Key Figures 2015

Students

Number of students completing Bachelor´s and Master´s degrees and specialisation studies, attending and absent.

Opiskelijamäärät: AMK-, ylempi AMK- ja erikoistumiskoulutuksen opiskelijat – Sekä läsnä- että poissaolevat, infografiikka.Vuosi 2014.Kulttuuri: 1932.Liiketalous: 1715.Tekniikka: 8309.Sosiaali- ja terveysala: 4447.Yhteensä: 16403.Vuosi 2015.Kulttuuri: 1815.Liiketalous: 1729.Tekniikka: 8272.Sosiaali- ja terveysala: 4638.Yhteensä: 16454.

Applicants to Metropolia

Hakijat vuonna 2015, infografiikka. Kulttuuri: hakijoita 2033, aloituspaikkoja 365.Liiketalous: hakijoita 1412, aloituspaikkoja 438.Tekniikka: hakijoita 5127 aloituspaikkoja 1716. Sosiaali- ja terveysala: hakijoita 9852, aloituspaikkoja 1441.

Bachelor´s degrees

Graduates by faculty, 2014 and 2015

Valmistuneet koulutusaloittain, infografiikka.Vuosi 2014.Kulttuuri: 352 henkeä.Liiketalous: 217 henkeä.Tekniikka: 894 henkeä.Sosiaali- ja terveysala: 907 henkeä.Yhteensä: 2370 henkeä.Vuosi 2015. Kulttuuri: 340 henkeä.Liiketalous: 266 henkeä.Tekniikka: 1013 henkeä.Sosiaali- ja terveysala: 925 henkeä.Yhteensä: 2544 henkeä.

Master´s degrees

Graduates by faculty, 2014 and 2015

YAMK-tutkinnot – valmistuneet koulutusaloittain, infografiikka.Vuosi 2014.Kulttuuri: 44 henkeä.Liiketalous: 42 henkeä.Tekniikka: 81 henkeä.Sosiaali- ja terveysala: 122 henkeä.Yhteensä: 289 henkeä.Vuosi 2015. Kulttuuri: 42 henkeä.Liiketalous: 68 henkeä.Tekniikka: 106 henkeä.Sosiaali- ja terveysala: 111 henkeä.Yhteensä: 327 henkeä.