Ukrainan pakolaisille

Информация для беженцев из Украины на русском языке

Metropolia Ammattikorkeakoulu on valmistellut Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä muiden korkeakoulujen kanssa toimenpiteitä, joilla tuetaan Ukrainasta sotaa pakenevien henkilöiden mahdollisuuksia opiskella korkeakouluissa Suomessa.

Metropolia Ammattikorkeakoulu tarjoaa koulutusta vain suomen tai englannin kielellä.

SIMHE-uraohjaus ja -uraneuvonta maahanmuuttajille

Metropolia Ammattikorkeakoulun SIMHE-palvelut tarjoaa korkeakoulutetuille sekä korkeakoulutuksesta kiinnostuneille maahanmuuttaneille uraohjaus- ja neuvontapalveluja sopivien koulutus- ja urapolkujen löytymiseksi Suomessa. Palvelu on maksuton ja avoinna myös Ukrainasta Suomeen tulleille henkilöille.

Palvelumme ovat suomeksi tai englanniksi. Halutessasi voit ottaa oman tulkin mukaan.

Ilmoittaudu uraohjaukseen täyttämällä ilmoittautumislomake verkossa

Metropolian SIMHE-palvelut ovat osa valtakunnallista korkeakoulujen SIMHE - Supporting Immigrants in Higher Education -verkostoa.

Avoimen AMK:n maksuttomat opinnot

Metropolian avoin AMK tarjoaa maksuttomasti opintojaksoja, opintokokonaisuuksia ja polkuopintoja Ukrainasta pakeneville henkilöille. Opintoihin voi tutustua ja ilmoittautua Metropolian avoimen AMK:n ilmoittautumisjärjestelmässä.

Ukrainasta pakenevat ja Suomessa tilapäiseen suojeluun oikeutetut henkilöt voidaan vapauttaa Avoimen AMK:n maksuista Migrin tilapäisen suojelun päätöksellä.

Valitse ilmoittautumisen yhteydessä maksutavaksi lasku ja lähetä heti ilmoittautumisen jälkeen Migrin päätös tilapäisestä suojelusta turvapostilla osoitteeseen avoinamk [at] metropolia.fi (avoinamk[at]metropolia[dot]fi). Ohjeet turvapostin lähettämiseen.

Esimerkkejä avoimen AMK -verkkokurssikokonaisuuksista englannin kielellä

Gaming

 • 2D Game Art Fundamentals (nonstop), 5 ECTS
 • Fundamentals of 3D Game Modelling (NonStop), 5 ECTS
 • Game Design and Gamefication - Part 1 (NonStop), 5 ECTS
 • Game Design and Gamefication - Part 2 (NonStop), 5 ECTS
 • Unity Game Development (NonStop), 5 ECTS

Information Security

 • Basics of Information Security (NonStop), 6 ECTS
 • CyberDefence Professional (NonStop), 8 ECTS
 • Ethical Hacking (NonStop), 6 ECTS

Artificial Intelligence

 • Python Programming (NonStop), 3 ECTS
 • Introduction to Artificial Intelligence (NonStop), 3 ECTS
 • Artificial intelligence with Python (NonStop), 3 ECTS

Programming languages

 • Introduction to C# programming (NonStop), 3 ECTS
 • C - Programming (NonStop), 3 ECTS
 • C++ Programming (NonStop), 3 ECTS
 • Introduction to Kotlin (NonStop), 3 ECTS
 • Introduction to Javascript (NonStop), 5 ECTS

Finnish

 • Finnish for Foreigners 1 (NonStop), 5 ECTS
 • Finnish for Foreigners 2 (NonStop), 5 ECTS

Hankkeet

Metropolia on mukana seuraavissa hankkeissa, jotka edistävät Suomessa oleskelevien tilapäistä suojelua saavien osaamista:

 • OODI -hanke tarjoaa ohjelmistoalan uutta osaamista ja ohjausta sekä digitaitoja
 • Here Ukraine -hanke tukee erityisesti sosiaalisessa, psyykkisessä ja fyysisessä jälleenrakentamisessa tarvittavaa osaamista
 • PrepProg -hanke tarjoaa valmentavaa koulutusta vieraskielisiin korkeakouluopintoihin

Hakeminen tutkintoon ja apuraha

Ukrainasta tulevat pakolaiset voivat normaalisti hakeutua Metropolian tutkinto-opiskelijaksi yhteishaun ja erillishaun kautta.

Metropolia myöntää apurahaa opiskelijoille, joille on EU:n neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU 2022/382) perusteella myönnetty Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyksen perusteella tilapäinen oleskelulupa. Apurahat maksetaan siten, että apuraha kuittaa opiskelijalta perittävän lukuvuosimaksun kokonaan.

Suomessa olevalle ukrainalaisille opiskelijoille voidaan myöntää humanitäärisiin syihin perustuvaa apurahaa. Sitä maksetaan opiskelijalle siten, että apurahalla kuitataan opiskelijalta perittävä lukuvuosimaksu kokonaisuudessaan vuosina 2022-2024, 30.3.2022 lukien.

Tutustu Metropolian tutkintoon johtaviin koulutuksiin.

Erilliset opiskeluoikeudet

Metropolia Ammattikorkeakoulu voi tarjota erillisen opiskeluoikeuden tutkinto-ohjelmassaan henkilölle, jolla on tutkintoon johtava opiskeluoikeus Ukrainassa. Tämä opiskelumahdollisuus on suunnattu opiskelijoille, joilla on voimassa oleva opiskeluoikeus ukrainalaisessa yliopistossa ja joiden opinnot ovat keskeytyneet Ukrainan sodan vuoksi.

Erillinen opiskeluoikeus voidaan myöntää hakijan aikaisempien opintojen yhteensopivuuden perusteella ammattikorkeakouluopintoihin. Hakijan on täytettävä tutkinnon määrittelemät vaatimukset ja kielitaitovaatimukset. Erillinen opiskeluoikeus voidaan myöntää korkeintaan kahdeksi vuodeksi ja korkeintaan 120 opintopisteen laajuisille opinnoille. Erillinen opiskeluoikeus ei ole tutkintoon johtavaa koulutusta.

Metropoliassa on tutkintokoulutusta kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveys- sekä tekniikan alalla.

Englanninkieliset tutkinto-ohjelmat:

Jos olet kiinnostunut erillisestä opiskeluoikeudesta, ilmoittaudu SIMHE-ohjauskeskusteluun

Hyödylliset linkit

Metropolian maahanmuuttajille tarjoamat opiskelumahdollisuudet ja palvelut

Suomen kaikki ammattikorkeakoulut ja ammattikorkeakouluopinnot Ammattikorkeakouluun-sivustolla

Opiskelu- ja tutkimusmahdollisuuksia ukrainalaisille Study in Finland -sivustolla.

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää suomen tai englannin kielellä, ota meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen simhe [at] metropolia.fi (simhe[at]metropolia[dot]fi).