Kurkistuskurssi: Geronomiksi Metropoliasta!

Perustiedot

Laajuus
1 op
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
Jatkuva
Hinta
Ilmainen

Sisältö

Tällä opintojaksolla tutustut geronomin osaamiseen, keskeisiin opetussisältöihin ja työtehtäviin sekä monimuoto-opiskeluun Vanhustyön tutkinto-ohjelmassa, Metropolia ammattikorkeakoulussa. Opintojakson suoritettuasi osaat nimetä geronomin työtehtäviä, osaat kuvailla geronomin osaamista ja osaat selittää, mitä monimuoto-opiskelu Metropolian geronomitutkinnossa on.

Opetusmenetelmät ja materiaalit

Tämä opintojakso suoritetaan itsenäisesti ja itselle sopivana aikana Moodle-verkko-oppimisympäristössä. Opintojakso on suoritettavissa koko vuoden ajan. Sinun ei tarvitse lainata tai hankkia kirjoja voidaksesi suorittaa tämän opintojakson. Kaikki materiaali löytyy Moodle -oppimisalustalta.

Kaikkien tehtävien tulee olla suoritettuna opintojakson voimassaoloajan loppuun mennessä:

  • Harjoitustehtävät
  • Itsearviointitestit
  • Moodle-tentit

Arviointi

Opintojakson arviointikriteerit (hyväksytty-hylätty). Arviointi suorituksista tehdään lähtökohtaisesti kolme kertaa vuodessa 31.5. 31.8. ja 20.12.

Saadaksesi hyväksytyn arvosanan, sinun tulee suorittaa kaikki opintojakson Moodle -alustalla olevista tehtävistä sekä päästä mini-tenteistä läpi.

Hyväksytyssä suorituksessa opiskelija:
• osaa nimetä keskeisiä geronomin työtehtäviä
• osaa nimetä geronomin keskeisiä osaamisalueita.
• tunnistaa monimuoto-opiskelun keskeiset edellytykset, vastuut ja vaatimukset

Ilmoittautuminen

Tutustu kurkistuskurssiin ja ilmoittaudu mukaan Avoimen AMK:n ilmoittautumisjärjestelmässä