monipuolisesti asia on esitetty. Miellekarttoja voi yhdistää muihin arviointimenetelmiin.

Koulutuspolkuja

Opintopolku.fi

Opintopolku-portaalia ylläpitää Opetushallitus. Suomalaiset oppilaitokset ja korkeakoulut ylläpitävät Opintopolussa omien koulutustensa tietoja.

Opintopolku tarjoaa helppokäyttöisiä, luotettavia ja turvallisia palveluita elinikäisen ja yksilöllisen oppimispolun suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opintopolku sisältää tietoa tutkinnoista, ammateista sekä opiskelusta eri oppilaitoksissa. Sen kautta voi löytää koulutusvaihtoehtoja ja hakea niihin.

Tutustu Opintopolku.fi -järjestelmään

Suomen kielen kursseja

Infopankki.fi tarjoaa hakukoneen, jolla voi etsiä itselle sopivan suomen kielen kurssin pääkaupunkiseudulla sekä myös Tampereella ja Turussa.

Etsi suomen kielen kursseja

Tervetuloa kotisuomessa.fi -verkkopalveluun. Palvelu on suunnattu maahanmuuttajille, jotka haluavat opetella suomen kieltä, mutta palvelun käyttö on vapaata kaikille.
https://www.kotisuomessa.fi/

Suomi taskussa
Opi suomea videoiden avulla
http://suomitaskussa.eu/

WordDive
Suomea maahanmuuttajille. Ilmainen suomen kielen itseopiskelupaketti.
http://suomenkielisanootervetuloa.fi/worddive/

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Metropoliassa on mahdollista opiskella maahanmuuttajille tarkoitetuissa valmentavissa opinnoissa, jotka tutustuttavat sinut ammattikorkeakouluopiskeluun Metropolian eri koulutusaloilla. Opetuskieli on suomi.

Tutustu Metropolian maahanmuuttajien valmentaviin opintoihin

Metropolian avoin ammattikorkeakoulu

Avoin ammattikorkeakouluopetus on ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaista, kaikille avointa opetusta pohjakoulutuksesta, työkokemuksesta ja iästä riippumatta. Opetuskielinä on suomi ja englanti opintotarjonnasta riippuen.

Tutustu Metropolian avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaan

Koulutusvaihtoehtoja maahanmuuttajille

Täältä löydät kootusti tietoa eri koulutuksista

http://www.mamuko.fi/

Avoimen ammattikorkeakoulun/yliopiston opintoja

Huomioithan, että jokaisella oppilaitoksella on oma ilmoittautumis- sekä maksukäytäntönsä.

Hyödyllisiä linkkejä

Miten tehdä ansioluettelo

Europassi
Viiden asiakirjan kokonaisuus, jonka avulla voi esitellä osaamisensa ja pätevyytensä selkeällä ja helposti ymmärrettävällä tavalla
https://europass.cedefop.europa.eu/fi/home

Työkalut ansioluettelon tekoon
Tee ansioluettelo netissä
http://ansioluettelo.net/cv-malli/

Tietoa ulkomaalaisille työntekijöille Suomessa

International House Helsinki (IHH)
Palvelu tarjoaa suurimman osan maahanmuuttajien tarvitsemista alkuvaiheen palveluista ja se on suunnattu kaikille hiljattain pääkaupunkiseudulle tulleille maahanmuuttajille.
https://www.ihhelsinki.fi/

Virka-info
Neuvontapalvelut maahanmuuttajille Helsingissä
https://www.hel.fi/kanslia/virka-fi/neuvonta/

Infopankki
Infopankki.fi tarjoaa tietoa elämisestä ja eri mahdollisuuksista Suomessa. Palvelua voi käyttää 12 eri kielellä. Palvelua ylläpitää Helsingin kaupunki
http://www.infopankki.fi/fi/etusivu

Miten löytää töitä Suomessa

Te-palvelut
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/

Just Landed (in English only)
https://www.justlanded.com/

Monster
http://www.monster.fi/

Aarresaari
http://www.aarresaari.net/

Manpower
https://www.manpower.fi/

Tukea yrittäjyyteen

Uusyrityskeskukset
Opas yrittäjille
http://uusyrityskeskus.fi/

Tukea yrityksen perustamiseen Helsingin alueella - NewCo Helsinki
http://www.newcohelsinki.fi/fi

Metropolian palvelut maahanmuuttajille

Rekry&Matching -aamupäivä: kansainvälistyminen ja vienti 6.3. 2018

Oletko kansainvälinen osaaja, joka on kiinnostunut viennistä ja kansainvälistymisestä. Tule tapaamaan alan yrityksiä 6.3. 2018 klo 8:45-12:00 Innovation House Finland (Tekniikantie 2, Espoo).

Tapahtuman kieli on englanti ja se on maksuton! Ilmoittaudu 28.2. 2018 mennessä alla olevan linkin kautta

Tutustu tapahtumaan ja ilmoittaudu

Moniheli (Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto)

Moniheli ry   Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry on vuonna 2010 perustettu monikulttuuriyhdistysten yhteistyöverkosto, jolla on yli 75 jäsenjärjestöä. Monihelin tavoitteena on edistää monikulttuurisen ja monimuotoisen suomalaisen yhteiskunnan kehittymistä sekä tukea jäsenjärjestöjen toimintaa monin eri tavoin.

Lue lisää heidän palveluistaan, kuten  CV-klinikasta

ja vertaismentoroinnista

Monta muuttujaa -blogi

Osaamisen tunnistaminen

Olet hankkinut elämäsi aikana osaamista monilla eri tavoilla kuten opiskellessa, työssä taikka harrastuksissa. Osaamisen tunnistaminen on tärkeää, kun suunnittelet opintoihin tai työelämään hakeutumista.

Tutustu erilaisiin osaamisen tunnistamisen menetelmiin ja tapoihin

Yhteystiedot

Ota yhteyttä sähköpostitse:
simhe-info metropolia fi

Käyntiosoite
Bulevardi 31
00180 Helsinki