Oodi - Ohjelmistoalan uutta osaamista ja ohjausta sekä digitaitoja Suomessa oleskeleville tilapäistä suojelua saaville

Oodi mahdollistaa tilapäistä suojelua saaville Suomessa oleskellessaan tarpeen mukaan sellaisten korkeakoulututkinnon osien suorittaminen, jotka ovat mahdollisesti hyväksi luettavissa Ukrainassa suoritettavaan tutkintoon.

Tarkoituksena on, että kehitettävä ja laajennettava tarjonta on jatkossa hyödynnettävissä pysyvämmin osana vieraskielisen koulutuksen tarjontaa sekä maahanmuuttajien valmentavaa koulutusta, tukien samalla hallituksen tavoitetta kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden lisäämisestä sekä osaajapulaan vastaamisesta.

Löydät venäjän ja ukrainankielisen sivuston englanninkieliseltä puolelta.

Verkkotesti

Testaa englanninkielen taitosi verkkotestillä:

https://learnenglish.britishcouncil.org/english-levels/online-english-level-test

Metropolian englanninkielinen kurssitarjonta

Katso kunkin kurssin sisältö linkin kohdasta: Opinnon sisältämät toteutukset (klikkaa toteutuksen nimeä).

ICT BASIC COMPETENCES

SOFTWARE DEVELOPING/PROGRAMMING COURSES

DIGITAL MARKETING/SOCIAL MEDIA

LANGUAGE COURSES

Ilmoittautuminen opintoihin

Ilmoittaudu Metropolian englanninkielisille OODI non-stop -kursseille E-lomakkeella

Ukrainan sotaa pakenevat ja Suomessa tilapäiseen suojeluun oikeutetut henkilöt voidaan Migrin tilapäisen suojelun päätöksellä vapauttaa avoimesta AMK-maksusta ja siten he voivat opiskella näitä OODI-kursseja ilman maksua.

Tarjoamme neuvontaa auttaaksemme sinua valitsemaan kurssit, jotka vastaavat parhaiten koulutustarpeitasi.

Lisätietoja

Jos olet Metropolian OODI opiskelija: Ilmoittaudu ohjaukseen (ICT opinnot Metropoliassa) E-lomakkeella

Ohjaustapaamisessa voi kysyä:

 • koulutuksesta
 • työllistymisestä

Lue lisää englanninkielisistä OODI-kursseista muissa ammattikorkeakouluissa:

Haaga-Helia / HAMK / Laurea /  Xamk

Vinkit opintojesi suunnitteluun

Opintojen suunnitteluun kannattaa varata aikaa ja etsiä tietoa aktiivisesti, jotta saat suunniteltua sinulle sopivimman opintoaikataulun. Tutustu opintojen kuvauksiin myös järjestävän ammattikorkeakoulun sivulla. Ota huomioon, että jokaisella opintoja järjestävällä ammattikorkeakoululla on omat oppimisympäristönsä ja järjestelmänsä, jotka vaativat tunnusten luonnin. Ohjeet saat ilmoittautumisen yhteydessä. OODI-opintoja järjestetään pääsääntöisesti maksuttomana kevään 2024 loppuun asti, joten sinulla on mahdollisuus suunnitella opintojasi tasaisesti pidemmälle ajalle.

Opintoja suunnitellessasi ota huomioon oma aikataulusi ja käytössäsi olevan ajan lisäksi opintojen suorittamiseen tarvittava aika.

 • Kuinka paljon aikaa voit käyttää opiskeluun viikossa
 • Milloin valitsemasi opinnot alkavat ja päättyvät
 • Kuinka laajoja opinnot ovat opintopisteinä
 • Laske kuinka paljon aikaa valitsemasi opinnot vaativat sinulta, ohjeet löydät alta
 • Tutustu opintojaksokuvauksiin selvittääksesi opintojen tarkemman sisällön

Laskentakaava opintojen aikatauluttamisen tueksi:

 • 1 opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan työtä. Aiempi osaamisesi vaikuttaa opiskeluun tarvitsemaasi aikaan, hyvillä pohjatiedoilla aikaa voi kulua vähemmän, kun taas asian ollessa täysin uutta aikaa voi kulua enemmän.
 • Tuntimäärä = Opintopistemäärä x 27 tuntia
 • Esimerkki. Opinnon laajuus 5 op = 5 x 27 tuntia = 135 tuntia, joka vastaa noin 19 työpäivää.

Opintojen alkaessa

 • Ota käyttöön opintoja tarjoavan korkeakoulun tunnukset ja sähköposti. Tutustu käytössä oleviin oppimisympäristöihin.
 • Merkitse opintojen alkamisaika kalenteriisi ja liity opintoihin saamiesi ohjeiden mukaan. (HUOM! Erillistä muistutusta yksittäisen opinnon alkamisesta ei välttämättä tule)
 • Ole valmiina aloittamaan opinto heti sen alkaessa.
 • Tutustu oppimisympäristöön, aikatauluun sekä ohjeisiin.
 • Siirrä aikataulu omaan kalenteriisi ja varaa riittävästi aikaa opinnon suorittamiseen. Ota huomioon mahdolliset määräajat.
 • Selvitä millaista ohjausta opinnolla on tarjolla ja miten opettajaan saa yhteyden, onko käytössä esimerkiksi yhteinen keskustelupalsta, tai onko tarjolla muuta tukea oppimiseen.

Miten luen opintojaksokuvauksia:

 • Tarkista opintojen laajuus ja mahdollinen vaadittu edeltävä osaaminen.
 • Tarkista aikataulu ja toteutustapa.
 • Tutustu arviointikriteereihin tai sisältökuvaukseen.

Muista seuraavat asiat:

 • Opintoja, joissa on ilmoittautumisaika alkaa usein syksyllä ja keväällä, joten ei ole tarpeen valita kaikkia opintoja kerralla. Non-stop opinnot voit aloittaa milloin vain.
 • Varmista opinnoissa mukana pysyminen olemalla aktiivinen heti opintojen alussa
 • Opinnossa mahdollisesti vaadittava edeltävä osaaminen voi olla hankittu opintojen lisäksi esimerkiksi työssä tai harrastuksissa