Tutkintonimike: Vestonomi (ylempi AMK)

Kesto: 1,5 vuotta

Laajuus: 60 opintopistettä

Aloituspaikat: 20

Opetuspaikka:
Hämeentie 135, HelsinkiKatso sijainti kartalla

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 14.3.–28.3.2018

Tavoitteet

Vaatetusalan ylemmän ammattikorkeakoulun tutkinnon tavoitteena on vahvistaa opiskelijan osaamista vaatetusalan toimintakentällä asiantuntija- ja esimiesasemassa toimiessa. Opintojen kautta opiskelija syventää ja kehittää vaatetusalan työelämän prosesseja ja projekteja tuotejohtamisen ja laadunhallinnan alueella.

Tutkinto antaa pätevyyden työtehtäviin, joissa kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Opintojen rakenne ja toteutustapa

Koulutukseen sisältyy pakollisia opintoja ja vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyö. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja tutkinnon voi suorittaa työn ohessa.

Opinnäytetyö

Opiskelija tekee opinnäytetyönään kirjallisen työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämishankkeen.

Opiskelijoiden kokemuksia

Inari Laveri

Olen Inari Laveri ja opiskelen Metropoliassa vaatetusalan ylempää AMK-tutkintoa.

Olin odottanut vaatetusalan YAMK-tutkintoa jo vuosia ja onnekseni pääsin mukaan ensimmäiseen, viime syksynä alkaneeseen koulutukseen! Opinnot ovat hyvä syventävä jatko vestonomi (AMK) -tutkinnolleni (2006) ja vuosien työkokemukselle, jolloin opiskeltavat asiat on helppo linkittää käytännön työelämään.

Kurssit pitävät sisällään erityisesti johtamista, mm. hankintatoimeen, brändiin ja tuotehallintaan liittyen. Opiskelu on monimuoto-opetusta, kontaktiopetusta on noin pari päivää kuukaudessa. Opiskelu on hyvin itsenäistä ja ajoittain tiivistahtista, etenkin opinnäytetyön (30 op) suhteen, joka muodostaa puolet koko vuoden opinnoista.

Opiskelu onnistuu myös sivutoimisena ansiotyön ohella, etenkin jos työnantaja on joustava ja opinnäytetyön tekee omalle työpaikalleen. Itse päätin kuitenkin jäädä opintovapaalle tiimiassistentin tehtävästä Texmoda Fashion Groupista. Opinnäytteen teen kiertotalouteen liittyen ekologiseen työvaatetukseen erikoistuneelle TouchPoint Oy:lle, koska haluan laajentaa tuoteryhmäosaamistani ja kasvattaa asiantuntemustani vastuullisesta vaatebisneksestä.

Opiskelun parasta antia ovat uudet koulutoverit, joiden kanssa jaetaan korvaamattomia kokemuksia niin luokkahuoneessa kuin sen ulkopuolellakin. Syntyneestä monipuolisesta alan verkostosta on varmasti iloa ja hyötyäkin myös jatkoa ajatellen. Tulevaisuudessa haluaisin työskennellä asiantuntijana vaatetusalalla, vastuulliseen tuotantoon liittyen. Uskon vaatetusalan ylemmän AMK-tutkinnon parantavan mahdollisuuksiani työllistyä alalla mielenkiintoisiin tehtäviin.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yhteystiedot

Yhteishakua koskevat kysymykset:

hakijapalvelut metropolia fi

Irmeli Osara
tutkintovastaava
Puh. 09 7424 5354
Lähetä sähköpostia

Raija Hölttä
tutkinnon vastaava, yliopettaja
Puh. 040 848 9440
Lähetä sähköpostia

Vaatetusalalla yhdistyvät hyvä elämä, arvomaailmat ja liiketalous

Tutustu Vestonomi (ylempi AMK) -opinnäytetöiden artikkelikokoelmaan vuodelta 2016.

Mikä ylempi AMK-tutkinto?

Tiesitkö, että ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden esimerkiksi julkiseen virkaan kuin tiedekorkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Lue lisää