Perustiedot

Laajuus
40 op
Opetuspaikka
Hinta
Maksuton

Sairaanhoitajien pätevöitymiskoulutus on kohdennettu ulkomailla Bachelor-tason (alempi korkeakoulututkinto) sairaanhoitajatutkinnon suorittaneille henkilöille, jotka hakevat Valviralta oikeutta toimia laillistettuna sairaanhoitajana Suomesssa.

Koulutuksen tavoitteena on pätevöitymiseen vaadittavan sairaanhoitajan osaamisen tason saavuttaminen, sisältäen ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) mukaisen osaamisen.

Sisältö

 • Pätevöitymiseen tarvittavat lisäopinnot ja harjoittelut. Koulutuksen alussa tehdään osaamisen kartoitus, jossa kartoitetaan aiemmassa koulutuksessa ja työelämässä hankittu osaaminen. Opintosuunnitelma ja harjoittelut määräytyvät osaamisenkartoituksen perusteella.
 • Ammatillisen suomen kielen taidon arviointi koulutuksen alussa. Mahdollisuus suorittaa suomen kielen kursseja ja saada ohjausta kielitaidon kehittämiseksi.
 • Uravalmennusta ja työelämäyhteistyötä

Opinnot

Opinnot koostuvat neljästä opintojaksosta, joihin suomen kielen opinnot on integroitu

 • Suomen kieli ja sairaanhoitotyön pätevöitymisen perusteet, 10 op
 • Lääkehoito, 10 op
 • Kliininen hoitotyö, 10 op
 • Harjoittelu 10 op

Suomen kielen lisäopinnot tarvittaessa

 • Hoitotyön suomea (taso A2.2), 5 op
 • muu Metropolian S2-kurssitarjonta

Toteutus ja aikataulu

Koulutuksen kesto noin 9 kk, mutta aika voi vaihdella yksilöllisen opintosuunnitelman mukaan.

Opetuskieli on suomi. Opiskelijat kutsutaan suomen kielen kartoitukseen ennen opintojen aloittamista.

Aloituspaikat: 30 hlöä per opintojakso.

Koulutus on monimuoto-opiskelua, johon sisältyy lähiopetusta, etäopetusta ja itsenäistä verkko-opiskelua opintojaksosta riippuen. Lähipäivät toteutetaan Metropolian Myllypuron kamupuksella, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Kevät 2023

Suomen kieli ja sairaanhoitotyön pätevöitymisen perusteet 10 op, 30.3.-22.5.2023

 • lähipäivät: to 30.3., pe 31.3, pe 28.4. ja ma 22.5. klo 9-16
 • etäopetus: to 13.4., to 20.4., to 11.5. ja ke 17.5. klo 9-11
 • itsenäistä verkko-opiskelua

Hoitotyön suomea, 5 op, 11.4.-2.6.2023

 • verkko-opetus

  • Ti 11.4. klo 9 – 11
  • Pe 14.4. klo 9 – 11
  • Ti 18.4. klo 12 – 14
  • Pe 21.4. klo 12 – 14
  • Ti 25.4. klo 12 – 14
  • To 27.4. klo 9 – 11
  • Ti 2.5. klo 12 – 14
  • Pe 5.5. klo 9 – 11
  • Ti 9.5. klo 9 – 11
  • Pe 12.5. klo 12 – 14
  • Ti 16.5. klo 9 – 11
  • Pe 19.5. klo 9 – 11
  • Ti 23.5. klo 12 – 14
  • Pe 26.5. klo 9 – 11
  • Ti 30.5. klo 9 – 11
  • Pe 2.6. klo 9 – 11

Suomen kielen kartoitus

 • 16.3.2023, klo 8.30-12.30, Myllypuron kampus

Syksy 2023

 • kaikki opintojaksot
 • aikataulu ilmoitetaan myöhemmin

Valintakriteerit

 • Ulkomailla suoritettu soveltuva Bachelor-tason (alempi korkeakoulututkinto) sairaanhoitajatutkinto
 • Opinnot edellyttävät suomen kielen taitotasoa B1 (eurooppalainen viitekehys CEFR). Mikäli suomen kielen taito on alempi, ohjataan pätevöityjä täydentäviin suomen kielen opintoihin. Ammatinharjoittamisoikeuden saamiseksi Valvira vaatii osoituksen riittävästä suomen kielen taidosta (YKI-testi taitotasolla 3, valtionhallinnon kielitutkinto tai suomen kielellä suoritetun toisen asteen tutkinto).
 • Osallistujalla tulee olla käytössään web-kameralla varustettu kannettava tietokone, joka soveltuu verkko-opiskeluun, sekä mikrofonikuulokkeet

Hinta

Opinnot ovat maksuttomia. Osallistuja vastaa itse Valviran hakemuksesta ja siihen liittyvistä päätös- ja asiakirjamaksuista.

Haku koulutukseen

Opintoihin on jatkuva haku. Kevään opintojaksoille osallistuvien tulee osallistua 16.3.2023 järjestettävään kielikartoitukseen, mikäli kielikartoitusta ei ole vielä tehty.

Ilmoittaudu e-lomakkeella

Lisätietoja

Uravalmentaja Anu-Helena Pitkänen
Katso Anu-Helena Pitkäsen yhteystiedot PeopleFinderistä