Maahanmuuttajien ohjauspalvelut ja osaamisen tunnistaminen

Ohjaus- ja neuvontapalvelut

HUOM! SIMHE-Metropolian palvelut ovat kesätauolla 3.7.-6.8. 2017!

Ohjaus- ja neuvontapalvelut tarjoaa sinulle erilaisia vaihtoehtoja, joiden avulla voit suunnitella, mitä opintoja voisit tehdä korkeakoulussa täydentääksesi aiempaa osaamistasi. Voit miettiä aivan uusia koulutuspolkuja itsellesi, ja ohjauksen avulla voit myös pohtia millaisia mahdollisuuksia sinulla on työllistyä omalle alallesi Suomessa. Ohjauspalvelut on tarkoitettu kaikille maahanmuuttajataustaisille henkilöille, joilla on korkeakoulukelpoisuus, opintoja korkeakoulussa tai jo suoritettu korkeakoulututkinto.

Mitä on ohjaus?

Ohjauksen tarkoituksena on auttaa sinua löytämään itsellesi sopivan opiskelu- tai urapolun. Ohjaus ei anna valmiita vastauksia, vaan ohjauksen tarkoituksena on auttaa sinua hahmottamaan omaa osaamistasi sekä vahvuuksia ja heikkouksiasi.

Voit saada ohjausta haluamallasi ja sinulle sopivalla tavalla:

 • laittamalla kyselyn sähköpostitse osoitteeseen simhe-info metropolia fi
 • tutustumalla tällä sivustolla oleviin erilaisiin osaamisen tunnistamisen menetelmiin ja eri linkkeihin
 • varaamalla ajan henkilökohtaiseen ohjauskeskusteluun
 • HUOM! Pyrimme vastaamaan viestiisi viikon sisällä sen saapumisesta

Henkilökohtainen ohjauskeskustelu

Voit varata itsellesi ajan henkilökohtaiseen ohjauskeskusteluun, jossa käymme yhdessä läpi aiempia opintojasi sekä toiveitasi kouluttautumisen ja työllistymisen suhteen.

Varaa aika sähköpostitse simhe-info metropolia fi

Pohdi seuraavia asioita, ennen kuin tulet ohjauskeskusteluun:

 1. Mitä olen aiemmin opiskellut ja mitä osaamista minulla on?
 2. Olenko kiinnostunut täydentämään aiempia opintojani esimerkiksi tekemällä yksittäisiä kursseja?
 3. Olenko kiinnostunut opiskelemaan kokonaan uuden alan?
 4. Mitä haluan tehdä työkseni?
 5. Millainen elämäntilanne minulla on tällä hetkellä?

Guidance Generalia - ohjausluento

Guidance generaliassa

 • tutustut suomalaiseen koulu-ja korkeakoulujärjestelmään
 • saat vastauksia kysymyksiisi mitä ja missä voin opiskella turvapaikanhakijana ja maahanmuuttajana.
 • saat tietoa miten voit hakeutua opiskelemaan korkeakoulutukseen
 • saat tietoa, mitä sinun tulee pohtia opintoja suunnitellessasi.
 • lisäksi eri kerroilla on myös vaihtuva teema, joka ilmoitetaan kaksi viikkoa ennen luennon ajankohtaa

Guidance Generalia -tilaisuuksissa pääsääntöisesti käytettävät kielet ovat suomi ja englanti. Muiden kielten osalta tulkin käytön tarve arvioidaan ilmoittautumisten perusteella.

AIKATAULU SYKSY 2017

AIKA               
AIHE ILMOITTAUDU KIELI
Ma 21.8. 2017 
klo 13-15                       

Kieliopinnot Metropoliassa
- OLS for Refugees -maahanmuuttajille suunnattu verkkopohjainen kielenoppiminen
- TOEFL kielitestit: on-line valmennuskurssi ja kielitesti

Maahanmuuttajien valmentava koulutus Metropoliassa: sisältö ja hakeminen 2017

Ilmoittautuminen 17.8. 2017 mennessä suomi
englanti
Ma 18.9. 2017
klo 13-15
Suomen koulutus- ja korkeakoulujärjestelmä
Hakeminen yliopistojen ja korkeakoulujen maisteriohjelmiin 2018
Ilmoittautuminen alkaa 15.8. 2017 suomi
englanti

Ma 16.10. 2017

klo 13-15


Suomen koulutus- ja korkeakoulujärjestelmä
Hakeminen ammattikorkeakoulujen englanninkielisiin Bachelor-ohjelmiin 2018

Ilmoittautuminen alkaa
15.9. 2017

suomi
englanti
Ma 20.11. 2017
klo 13-15
Osaamisen tunnistaminen ja oman osaamisen kehittäminen


Ilmoittautuminen alkaa 15.10.2017

suomi
englanti


Guidance generalia -luennot järjestetään Metropolia Ammattikorkeakoulun Bulevardin kampuksella Bulevardi 31, 00180 Helsinki

Osaamisen tunnistaminen

 

Sairaanhoitajien ammattipätevyyden arvioinnin ja ohjauksen pilotti osana Urareitti -hanketta

Oletko ulkomailla tutkinnon suorittanut sairaanhoitaja? Kiinnostaako sinua sairaanhoitajan työ Suomessa?

Hae sairaanhoitajan ammattipätevyyden arvioinnin ja ohjauksen pilottiin Metropolia Ammattikorkeakoulussa syksyllä 2017.

HUOM! Voidaksesi työskennellä sairaanhoitajana Suomessa, sinulla tulee olla Valviran myöntämä ammattipätevyys. Lisätietoja Valviran sivuilta

Osallistuminen pilottiin on maksutonta!
 

KOHDERYHMÄ

Ulkomailla tutkinnon suorittaneet sairaanhoitajat. Erityisesti EU / ETA alueen ulkopuolella tutkinnon suorittaneet sairaanhoitajat

Ryhmän koko: 15

TAVOITE

Ulkomailla suoritetun sairaanhoitajan tutkinnon ammatillisen osaamisen saaminen suomalaisen työelämän käyttöön edellyttää kattavaa alkuarviointia, ja sen pohjalle rakentuvaa täydennyskoulutussuunnitelmaa.

Tavoitteena on, että ulkomailla sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneille tarjottaisiin jatkossa heidän osaamistarpeidensa ja suomalaisen työelämän vaatimusten mukaista moduulimuotoista täydennyskoulutusta.

Sairaanhoitajan ammattipätevyyden arvioinnin ja ohjauksen pilotti tähtää juuri tällaisen koulutuksen kehittämiseen ja toteuttamiseen.

SISÄLTÖ

Ulkomailla tutkinnon suorittaneen sairaanhoitajan osaamisen arviointi rakentuu Urareitti / Osaamisvaaka -hankkeessa luodun porrasmallin mukaan.

Arvioitavana ovat

 • tutkintopohjainen osaaminen
 • työelämän alalla vaatima osaaminen.
 • ammattiosaaminen ja ammatin vaatima suomen kielen taito
 
DOKUMENTOINTI

Sinulle luodaan

 • henkilökohtainen osaamisprofiili, joka kuvaa osaamistasi suhteessa suomalaisen sairaanhoitajan osaamiseen.
 • Kartoitusdokumentti auttaa sinua hakeutuessasi moduulipohjaiseen sairaanhoitajan täydennyskoulutukseen (suunnitteilla Urareitti hankkeessa, ESR-hanke 2015-2018).
 
HAKEMINEN

Sinulla tulee olla:

 • Ulkomailla suoritettu sairaanhoitajan tutkinto
 • Suomen kielen taito tasolla B1

Hakuaika: 28.8.-17.9. 2017

Vaadittavat dokumentit:

 • Tutkintotodistus sairaanhoitajan pätevyydestä
 • Työtodistukset (mikäli sinulla on alaan liittyvää työkokemusta)
 • Täydennyskoulutus- tai erikoistumisopinto todistukset (alaan liittyvät)
 • Todistus suomen kielen taitotasosta, B1 (YKI-testi, kotoutumiskoulutuksen todistus tai vastaava todistus kielitaidosta)

Liitteet tulee olla käännetty joko suomeksi tai englanniksi virallisella kielenkääntäjällä. Sinun tulee toimittaa liitteet sähköisessä muodossa hakemuslomakkeen mukana. Liite voi olla myös kännykkäkameralla otettu kuva dokumentista.

Hakulomake on saatavilla nettisivuilla ilmoittautumisaikana.

VALINTAKOE

Valintakoe järjestetään Metropolian Bulevardin toimipisteessä, Bulevardi 31, 00180 Helsinki

· Ke 27.9. 2017 klo 9-16

 • Orientaatio
 • Suomen kielen koe

Valintakokeessa pilottiin valituille henkilöille järjestetään yksilöhaastattelut viikoilla 42-43. Kesto 2 tuntia, paikka ja tarkka aika ilmoitetaan myöhemmin.

ALUSTAVA
AIKATAULU
 
 • Hakuaika 28.8.-17.9.2017
 • Valintakoe 27.9. 2017 klo 9-16
 • Yksilöhaastattelu vk 42-43, kesto 2 tuntia per henkilö.
 • Näyttökoe 8.-10.11. 2017 klo 14-19 (yksi päivä per henkilö)
 
LISÄTIETOA

14.8. 2017 jälkeen:

Sisältöön liittyvät kysymykset: Aino Ezeonodo, lehtori aino.ezeonodo metropolia fi

Hakemiseen liittyvät tiedustelut: SIMHE-Metropolia: simhe-info metropolia fi

 

Tutustu Urareitti -hankkeeseen

Mitä on osaamisen tunnistaminen?

Osaamisen tunnistamisen tarkoituksena on kartoittaa, mitä osaamista sinulle on kertynyt aiemmista korkeakouluopinnoistasi ja jo mahdollisesti suorittamastasi korkeakoulututkinnosta sekä myös työkokemuksen kautta.

Päätavoitteena on, että voisimme nopeuttaa sopeutumistasi suomalaiseen yhteiskuntaan sekä edesauttaa pääsemisessäsi korkeakoulutukseen taikka työelämään.

Olet voinut hankkia osaamista monella eri tavalla. Osaamista kertyy esimerkiksi opiskelemalla,  tekemällä työtä taikka harrastuksien kautta . Osaaminen ei näy pelkästään koulu-, opiskelu- tai työtodistuksissa. Siksi osaamisen tunnistaminen on hyvä askel perus- tai jatko-opintoihin sekä väline hakeutuessasi omalle työuralle. Osaamisen tunnistamisessa käytetään erilaisia välineitä, ”työkaluja”.  Osaamisen tunnistamissa saaduista tuloksista alkaa muodostua osaamisprofiilisi. 

Tutustu erilaisiin osaamisen tunnistamisen käytänteisiin

Osaamisen tunnistamisen palvelut korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille

Olemme järjestäneet osaamisen tunnistamisen nyt kolme kertaa eli keväällä 2016 tekniikan koulutusalalla ja syksyllä 2016 ja keväällä 2017 tekniikan ja liiketalouden koulutusaloilla.

Ilmoittautuminen kevään 2017 osaamisen tunnistamiseen on päättynyt. Seuraava osaamisen tunnistaminen järjestetään syksyllä 2017. Ilmoitamme ajankohdasta tarkemmin elokuussa 2017.

Kuka voi osallistua?

Voit osallistua osaamisen tunnistamiseen Metropoliassa, jos sinulla on

 • oleskelulupa Suomessa
 • korkeakoulututkinto tekniikan tai liiketalouden alalta
 • tutkintotodistus
 • riittävä kielitaito joko suomen tai englannin kielessä

Mitä kuuluu osaamisen tunnistamiseen?

SIMHE-Metropolian osaamisen tunnistamisen palvelu on kaksiosainen, ja siihen kuuluvat osaamisen kartoitus ja osaamisen näyttö.

Kutsumme sinut henkilökohtaiseen asiantuntijakeskusteluun Metropolian asiantuntijan kanssa ilmoittautumislomakkeen tietoihin sekä siinä olevaan itsearviointiin perustuen. Sinun on myös mahdollista osallistua työelämälähtöiseen projektiin, jossa voit tehdä osaamistasi näkyväksi.

Osaamisen kartoitus

Osaamisen kartoitukseen sisältyy kaksi eri vaihetta 

 • orientaatio (itsearviointi, tutkintojen vertailu)
 • asiantuntijakeskustelu (1-2 tunnin keskustelu alan asiantuntijan kanssa)

Saat osaamisen kartoituksesta dokumentin, jossa kuvaamme

 • mitä osaamista olemme tunnistaneet perustuen aiempiin opintoihisi sekä verrattuna Metropolian vastaavaan tutkinnon sisältöön
 • mitä sellaista osaamista sinulla on, jota ei ole meidän sinun tutkintoasi vastaavassa tutkinnossamme
 • mitä täydennyskoulutusta suosittelemme sinulle

Osaamisen kartoituksen jälkeen sinulla on myös mahdollisuus osallistua osallistua osaamisen näyttöön

Osaamisen näyttö

Osaamisen näytössä osallistut työelämälähtöiseen projektiin yhdessä Metropolian tutkinto-opiskelijoiden kanssa.

Projektin laajuus on yleensä noin 10 opintopistettä. Projektin kesto vaihtelee tutkinto-ohjelmittain, mutta yleensä 10 opintopisteen projektin suorittaminen kestää noin 3-5 kuukautta erilaisena projektityöskentelynä.

Projektin suorittamiseen voi sisältyä esimerkiksi

 • luento kerran viikossa tai kaksi kertaa kuukaudessa
 • itsenäistä työskentelyä
 • ryhmätyöskentelyä
 • tapaamisia projektin tilanneen työnantajan kanssa
 • tapaamisia projektia ohjaavan opettajan kanssa

Projektin avulla pystyt

 • näyttämään laaja-alaisesti suomalaisessa työelämässä edellytettävää osaamista omaa asiantuntijuuttasi hyödyntäen
 • päivittämään myös teoreettisesti projektiosaamisen tietojasi ja taitojasi
 • vahvistamaan ryhmätyöskentelytaitojasi

Saat projektiin osallistumisestasi dokumentin, jossa arvioidaan

 • osaamistasi perustuen projektin tavoitteisiin
 • projektiosaamistasi

Saat lisäksi erillisen Metropolia Ammattikorkeakoulun opintorekisteriotteen, josta ilmenee

 • suoritetun projektin laajuus opintopisteissä
 • projektista saamasi numeerinen arvosana

Mitä hyötyä osaamisen tunnistamisesta voi olla sinulle?

Osaamisen kartoituksen ja osaamisen näytön kautta saat syvällisemmän käsityksen omasta osaamisestasi ja myös tietoa mahdollisuuksista täydentää työllistymisen kannalta hyödyllistä osaamista. Hakiessasi töitä myös mahdollinen työnantajasi pystyy tutustumaan saamiesi dokumenttien pohjalta tarkemmin kartoitettuun osaamiseesi.

Osaamisen kartoituksen ja osaamisen näytön kautta pääset verkostoitumaan

 • Metropolian henkilökunnan kanssa
 • oman alasi tutkinto-opiskelijoiden
 • projektin tilanneen työnantajan kanssa

Saat myös omakohtaista kokemusta opiskelusta suomalaisessa ammattikorkeakoulussa sekä voit päivittää osaamistasi. Lisäksi erityisesti projektiin osallistumisesta saamasi osaamisen näytön dokumentti sekä opintosuoritusote tekevät myös osaamistasi näkyväksi hakiessasi töitä.

Osaamisen tunnistamisen palvelut ovat maksuttomia asiakkaillemme.

Koulutuspolkuja

Opintopolku.fi

Opintopolku-portaalia ylläpitää Opetushallitus. Suomalaiset oppilaitokset ja korkeakoulut ylläpitävät Opintopolussa omien koulutustensa tietoja.

Opintopolku tarjoaa helppokäyttöisiä, luotettavia ja turvallisia palveluita elinikäisen ja yksilöllisen oppimispolun suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opintopolku sisältää tietoa tutkinnoista, ammateista sekä opiskelusta eri oppilaitoksissa. Sen kautta voi löytää koulutusvaihtoehtoja ja hakea niihin.

Tutustu Opintopolku.fi -järjestelmään

Suomen kielen kursseja

Infopankki.fi tarjoaa hakukoneen, jolla voi etsiä itselle sopivan suomen kielen kurssin pääkaupunkiseudulla sekä myös Tampereella ja Turussa.

Etsi suomen kielen kursseja

Tervetuloa kotisuomessa.fi -verkkopalveluun. Palvelu on suunnattu maahanmuuttajille, jotka haluavat opetella suomen kieltä, mutta palvelun käyttö on vapaata kaikille.
www.kotisuomessa.fi

Suomi taskussa
Opi suomea videoiden avulla
suomitaskussa.eu

WordDive
Suomea maahanmuuttajille. Ilmainen suomen kielen itseopiskelupaketti.
http://suomenkielisanootervetuloa.fi/worddive/

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Metropoliassa on mahdollista opiskella maahanmuuttajille tarkoitetuissa valmentavissa opinnoissa, jotka tutustuttavat sinut ammattikorkeakouluopiskeluun Metropolian eri koulutusaloilla. Opetuskieli on suomi.

Tutustu Metropolian maahanmuuttajien valmentaviin opintoihin

Metropolian avoin ammattikorkeakoulu

Avoin ammattikorkeakouluopetus on ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaista, kaikille avointa opetusta pohjakoulutuksesta, työkokemuksesta ja iästä riippumatta. Opetuskielinä on suomi ja englanti opintotarjonnasta riippuen.

Tutustu Metropolian avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaan

Koulutusvaihtoehtoja maahanmuuttajille

Täältä löydät kootusti tietoa eri koulutuksista

http://www.mamuko.fi/

Avoimen ammattikorkeakoulun/yliopiston opintoja

Huomioithan, että jokaisella oppilaitoksella on oma ilmoittautumis- sekä maksukäytäntönsä.

Hyödyllisiä linkkejä

Miten tehdä ansioluettelo

Europassi
Viiden asiakirjan kokonaisuus, jonka avulla voi esitellä osaamisensa ja pätevyytensä selkeällä ja helposti ymmärrettävällä tavalla
https://europass.cedefop.europa.eu/fi/home

Työkalut ansioluettelon tekoon
Tee ansioluettelo netissä
http://ansioluettelo.net/cv-malli/

Tietoa ulkomaalaisille työntekijöille Suomessa

In to Finland
Kelan ja Verohallinnon yhteinen palvelupiste ulkomaalaisille työntekijöille Suomessa.
http://www.intofinland.fi/

Virka-info
Neuvontapalvelut maahanmuuttajille Helsingissä
http://www.hel.fi/www/kanslia/virka-fi/neuvonta/maahanmuuttoneuvonta/maahanmuuttoneuvonta

Infopankki
Infopankki.fi tarjoaa tietoa elämisestä ja eri mahdollisuuksista Suomessa. Palvelua voi käyttää 12 eri kielellä. Palvelua ylläpitää Helsingin kaupunki
http://www.infopankki.fi/fi/etusivu

Miten löytää töitä Suomessa

Te-palvelut
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/

Just Landed (in English only)
https://www.justlanded.com/

Monster
http://www.monster.fi/

Aarresaari
http://www.aarresaari.net/

Manpower
https://www.manpower.fi/

Tukea yrittäjyyteen

Uusyrityskeskukset
Opas yrittäjille
http://uusyrityskeskus.fi/

Tukea yrityksen perustamiseen Helsingin alueella - NewCo Helsinki
http://www.newcohelsinki.fi/fi

Metropolian palvelut maahanmuuttajille

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Haku koulutukseen 14.8.-1.9. 2017. Koulutus alkaa 31.10. 2017.

Lue lisää koulutuksesta ja sisällöistä

Moniheli (Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto)

Moniheli ry   Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry on vuonna 2010 perustettu monikulttuuriyhdistysten yhteistyöverkosto, jolla on yli 75 jäsenjärjestöä. Monihelin tavoitteena on edistää monikulttuurisen ja monimuotoisen suomalaisen yhteiskunnan kehittymistä sekä tukea jäsenjärjestöjen toimintaa monin eri tavoin.

Lue lisää heidän palveluistaan, kuten  CV-klinikasta

ja vertaismentoroinnista

Monta muuttujaa -blogi

Osaamisen tunnistaminen

Olet hankkinut elämäsi aikana osaamista monilla eri tavoilla kuten opiskellessa, työssä taikka harrastuksissa. Osaamisen tunnistaminen on tärkeää, kun suunnittelet opintoihin tai työelämään hakeutumista.

Tutustu erilaisiin osaamisen tunnistamisen menetelmiin ja tapoihin

Yhteystiedot

Ota yhteyttä sähköpostitse:
simhe-info metropolia fi

Käyntiosoite
Bulevardi 31
00180 Helsinki