Avoimet työpaikat

Vahvistamme erityisesti pääkaupunkiseudun työelämää, kulttuuria ja yhteiskunnan positiivista kehitystä tarjoamalla kansainvälisesti arvostettua koulutusta ja tuottamalla käytäntöläheisiä innovaatioita. Tähän työhön tarvitsemme tekijöitä.

Tehtävä Haku päättyy Työsuhteen tyyppi Työ alkaa Työ päättyy
Rakennusarkkitehtuurin lehtori 23.04.2017 Vakinainen 01.08.2017

Rakennusarkkitehtuurin lehtori

Työsuhde 01.08.2017 -

Tehtävän kuvaus

Lehtorin osaamisen toivotaan liittyvän rakennusarkkitehtuuriin, talonrakennukseen
ja talonrakennuksen uudistuotantoon ja korjaamiseen.
Ymmärrys terveellisestä rakentamisesta on tärkeää. Arvostamme
lisäksi useamman vuoden työkokemusta arkkitehdin töistä, tietoteknisten
työkalujen osaamista ja sujuvaa englanninkielen taitoa.
Edellytämme arkkitehdin tutkintoa ja toivomme henkilöltä hyviä suhteita
rakennus- ja kiinteistöalan toimijoihin ja kykyä toimia itsenäisesti
asiakasrajapinnassa.
Lehtori vastaa osaamisprofiilinsa mukaisten opintojaksojen opettamisesta.
Lisäksi hän osallistuu aktiivisesti koulutuksen ja työelämäyhteistyön
kehittämiseen, sekä osallistuu TKI-hankkeiden valmisteluun,
hakuun ja toteutukseen sekä osaamisalueen liiketoimintaan.

Lehtorin tehtävään edellytetään pedagogisia opintoja, jotka on
mahdollista suorittaa kolmen vuoden kuluessa työn aloittamisesta.
Lehtorin kelpoisuusvaatimukset ovat ammattikorkeakouluista annetun
asetuksen 352/2003 mukaiset. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät
Palvelulaitosten työantajayhdistyksen opetusalan työehtosopimuksen
(AVAINOTES) mukaisesti.

Tiedustelut

Osaamisaluepäällikkö Mika Lindholm p. 050 3412246, mika.lindholm@metropolia.fi
Rakennusarkkitehtuurin tutkintovastaava Jorma Lehtinen p. 040 1837462, jorma.lehtinen@metropolia.fi

Hakemukset

Hakuaika päättyy 23.04.2017


Sähköinen hakulomake
 

Rakennustuotannon opettaja/lehtori 23.04.2017 Vakinainen 01.08.2017
Konsultti- ja valmentajahaku 31.12.2017 Sivutoimi 03.03.2017