Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Syksyllä 2018 alkava koulutus

Syksyn 2018 hakua koskevat tiedot julkaistaan toukokuussa 2018.

Syksyllä 2017 alkavat opinnot

HUOM: Valmentava koulutus ei anna suoraa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi vaan opiskelijan on haettava normaalin hakumenettelyn kautta (esimerkiksi yhteishaku). Tutkintoon johtavan koulutuksen hakuohjeet

Valmentavan koulutuksen tavoitteena on opiskella korkeakouluopinnoissa tarvittavaa suomen kieltä, antaa opiskelijalle tarvittavat valmiudet ammattikorkeakouluopintoja varten sekä tutustua tiettyyn koulutusalaan. Valmentava koulutus ei anna suoraa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi vaan opiskelijan on haettava normaalin hakumenettelyn kautta (esimerkiksi yhteishaku).

Koulutustarjonta

Valmentavaa koulutusta tarjotaan syksyllä 2017 seuraavilla aloilla:

Koulutusta ei aloiteta, jos ryhmään ei saada riittävää määrää opiskelijoita.

Opintotuki

Maahanmuuttajille suunnattu ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus on oikeuttanut opintotukeen 1.8.2014 alkaen. Opintotuki myönnetään päätoimisten opintojen keston ajalle.

Valmentavaan koulutukseen käytettyjä korkeakoulutukikuukausia ei oteta huomioon tutkinto-opintojen enimmäistukiajassa. Ne otetaan kuitenkin huomioon kaikkien korkeakouluopintojen kokonaistukiajassa. Lisätietoja saa KELAn sivuilta, sekä Metropolian opintotukineuvonnasta: 040 522 2718, opintotuki(at)metropolia.fi.

Seuraava hakuaika 14.8. - 1.9.2017

Hakuaika syksyllä 2017 alkavaan koulutukseen alkaa 14.8.2017 ja päättyy 1.9.2017 klo 15.00.

Suomen kielen taitotasovaatimus

Hakijan suomen kielen lähtötaso on oltava vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla B1.1 Taitotasokuvaukset löytyvä seuraavasta linkistä: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot (pdf). Kielitaito testataan valintakokeen yhteydessä.

Hakukelpoisuus

On suositeltavaa, että hakijalla on yleinen korkeakouluopintoihin vaadittava hakukelpoisuus. Tämä tarkoittaa, että sinulla tulee olla esimerkiksi joku seuraavista toisen asteen tutkinnoista:

 • lukion päättötodistus/ylioppilastutkinto
 • toisen asteen ammatillinen tutkinto (esim. merkonomi, lähihoitaja) tai
 • ulkomainen tutkinto, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

Joissain tapauksissa harkinnanvaraista valintaa voidaan käyttää, mikäli hakijan tietojen ja taitojen katsotaan riittävän korkeakouluopintoihin, vaikka muodollinen tutkinto puuttuu.

Todistuskopioita ei tarvitse lähettää hakuaikana vaan ne tulee toimittaa valintakoetilaisuuteen. Jos todistukset eivät ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä hakijoita pyydetään tuomaan myös kopiot käännöksistä.

Valintakokeet

Kaikki hakijat kutsutaan valintakokeisiin. Valintakokeet järjestetään 18. - 22.9.2017 välisenä aikana. Tarkka valintakoepäivä ja -aika kerrotaan valintakoekutsussa. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse noin viikkoa ennen valintakoetta.

Muistathan ottaa valintakokeeseen mukaan:

 • Kopion hakukelpoisuuden antavasta tutkintotodistuksesta
 • Kopion yllä mainitun todistuksen käännöksestä jos se ei ole suomen ruotsin tai englannin kielellä
 • Virallisen henkilöllisyystodistuksen
 • Kirjoitusvälineet

Opiskelijavalinnat

Opiskelijavalinnat lokakuun puolivälissä valintakoetulosten perusteella.

Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan arviolta lokakuun puolivälissä. Opiskelijavalintapäätökset lähetetään sähköpostitse.

Opiskelupaikan vastaanotto

Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta ammattikorkeakoululle viimeistään 24.10.2017. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

Lisätietoja

 • Media ja kulttuuriala: timo.raatikainen(at)metropolia.fi
 • Sosiaali- ja terveysala: auli.rasanen(at)metropolia.fi
 • Tekniikan ala: mira.myllarinen(at)metropolia.fi
 • Hakijapalvelut: hakijapalvelut(at)metropolia.fi
maahanmuuttaja, koulutus, suomen kieli, opiskelu

Maahanmuuttajien ohjauspalvelut ja osaamisen tunnistaminen

Ohjauspalvelut maahanmuuttajalle

Metropolia tarjoaa maahanmuuttajille myös erilaisia ohjauspalveluita sekä osaamisen tunnistamista.

Lue lisää