Metropolian strategia 2020

 • Keskittyminen

  Keskitymme laadukkaaseen oppimiseen ja työelämäyhteistyöhön.

 • Uudistuminen

  Uudistamme toimintakulttuuriamme ja osaamista digitalisaation ja kehittyvien kampusten myötä.

 • Kasvu

  TKI- ja liiketoiminnassa haemme kasvua erityisesti vaikuttavuudessa ja ulkoisessa rahoituksessa.

Metropolia on osaamisen rohkea uudistaja ja tulevaisuuden aktiivinen rakentaja

Metropolian uusi strategia ulottuu vuoteen 2020. Tahtotilanamme on olla osaamisen rohkea uudistaja ja tulevaisuuden aktiivinen rakentaja.

Strategiamme tähtää voimakkaasti uudistumiseen. Haluamme vahvistaa osaamisen kehittämistä, lisätä kilpailukykyä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä edistää Metropolian yhtenäisyyttä. Strategiset päämäärämme ovat keskittyminen, uudistuminen ja kasvu:

 • Keskitymme tulevina vuosina laadukkaaseen oppimiseen ja työelämäyhteistyöhön.
 • Haluamme uudistaa toimintakulttuurimme ja osaamistamme digitalisaation sekä kehittyvien kampustemme myötä.
 • Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa sekä liiketoiminnassa haemme kasvua erityisesti vaikuttavuudessa ja ulkoisessa rahoituksessa.

Saavutamme päämäärämme joustavilla, jatkuvasti uudistuvilla oppimismahdollisuuksilla, palveluilla ja ratkaisuilla. Tarjoamme ympäristön, jossa henkilöstömme, opiskelijat ja yhteistyökumppanimme yhdessä kehittävät osaamistaan ja luovat uutta. Olemme kansainvälisesti vahva ja verkottunut toimija. Avoimen ja kokeilevan toimintakulttuurimme avulla muutamme yhteiskuntaa entistä paremmaksi meille kaikille.

Toimintaamme ohjaavat yhteiset arvomme.

 • Asiantuntijuus, joka on meille intohimo.

 • Korkea laatu, johon tähtäämme kaikessa toiminnassamme.

 • Yhteisöllisyys, joka on voimamme.

 • Avoimuus, joka on toimintatapamme.

Asiantuntijuus, joka on meille intohimo.

Keskittyminen

Keskitymme laadukkaaseen oppimiseen ja työelämäyhteistyöhön.