Valitse sivusto

Metropolia.fi / Hae opiskelijaksi / Opinto-opas / Wiki / Vuosikertomus / Blogit

Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Päivä / Monimuoto

Tutkintonimike: geronomi (AMK)
Kesto: 3,5 vuotta
Laajuus: 210 opintopistettä
Aloituspaikat: 24
Opetuspaikka: Sofialehdonkatu 5 b, Helsinki

Hakuaika:
Syksyn 2014 yhteishaku: 8.–22.9.2014.

Syksyn 2014 hakuohje

Geronomikoulutuksen perustehtävänä on kouluttaa kokonaisvaltaisen vanhustyön osaajia, geronomeja, jotka tukevat hyvää ja osallistuvaa vanhenemista pääkaupunkiseudulla. Koulutuksen myötä geronomiopiskelija kehittyy vanhustyön ammattilaiseksi, joka edistää työssään vanhojen ihmisten hyvinvointia, terveyttä, kuntoutumista ja sosiaalista osallisuutta erilaissa elin- ja toimintaympäristöissä. Geronomi mahdollistaa vanhan ihmisen oikeuden osallistua, vaikuttaa ja päättää elämäänsä koskevista asioista.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutus perustuu näkemykseen vanhasta ihmisestä aktiivisena toimijana omassa elämässään ja yhteisössään. Geronomin asiantuntemus muodostuu monialaisesta gerontologisesta tiedosta ja tutkimuksesta sekä gerontologisen sosiaalialan, hoitotyön ja kuntoutuksen integroituneesta osaamisesta.
Geronomin koulutus rakentuu seuraavista osaamisalueista:

 • Gerontologinen osaaminen
 • Vanhuspalvelujen perusteet
 • Hyvä vanheneminen
 • Kotona asumisen tukeminen
 • Vanhustyön kehittäminen
 • Moniammatillinen vanhustyö
 • Geronomin ammatillisuuden syventyminen

 

Koulutuksen toteutus ja opiskelu, Geronomi AMK 210 op.

Aikuiskoulutus toteutuu monimuoto-opiskeluna, jossa vuorottelevat lähiopetus, verkko-opetus, etäopiskelutehtävät ja työharjoittelut.  Koulutuksen kuormittavuus vastaa päätoimista opiskelua ja opintopisteitä suoritetaan lukukautta kohti 30 opintopistettä = 60 opintopistettä vuodessa. Opiskeluaika on 3,5 vuotta.

Aikuisopiskelussa sovelletaan Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamista (AHOT-järjestelmä), mikä mahdollistaa esim. aikaisemman koulutuksen ja työkokemuksen kautta syntyneen geronomin AMK osaamistavoitteita vastaavan osaamisen huomioimisen opinnoissa ja niiden suunnittelussa. Aikaisemman osaamisen tunnustaminen arvioidaan yksilöllisesti yhdessä opiskelijan kanssa.

Lähiopetusta on keskimäärin viitenä päivänä kuukaudessa. Lähiopetus on päiväopetusta ja toteutuu pääsääntöisesti klo 8.00 -16.00. Lisäksi koulutus sisältää eri lukukausina yhteensä viisi harjoittelujaksoa, jotka ovat päätoimista ja kokopäiväistä työskentelyä erilaisissa vanhustyön toimintayksiköissä. Neljän ensimmäisen harjoittelujakson pituus on 5 työviikkoa ja viimeisen lukukauden harjoittelun pituus on 9 työviikkoa.

Ammatti- ja työtehtävät

Geronomi toimii vanhuspalvelujen tuottajana, koordinoijana, suunnittelijana ja kehittäjänä julkisella sektorilla, järjestöissä, säätiöissä ja yrityksissä. Hän työskentelee yksilö- ja ryhmäkohtaisessa asiakastyössä vanhustyön moniammatillisissa työryhmissä. Geronomi soveltaa monipuolisesti erilaisia asiakastyön menetelmiä erilaisia asiakastyön menetelmiä, tukee vanhan ihmisen sekä hänen perheensä ja läheisiä arjessa selviytymistä, ohjaa heitä yksilöllisiin palveluihin, suunnitella ja toteuttaa palveluja sekä arvioida palvelujen saatavuutta ja laatua. Geronomin työtä ohjaa vanhustyön eettiset periaatteet ja asiakaslähtöisyys, jotka edellyttävät hyviä vuorovaikutustaitoja.

Geronomin työkenttä on laaja ja mahdollisia työpaikkoja ovat mm.:

 
 • kotihoito
 • päivätoiminta
 • vanhustenkeskus
 • palvelukeskus
 • palvelutalo
 • vanhusten sosiaali- ja lähityö
 • palveluohjaus
 • sosiaaliohjaus
 
 
 • vanhusneuvola
 • hoiva- ja hoitokoti
 • vanhainkoti
 • kuntoutuskeskus
 • omaishoito
 • dementiahoito
 • kehittämisprojekti
 

Tule opiskelemaan geronomiksi. Koulutusta vaikuttavan vanhustyön pariin.

Hakuajat

Syksy 2014

8.–22.9. AMK-tutkinnot (päivätoteutus ja monimuotototeutus) ja ylemmät AMK-tutkinnot

Kevät 2015

7.–27.1. Englanninkieliset AMK-tutkinnot
17.3.–9.4. AMK-tutkinnot (päivätoteutus ja monimuotototeutus) ja ylemmät AMK-tutkinnot (suomi ja englanti)

Kokemuksia Metropoliasta

Kokemuksia Metropoliasta

"Koulutus antaa mielestäni hyvät valmiudet työelämään omatoimisille ja sitkeille tyypeille."
- Emilia, Elokuvan ja television koulutus

OPISKELIJOIDEN KERTOMUKSIA →

Ajankohtaista

 

 

 

Uutisarkisto →

Metropolia Ammattikorkeakoulu - Yhteisö, uudistaja ja kumppani


Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen ammattikorkeakoulu. Koulutamme kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita ja kehittäjiä.

Metropolia muodostaa yhteisön, jossa erilaiset ihmiset ja maailmat kohtaavat ja joka synnyttää oivalluksia ja osaamista työhön ja hyvinvointia elämään.