Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Syksyllä 2016 alkavat opinnot

HUOM: Valmentava koulutus ei anna suoraa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi vaan opiskelijan on haettava normaalin hakumenettelyn kautta (esimerkiksi yhteishaku). Tutkintoon johtavan koulutuksen hakuohjeet >>

Valmentavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle tarvittavat valmiudet ammattikorkeakouluopintoja varten. Koulutuksessa tutustutaan tiettyyn koulutusalaan ja siihen, millaista opiskelu on suomalaisessa korkeakoulussa, sekä opiskellaan korkeakouluopinnoissa tarvittavaa suomen kieltä. 

Koulutustarjonta

Valmentavaa koulutusta tarjotaan syksyllä 2016 seuraavilla aloilla:

Koulutusta ei aloiteta, jos ryhmään ei saada riittävää määrää opiskelijoita.

Opintotuki

Maahanmuuttajille suunnattu ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus on oikeuttanut opintotukeen 1.8.2014 alkaen. Opintotuki myönnetään päätoimisten opintojen keston ajalle.

Valmentavaan koulutukseen käytettyjä korkeakoulutukikuukausia ei oteta huomioon tutkinto-opintojen enimmäistukiajassa. Ne otetaan kuitenkin huomioon kaikkien korkeakouluopintojen 64 kuukauden kokonaistukiajassa. Lisätietoja saa KELAn sivuilta, sekä Metropolian opintotukineuvonnasta: 040 522 2718, opintotuki(at)metropolia.fi.

Seuraava hakuaika 15.8. - 2.9.2016

Hakuaika syksyllä 2016 alkavaan koulutukseen alkaa 15.8.2016 ja päättyy 2.9.2016.

Hakulomake avoinna hakuaikana.

Suomen kielen taitotasovaatimus

Hakijan suomen kielen lähtötaso on oltava vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla B1.1 Taitotasokuvaukset löytyvä seuraavasta linkistä: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot (pdf). Kielitaito testataan valintakokeen yhteydessä.

Hakukelpoisuus

On suositeltavaa, että hakijalla on yleinen korkeakouluopintoihin vaadittava hakukelpoisuus. Tämä tarkoittaa, että sinulla tulee olla esimerkiksi joku seuraavista toisen asteen tutkinnoista:

 • lukion päättötodistus/ylioppilastutkinto
 • toisen asteen ammatillinen tutkinto (esim. merkonomi, lähihoitaja) tai
 • ulkomainen tutkinto, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

Joissain tapauksissa harkinnanvaraista valintaa voidaan käyttää, mikäli hakijan tietojen ja taitojen katsotaan riittävän korkeakouluopintoihin, vaikka muodollinen tutkinto puuttuu.

Todistuskopioita ei tarvitse lähettää hakuaikana vaan ne tulee toimittaa valintakoetilaisuuteen. Jos todistukset eivät ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä hakijoita pyydetään tuomaan myös kopiot käännöksistä.

Valintakokeet

Kaikki hakijat kutsutaan valintakokeisiin. Valintakokeet järjestetään 19. - 23.9.2016 välisenä aikana. Tarkka valintakoepäivä ja -aika kerrotaan valintakoekutsussa. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse noin viikkoa ennen valintakoetta.

Muistathan ottaa valintakokeeseen mukaan:

 • Kopion hakukelpoisuuden antavasta tutkintotodistuksesta
 • Kopion yllä mainitun todistuksen käännöksestä jos se ei ole suomen ruotsin tai englannin kielellä
 • Virallisen henkilöllisyystodistuksen
 • Kirjoitusvälineet

Opiskelijavalinnat

Opiskelijavalinnat lokakuun puolivälissä valintakoetulosten perusteella.

Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan arviolta lokakuun puolivälissä. Opiskelijavalintapäätökset lähetetään sähköpostitse.

Opiskelupaikan vastaanotto

Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta ammattikorkeakoululle viimeistään 25.10.2016. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

Lisätietoja

 • Kulttuuriala: leena.juntunen(at)metropolia.fi, timo.raatikainen(at)metropolia.fi
 • Sosiaali- ja terveysala: ninni.kurko-seppanen(at)metropolia.fi
 • Tekniikan ala: mira.myllarinen(at)metropolia.fi
 • Hakijapalvelut: hakijapalvelut(at)metropolia.fi