Metropolia Ammattikorkeakoulu - Osaamista ja oivallusta tulevaisuuden tekemiseen

Metropolia on osaamisen rohkea uudistaja ja tulevaisuuden aktiivinen rakentaja

Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen ammattikorkeakoulu. Koulutamme kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita ja kehittäjiä. Muodostamme yhteisön, jossa erilaiset ihmiset ja maailmat kohtaavat ja joka synnyttää oivalluksia ja osaamista työhön ja hyvinvointia elämään. Olemme vastuullinen kumppani ja korkeakoulutuksen uudistaja, joka yhteistyössä löytää uusia ratkaisuja ja rakentaa parempaa tulevaisuutta.

Vuoteen 2020 ulottuva uusi strategiamme tähtää voimakkaasti uudistumiseen. Siinä korostuu tavoite vahvistaa Metropolian yhtenäisyyttä, osaamisen kehittämistä, kilpailukykyä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tahtotilanamme on olla osaamisen rohkea uudistaja ja tulevaisuuden aktiivinen rakentaja.

Keskitymme tulevina vuosina laadukkaaseen oppimiseen ja työelämäyhteistyöhön. Haluamme uudistaa toimintakulttuurimme ja osaamistamme digitalisaation sekä kehittyvien kampustemme myötä. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa sekä liiketoiminnassa haemme kasvua erityisesti vaikuttavuudessa ja ulkoisessa rahoituksessa.

Tutustu Metropolian strategiaan 2020 (pdf)

Metropolian arvot

 • Asiantuntijuus, joka on meille intohimo
 • Korkea laatu, johon tähtäämme kaikessa toiminnassamme
 • Yhteisöllisyys, joka on voimamme
 • Avoimuus, joka on toimintatapamme
 

Metropolia numeroina

 • Opiskelijoita 16 700
 • Henkilökuntaa noin 1000, joista päätoimista opetushenkilöstöä on 670. Opettajista yli viidenneksellä on tutkijankoulutus
 • Hakijamäärältään Suomen suurin ammattikorkeakoulu 2016: 4,3 ensisijaista hakijaa aloituspaikkaa kohden
 • 67 tutkinto-ohjelmaa, joista 12 englanninkielisiä:
  • 43 AMK-tutkinto-ohjelmaa, joista englanninkielisiä 6
  • 24 ylempää AMK-tutkinto-ohjelmaa, joista englanninkielisiä 6
 • Vuonna 2016 ammattikorkeakoulututkinnosta valmistui 2560 ja ylemmästä AMK-tutkinnosta 410 opiskelijaa
 • Siirrymme 20 toimipaikasta asteittain 4 kampukselle 2019 mennessä
 • 2017 kokonaisbudjetti 95 miljoonaa euroa
 • Omistusosuudet: Helsinki 42 %, Espoo 27 %, Vantaa 26 %, Kirkkonummi 4 % ja Kauniainen 1 %
 • Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan 2016 kokonaisvolyymi 9,8 miljoonaa euroa