Metropolia Master's - Keskusteluja työelämän kehittämisestä

Metropolia Master’s – Keskusteluja työelämän kehittämisestä.

Sisällysluettelo

OSA I Johdatus julkaisuun

OSA II Kurkistuksia uusiin ylempiin AMK-tutkintoihin

OSA III Näkökulmia ja ratkaisuja onnistuneeseen asiakastyöhön

OSA IV Toimintamalleja yritysten toiminnan kehittämiseen

OSA V Johtamisen kehittämisen äärellä

OSA VI Pohdintoja ylempien AMK-tutkintojen merkityksestä