OODI - New skills and guidance for temporary protection beneficiaries in Finland

The OODI project (New skills and guidance for temporary protection beneficiaries in Finland) is a training program implemented with a special grant from the Ministry of Education and Culture.

The training is provided by five Universities of Applied Sciences: Haaga-Helia, HAMK, Laurea, Metropolia and Xamk. OODI studies are aimed to persons who have been granted temporary protection in Finland. The courses are primarily online, meaning you can study them regardless of time and location. The studies are conducted mainly in English, which enables participation without Finnish language skills.

The studies offer different levels of learning solutions, from everyday digital skills to demanding professional skills in ICT industry. Language studies and the career guidance process are integrated into the studies to support the participant's guidance in their studies and their ability to study. The goal is to offer new knowledge, which has a high demand globally.

Russian Version

Курсы проекта OODI предназначены для лиц, которым в Финляндии предоставлена временная защита.

Проект OODI представляет собой программу подготовки, финансируемую за счет специального гранта Министерства образования и культуры.

Обучение проводят пять финских университетов прикладных наук: Haaga-Helia, HAMK, Laurea, Metropolia и Xamk. Курсы, в основном, проходят онлайн, что минимизирует накладки в расписании или время в пути. Занятия проводятся преимущественно на английском языке, поэтому подходят студентам, не владеющим финским языком.

Подготовка включает варианты учебы на различных уровнях, от развития общей цифровой грамотности до востребованных профессиональных навыков в информационно-технической сфере или маркетинге. В программу подготовки интегрировано изучение языка и профориентация, чтобы обеспечить прогресс студентов в учебе и карьерном развитии. Цель подготовки - предложить новые компетенции, пользующиеся большим спросом во всем мире.

Ukrainian Version (добавить перевод на украинский)

Курси проекту OODI призначені для осіб, яким у Фінляндії надано тимчасовий захист.

Проект OODI представляє собою програму підготовки, що фінансується за рахунок спеціального гранту Міністерства освіти та культури.

Навчання проводять п´ять фінських університетів прикладних наук: Haaga-Helia, HAMK, Laurea, Metropolia та Xamk. Курси, в основному, проходять онлайн, що мінімізує накладки у розкладі або час у дорозі. Заняття проводяться переважно англійською мовою, тому підходять студентам , які не володіють фінською мовою.

Підготовка включає варіанти навчання на різних рівнях, від розвитку загальної цифрової грамотності до затребуваних професійних навичок у інформаційно- технічній сфері чи маркетингу. У програму підготовки інтегровано вивчення мови та профорієнтація, щоб забезпечити прогрес студентів у навчанні та кар´єрному розвитку. Мета підготовки запропонувати нові компетенції, які мають великий попит у всьому світі.

Поради щодо планування навчання

Варто приділити час плануванню навчання та активному пошуку інформації, щоб скласти найбільш підходящий для вас графік навчання. Вам також варто ознайомитися з описом навчання на сторінці університету прикладних наук -організатора. Зверніть увагу, що кожен університет прикладних наук, який організовує навчання, має власні навчальні середовища та системи, які вимагають створення облікових даних. Ви отримаєте інструкції під час реєстрації. Курси OODI, як правило, безкоштовні до кінця весни 2024 року, тому ви можете рівномірно спланувати своє навчання на довший період.

Плануючи навчання, враховуйте свій власний графік і час, який ви маєте у своєму розпорядженні, на додаток до часу, необхідного для завершення навчання.

- Скільки часу на тиждень ви можете витрачати на навчання

- Коли починається і закінчується обраний вами навчальний курс

- Скільки кредитів ти хочеш вивчити

- Розрахуйте, скільки часу вам знадобиться на обраний вами навчальний курс, див. інструкції нижче

- Ознайомтеся з описами курсів, щоб дізнатися більше про зміст навчання

Формула розрахунку, яка допоможе вам спланувати навчання:

1 кредит відповідає в середньому 27 годинам роботи студента. Ваші попередні знання впливатимуть на час, необхідний для навчання: з хорошими базовими знаннями вам може знадобитися менше часу, в той час як якщо вони абсолютно нові, вам може знадобитися більше часу.

Години = Кількість кредитів х 27 годин

Приклад. Обсяг курсу 5 кредитів = 5 х 27 годин = 135 годин, що відповідає приблизно 19 робочим дням.

На початку навчання

- Активуйте облікові дані та електронну пошту для навчального закладу, в якому ви навчаєтесь. Дізнайтеся про доступні для вас навчальні середовища.

- Позначте дату початку навчання у своєму календарі та розпочніть навчання відповідно до інструкцій, які ви отримаєте (УВАГА! Ви не обов'язково отримаєте окреме нагадування про дату початку окремого курсу)

- Будьте готові приступити до навчання, щойно воно розпочнеться.

- Ознайомтеся з навчальним середовищем, розкладом та інструкціями.

- Перенесіть розклад у свій власний календар і зарезервуйте достатньо часу для завершення дослідження. Розглянемо можливі терміни.

-Дізнайтеся, які вказівки доступні для курсу та як зв’язатися з викладачем, чи є, наприклад, загальний дискусійний форум чи є інша підтримка для навчання.

Як читати описи курсів:

- Перевірте обсяг курсу та необхідну попередню підготовку.

- Перевірте графік і спосіб реалізації.

- Ознайомтеся з критеріями оцінювання або описом змісту

Пам'ятайте про наступні моменти:

- Навчання з реєстраційним терміном часто починаються восени і навесні, тому не обов'язково обирати всі навчання відразу. Ви можете почати безперервне навчання в будь-який час.

- Щоб не відставати у навчанні, будьте активними від самого початку.

- Будь-які попередні знання, які можуть знадобитися для навчання, можна отримати поза навчанням, наприклад, під час роботи або хобі

Ви зацікавлені у працевлаштуванні у Фінляндії?

Чи хочете ви знати, як подати заявку на роботу у Фінляндії і що вам потрібно знати про процес подачі цієї заяви? Чи хочете ви дізнатися більше про питання на співбесіді та як справити гарне враження на роботодавця?

Якщо так, то запрошуємо вас на вебінар "Працевлаштування у Фінляндії для українців", який відбудеться:

- у четвер 26 жовтня о 13:00. Зареєструйтеся на вебінар заздалегідь за цим посиланням: https://metropolia.zoom.us/meeting/register/u5MuduiprzgtGtET1lF1mS8R-Ttpg2aejN7C

-у четвер 30 листопада о 15:00. Зареєструйтеся на вебінар заздалегідь за цим посиланням: https://metropolia.zoom.us/meeting/register/u5AufuGopj0jG9QkrSYLMoimIcStOiUxqKQk

Після реєстрації ви отримаєте лист із додатковою інформацією про захід. До зустрічі!

Topics

Digital marketing

Do you want to understand the role of digital and social media marketing and advertising in business, or is it your dream to offer companies social media and digital marketing expert services? Digital marketing courses give you a practical understanding of the field of social media and digital marketing.

Programming skills

The training program is a great starting point for those who dream of becoming programmers, but the courses can also be taken by people looking to supplement their existing coding skills or change careers. The world is rapidly becoming digitalized and there is a major shortage of people with coding skills.

Study and working skills

In these studies, you get to know Finland and Finnish culture through the eyes of foreigners living in Finland. You will get to know the most typical features of Finnish society and, for example, how to look for job vacancies. You will also learn different study methods and techniques, as well as how to use digital work tools.

Language skills

Learn the basics of the Finnish language in our courses! These courses will help you to deal with everyday situations, such as introductions and simple conversations. The courses are suitable for students who have no previous experience of the Finnish language.

Business

Service Design provide thinking models, practical process and tools to design services from a customer perspective. Business Design expands the Design thinking model towards business functions - how to create profitable, desirable and functioning business models. The study courses offer tools and viewpoints of customer-centric business

Metropolia's course offering

Please click in each link Realizations (click realization name) to see the content of the course.

ICT BASIC COMPETENCES

SOFTWARE DEVELOPING/PROGRAMMING COURSES

DIGITAL MARKETING/SOCIAL MEDIA

LANGUAGE COURSES

Enrolment for studies

Enrol for Metropolia's OODI non-stop courses

People fleeing from war in Ukraine and eligible for temporary protection in Finland can be exempted from the open UAS fee with Migri decision of temporary protection and thus they can study these OODI courses without paying the fee.

We are offering councelling to help you to select courses that would meet the best possible way with your educational needs.

More information

If you are Metropolia OODI student: Sign up for counselling on ICT studies at Metropolia UAS

In the guidance discussion, you can ask about education and employment.

Learn more about OODI courses in other Universities of Applied Sciences:

Haaga-Helia / HAMK / Laurea /  Xamk

Tips for planning your studies

You should set aside time for planning your studies and actively search for information so that you can plan the study schedule that suits you best. Ensure to also take a look at the descriptions of the studies on the website of the university of applied sciences organising them.

Please note that each university of applied sciences organising studies has its own learning environments and systems that require you to create credentials. You will receive instructions upon registration.

OODI studies are generally being organised free of charge until the end of spring 2024 and, therefore, you have an opportunity to plan your studies evenly over a longer period of time.

When planning your studies, take into account your own schedule and the time needed to complete the studies in addition to the time available to you.

 • How much time can you devote to studying per week?
 • When do the studies you have chosen start and end?
 • How extensive are the studies in terms of ECTS credits?
 • Calculate how much time the studies will require of you with the instructions below
 • Take a look at the course descriptions to learn more about the detailed content of the studies

Calculation formula to support the scheduling of studies:

1 ECTS credit corresponds to 27 hours of student work on average. Your prior knowledge affects the time needed for studying: It can take less time if you have good basic knowledge, while more time might be necessary if the subject matter is completely new to you.

Number of hours = Number of ECTS credits x 27 hours

Example: The scope of the studies is 5 ECTS = 5 x 27 hours = 135 hours, which corresponds to approximately 19 working days.

When the studies start

 • Activate the credentials and email of the university offering the studies. Familiarise yourself with the learning environments used.
 • Mark the start time of the studies in your calendar and join the studies according to the instructions you received (NOTE! You might not receive a separate reminder of the start of an individual course).
 • Be ready to start the course as soon as it begins.
 • Familiarise yourself with the learning environment, schedule and instructions.
 • Add the schedule to your own calendar and set aside enough time to complete the course. Take any deadlines into account.
 • Find out what kind of guidance is available on the course and how to get in touch with the teacher; for example, whether there is a common discussion board or other support for learning available.

How to read the course descriptions:

 • Check the scope of the studies and any required prior knowledge.
 • Check the schedule and teaching method.
 • Take a look at the evaluation criteria or the content description.

Keep the following in mind:

 • Studies with a registration period often start in autumn and spring and, therefore, it is not necessary to choose all the courses at once. You can start non-stop studies at any time.
 • Ensure that you are able to keep up with the studies by being active right from the start.
 • The prior knowledge required on some courses may be acquired not only from studies but also through work or hobbies, for example.