Toteemi - työstä oppimassa, työhön

Hanke toteutetaan 16 ammattikorkeakoulun ja 2 yliopiston yhteistyössä ja kaksikielisenä. Nämä osatoteuttaja-ammattikorkeakoulut ja yliopistot sitoutuvat omilla suunnitelmillaan toimimaan Toteemi-hankkeessa kehittämiskoreissa, joita ovat "Joustavasti työssä", "Osaamista työstä ja työhön", ja "Hyvinvointi työssä oppimisessa". 

Metropolian osahanke kuuluu kehittämiskoriin 2: Osaamista työstä – Työssä oppiminen korkeakouluopinnoissa.

Metropolian hankkeen tavoitteena on

  1. lisätä ymmärrystä erilaisista palkkatyön opinnollistamisen käytänteistä, tarpeista ja haasteista eri koulutusaloilla
  2. kokeilla ja kehittää opiskelijoiden opintopolkuja työelämä -ja opiskelijalähtöisemmiksi uusien, tehokkaiden ja joustavien palkkatyön opinnollistamisen käytänteiden kautta
  3. lisätään tietoisuutta ja valmiuksia koko korkeakouluyhteisössä työn opinnollistamisesta sekä otetaan käyttöön uusia toimintatapoja

Toteutustavat ja eteneminen

Syksyllä 2017 toteutetaan alkukartoitus ammattikorkeakouluopiskelijoille ja henkilöstölle, joiden avulla selvitetään sekä nykyistä tietoisuutta työn opinnoillistamisesta sekä tulevaisuuden näkymiä.

Kehittämistyö pilotoidaan kolmella alalla vuoden 2018 aikana: Liiketalous (Anne Perkiö), sähkötekniikka (Anja Ristola) ja sosiaaliala (Anna-Riitta Mäkitalo). Oppilaskunta METKA ry:n kanssa tehdään aktiivista kehittämistyötä (Pekka Petäkoski) tavoitteena saada opiskelijoiden arjen ääni voimakkaasti mukaan hankkeeseen, erityisesti hyödynnetään ja käytetään sosiaalisen median kanavia.

Hankkeessa toteutetaan valmennuksia ja koulutuksia sekä informoidaan palkkatyön opinnollistamisen mahdollisuuksista koko hankeprosessin ajan, joka mahdollistaa vuorovaikutuksellisen prosessin koko hankkeen elinkaaren aikana korkeakoulussa. Vuoden 2019 lopulla tehdään kartoitus hankkeen vaikuttuvuudesta Metropolian sisällä.

Toteutustiiminä ovat projektipäällikkö Johanna Holvikivi, Anne Perkiö, Anja Ristola, Anna-Riitta Mäkitalo ja Pekka Petäkoski.

Kumppanit

Keskeiset kumppanit ovat pääkaupunkiseudun työelämäkumppanit, niin julkiselta kuin yksityiseltä sektorilta.  Hankkeeseen osallistuu niin varhaiskasvatuksen, liiketalouden kuin tekniikan alan yhteistyökumppaneita.

Tulokset

Metropoliaan syntyy palkkatyön opinnollistamiseen liittyviä uusia toimintamalleja, työvälineitä ja osaamista, jotka leviävät ja tulevat yhteiseksi käytännöiksi koko korkeakoulussa.

Opiskelijoille syntyy parantuneet valmiudet tunnistaa työelämässä tapahtuvaa oppimista, omaksua työelämätaitoja ja valmistua määräajassa.

Toimintamallina yhteiskehittely ammattikorkeakoulun, työelämäkumppaneiden ja opiskelijoiden kesken lisääntyy ja vakiintuu toimintatapana korkeakoulussa.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu koordinoi hanketta

Jos haluat tietää hankkeesta lisää: http://amktoteemi.fi/

Metropolian TKI blogi TIKI

Holvikivi, J.17.11.2017. Työstä osaamista tulevaisuuteen. https://blogit.metropolia.fi/tikissa/2017/11/17/tyosta-osaamista-tulevaisuuteen/

 

 

Lisätietoja:

Yliopettaja Johanna Holvikivi
puh. +358503456151
etunimi.sukunimi@metropolia.fi