Osteopatia - AMK-tutkinnot - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Valitse sivusto

Metropolia.fi / Hae opiskelijaksi / Opinto-opas / Wiki / CV / Blogit

Osteopatia, päivätoteutus

Tutkintonimike: osteopaatti (AMK)
Kesto: 4 vuotta
Laajuus: 240 opintopistettä
Aloituspaikat: 22
Opetuspaikka: Vanha viertotie 23, Helsinki

Hakuaika:
Kevään 2016 yhteishaku: 16.3.—6.4.2016.

Kevään 2016 hakuohje

Osteopaatti (AMK)

Osteopatia on tehokas ja turvallinen manuaalinen eli käsin suoritettava hoito. Osteopaatti on tuki- ja liikuntaelimistön toiminnallisten häiriö- ja kiputilojen tutkimisen ja hoidon asiantuntija, jonka opinnoissa korostuu anatomia, fysiologia ja patologia. Osteopaatin työ on auttaa asiakasta edistämään ja ylläpitämään terveyttään, jolloin toimintakyky paranee. Työ on ennaltaehkäisevää ja ohjaavaa.

Koulutuksessa panostetaan hyvään palpaatiotaitoon eli käsin tehtävään kehon rakenteiden tutkimiseen ja tunnusteluun. Osteopaattinen diagnoosi perustuu juuri tähän tarkkaan kehon tutkimiseen sekä erotusdiagnostiikkaan. Erotusdiagnostiikka tarkoittaa muiden mahdollisten kivun aiheuttajien selvittämistä.

Osteopaattikoulutus

Osteopatian koulutus ammattikorkeakoulussa on täyspäiväistä opiskelua neljän vuoden ajan. Opintojen aikana opiskelijalla on mahdollisuus hakea kansainväliseen vaihtoon. Englannin kielen taito on välttämätön opintojen kannalta, koska suuri osa kirjallisuudesta on englanniksi.

Osteopaattikoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija

  • osaa tutkia ja diagnosoida tuki- ja liikuntaelimistön tervettä toimintaa, toiminnan häiriöitä ja niiden vaikutuksen kehon toimintaan.
  • osaa tuki- ja liikuntaelimistön erotusdiagnostiikkaa.
  • osaa käyttää turvallisesti manuaalisia tekniikoita.
  • osaa neuvoa asiakkaalle kotihoito-ohjeita ja harjoitteita hoidon tueksi.
  • osaa laatia hoitosuunnitelman ja toteuttaa hoidon asiakkaan yksilölliset tarpeet ja rajoitteet huomioiden.
  • sisäistää terveydenhuollon yleisen eettisen hoitonäkemyksen ja on selvillä terveydenhuollon hoitotoimintaan liittyvästä keskeisestä lainsäädännöstä.
  • pystyy rakentavaan yhteistyöhön muun terveydenhuoltohenkilöstön kanssa ja pystyy kehittämään ammattialaansa työelämässä.
  • omaa valmiudet jatkuvaan ammatilliseen kasvuun.

Koulutuksen aikana opiskelijalle kertyy laaja manuaalisten hoitotekniikoiden työkalupakki: lihasten ja lihaskalvojen käsittelyt, nivelten mobilisaatiot ja manipulaatiot sekä kraniaalinen eli pään alueen käsittely ja viskeraalinen eli sisäelinten käsittely. Tulevaa ammattia varten harjoitellaan Positia-opetusyksikön aidoissa vastaanottotilanteissa harjoitteluohjaajien kanssa potilaan haastattelua, tutkimista ja edellä mainittuja tekniikoita.

Osteopatia-info (pdf)

Olisiko sinusta osteopaatiksi?

Sinulla tulee olla aito kiinnostus ihmisen hyvinvointia kohtaan. Hoidon aikana sinun tulee kyetä olemaan ihmisen lähellä ja läsnä tilanteessa. Vaivan aiheuttajan selvittämiseen tarvitset salapoliisiasennetta, jolla pystyt  pohtimaan potilaasi tilannetta kokonaisvaltaisesti. Sinulla on vahvat vuorovaikutustaidot. Olet itseohjautuva ja sinulla on yrittäjäasennetta. Oletko valmis osallistumaan alan kehittämiseen?

Valmistumisen jälkeen

Valmistut osteopaatiksi, joka on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran rekisteröimä nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö. Valmistumisen jälkeen tulet työskentelemään 97 %:n varmuudella yrittäjänä. Osteopaattina voit toimia myös terveydenhuollon toimintayksiköiden palveluksessa ja erilaisissa yhdistyksissä ja järjestöissä alasi asiantuntijana.

Kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voit jatkaa ylemmissä korkeakoulututkinnoissa:

Osteopatian täydennyskoulutukset

The Osteopathic Approach to Fascia

”Paolo Tozzi on italialainen osteopatian asiantuntija jonka laaja-alainen tietämys faskioista on laajalti tunnettu koko maailmassa. Paolo Tozzi on tulossa Suomeen kaksiosaisen faskia täydennyskoulutuksen merkeissä. Koulutuksessa perehdytään faskioiden anatomiaan, toimintaa ja ominaisuuksiin, sekä niiden tutkimiseen sekä erilaisiin hoitomenetelmiin osteopatian näkökulmasta. Lääkäri Jouko Heiskanen toimii kurssilla toisena opettajana tuoden opetukseen mukaan mm patologista, neuraalista ja viskeraalista näkemystä faskioiden toiminnasta sekä niiden kuvantamisesta (workshoppeja). Ultraäänityöskentely avartaa näkemystämme faskioiden liikkeestä, hoitojemme vaikutuksista sekä antaa mahdollisuuden tarkistella omaa palpaatiotarkuutta suhteessa ultraäänilaiteen antamaan kuvaan. Kurssi on siis sekä teoreettinen että käytännöllinen (hands-on).”

Lisätietoja koulutuksesta: The Osteopathic Approach to Fascia

Viskeraaliosteopatian perusteet, osa II

Koulutuksessa keskitytään virtsanerityselimistöön ja lisääntymiselimistöön osteopaattiseen hoitoon. Lisäksi käydään läpi muutamia läheisyydessä olevia rakenteita. Tavoitteena on saada kuva näiden sisäelinten anatomiasta ja yhdistää osteopaattiset tekniikat omaan hoitokäytäntöön

 Lisätietoja koulutuksesta: Viskeraaliosteopatian perusteet, osa II

Tulevat tapahtumat

Haku-info osteopatiasta kiinnostuneille

Osteopatian tutkinto-ohjelman haku-info osteopatian opinnoista kiinnostuneille pidetään tiistaina 22.3.2016 klo 17-18 osoitteessa Vanha viertotie 23, 00350 Helsinki. Paikalla on osteopatian opettaja, opiskelijoita ja opinto-ohjaaja. Tervetuloa kuulemaan ja kyselemään tarkemmin osteopatian opinnoista sekä osteopaatin ammatista!

https://www.facebook.com/events/1004194713002420/

Opinnäytetöiden julkistamisseminaari

Syksyllä 2016 pidämme opinnäytetöiden julkistamisseminaarin Vanhalla viertotiellä perjantaina 9.12.2016 klo 9 lähtien. Tervetuloa kuuntelemaan osteopaattiopiskelijoiden opinnäytetöiden tuloksista.

Vanha viertotie 23, Helsinki

 

 

Hakuajat

8. - 27.1. Englanninkieliset AMK-tutkinnot
   
16.3. - 6.4. AMK-tutkinnot (päivätoteutus ja monimuotototeutus) ja ylemmät AMK-tutkinnot (suomi ja englanti)
   
7.9. - 21.9. AMK-tutkinnot (päivätoteutus ja monimuotototeutus) ja ylemmät AMK-tutkinnot

Kokemuksia Metropoliasta

Kokemuksia Metropoliasta

"Koulutus antaa mielestäni hyvät valmiudet työelämään omatoimisille ja sitkeille tyypeille."
- Emilia, Elokuvan ja television koulutus

OPISKELIJOIDEN KERTOMUKSIA →