Perustiedot

Laajuus
30-60 op
Opetuspaikka
Aloituspaikat
20 per aloitus
Hinta
Maksuton

Sairaanhoitajien pätevöitymisohjelma on kohdennettu ulkomailla soveltuvan Bachelor-tason (alempi korkeakoulututkinto) sairaanhoitajatutkinnon suorittaneille.

Tavoitteena on, että pätevöitymiskoulutukseen osallistuva hakija saavuttaa Suomessa toimivan sairaanhoitajan osaamisen tason, sisältäen ammattipätevyysdirektiivin (Uudistettu ammattipätevyysdirektiivi 2005/36/EY) mukaisen osaamisen. Pätevöitymiskoulutuksen suorittanut henkilö voi hakea Valviralta oikeutta toimia laillistettuna sairaanhoitajana Suomessa.

Sisältö

 • Valviran sairaanhoitajaksi pätevöitymiseen määräämät lisäopinnot ja harjoittelut, joiden tarkempi sisältö määritetään Metropolia ammattikorkeakoulussa tehtävässä hakijan laaja-alaisessa arviossa, jossa katsotaan hakijan osaamista suhteessa suomalaisen sairaanhoitajan osaamiseen ja eurooppalaiseen ammattipätevyysdirektiviin
 • Ammatillisen suomen kielen taidon testaus ja suomen kielen opintoja työelämässä tarvittavan kielitaidon saavuttamiseksi. Opintoihin hakeutumisen vaiheessa hakija saa ohjausta kielitaidon kehittämiseen.
 • Uravalmennusta ja työelämäyhteistyötä

Opinnot

Opinnot koostuvat vähintään neljästä osiosta, joihin suomen kielen opinnot on integroitu. Yksi teoriaosio kestää noin 2 kuukautta. Mikäli pätevöityjän kielitaito on vielä riittämätön suomenkielisiin opintoihin, tulee hänen suorittaa ennen substanssiopintoja suomen kielen kurssit Suomi 1 ja/tai Suomi 2.

 • Kieliopinnot tarvittaessa
  • Suomi 1
  • Suomi 2
 • Substanssiopinnot
  • Osio 1: suomen kieli ja sairaanhoitotyön pätevöitymisen perusteet
  • Osio 2: lääkehoito
  • Osio 3: kliininen hoitotyö
  • Osio 4: harjoittelu
 • Lisäopinnot tarvittessa

Toteutus ja aikataulu

 • Laajuus: 30-60 opintopistettä
 • Opetuskieli: suomi
 • Aloitukset: 3 kertaa vuodessa. Tarkemmat aloituspäivät ilmoitetaan tammikuussa 2023.
 • Kesto: Teoriaopintojen kesto noin 6-10 kk sekä harjoittelujakso. Opintojen tarkka laajuus ja kesto määräytyvät henkilökohtaisen osaamisarvion mukaan.
 • Aloituspaikat: 20 per aloitus
 • Opiskelumuoto:
  • Itsenäistä opiskelua
  • Lähiopetuspäivät 2-4 kertaa per osio. Metropolian Myllypuron kampus, Myllypurontie 1, Helsinki
  • Etäopetusta (puolipäivää) noin 2 kertaa kuukaudessa
  • Hoitotyön ja suomen kielen opettajien henkilökohtaista ohjausta ja osaamisen arviointia
  • Lisäksi tarjolla tukipajoja opintoihin
  • Harjoittelujakso edellyttää kokoaikaista työskentelyä työelämässä

Valintakriteerit

 • Ulkomailla suoritettu soveltuva Bachelor-tason (alempi korkeakoulututkinto) sairaanhoitajatutkinto
 • Suomen kielen taso B1 kaikilla osa-alueilla. Kielitaidon riittävyys arvioidaan ennen opintojen aloitusta. Ammatinharjoittamisoikeuden saamiseksi Valvira vaatii osoituksen riittävästä suomen kielen taidosta (YKI-testi taitotasolla 3, valtionhallinnon kielitutkinto tai suomen kielellä suoritetun toisen asteen tutkinnon)
 • Lisäksi osallistujalla tulee olla käytössään web-kameralla varustettu kannettava tietokone, joka soveltuu verkko-opiskeluun sekä kuulokkeet, joissa on mikrofoni

Hinta

Opinnot ovat maksuttomia. Osallistuja vastaa itse Valviran hakemuksesta ja siihen liittyvistä päätös- ja asiakirjamaksuista.

Haku koulutukseen

Ilmoittaudu e-lomakkeella

Lisätietoja

Uravalmentaja Anu-Helena Pitkänen
Katso Anu-Helena Pitkäsen yhteystiedot PeopleFinderistä