KIRADigi - palveluasumisen digitalisaation pilottiympäristö

Hankeen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa Metropolian uudelle kampusalueelle Myllypuroon palveluasumisen digitalisaation pilotointiympäristö, jossa eri toimijat voivat testata ja pilotoida omia ratkaisujaan ja niiden toimintaa osana palveluasumisen ja mielekkään kotona asumisen ympäristöä.

 

Pilotoitavia ratkaisuja ovat esimerkiksi:
- Erilliset henkilökohtaiset tietotekniset ratkaisut ja niiden kommunikointi keskenään ja asunnon / rakennuksen automaatio- ja turvateknisten ratkaisujen kanssa.
- Usean eri kanavan kautta tulevien tietojen yhdistely ja analysointi pilvipalvelussa.
- Uuden teknologian mahdollistamat kustannustehokkaat palvelumallit.
- Uusien palvelujen ja ratkaisujen tarvitsemat uudenlaiset liiketoimintamallit.Kolmiportainen pilotointiprosessiTavoitteena on luoda toimintamalli, jossa yhdistetään alan teknologiayritykset, tutkimusorganisaatio, palveluntuottajat ja asukkaat siten, että ratkaisujen ensimmäisen vaiheen pilotointi tapahtuu tässä hankkeessa kehitettävässä digilaboratoriossa. Toisena vaiheena voidaan pilotointia jatkaa simulaatiokodissa ja kolmantena vaiheena ratkaisua testataan aidossa ympäristössä. esimerkiksi Myllypuron palvelukeskuksessa.

 

Hankkeen tuloksena syntyvä varhaisvaiheen pilotointiympäristö hyödyttää laajasti
julkista sektoria ja yrityksiä, jotka haluavat kehittää palveluasumiseen ja mielekkääseen
kotona asumiseen liittyviä tuotteita, järjestelmiä tai palveluja. Metropolian Myllypuron
kampuksella sijaitseva tila muodostaa myös luontevan kohtaamispaikan alan yrityksille ja
tutkijoille. Pilotointiympäristö täydentää Myllypuron kampuksen toimintaa osana toimivaa
innovaatioympäristöä samalla kampuksen palvelut ovat helposti käytettävissä
pilotointiympäristössä.

 

Lisätietoja:

 

Projektipäällikkö Lauri Heikkinen
P. 040 688 5598

S-posti: etunimi.sukunimi@metropolia.fi