B-sarja: Oppimateriaalit - Draamaa ja teatteria yhteisöissäJulkaisuvuosi:

2005

Formaatti:
Kirja

Sivumäärä:

160

ISBN:
952-5158-33-0

ISSN:

1459-2975


Ventola, Marjo-Riitta & Renlund, Micke (toim.)

Draamaa ja teatteria yhteisöissä

Julkaisu valottaa yhteisöissä tehtävän draama- ja teatterityön perusteita sekä alan kansainvälistä kehitystä ja tutkimustyötä. Teatteritaiteen lisäksi näkökulma avautuu kasvatukseen, hyvinvointityöhön ja alueelliseen kehittämiseen. Julkaisu hahmottaa teatterin kentälle uudenlaista viitekehystä ja tarkastelee sen vaikutusta taiteilijan ammatilliseen kuvaan.

Kirjan ensimmäisessä osassa kuvataan yhteisötaiteen historiaa ja taustaa. Toisen osan artikkelit ovat käytännön esimerkkejä draama- ja teatterityön sovellutuksista erilaisissa yhteisöissä sekä ohjaajien lähestymisestä työhönsä. Kolmannessa osassa tarkastellaan tunne-elämyksiä taiteessa.

Julkaisu on tarkoitettu ensisijaisesti oppikirjaksi ammattikorkeakoulujen teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijoille sekä muun ammatillisen koulutuksen yhteisödraaman ja teatterin opintoihin. Lisäksi se soveltuu luettavaksi kaikille, jotka työskentelevät yhteisöteatterin moniammatillisella kentällä niin kasvatus-, terveydenhoito- ja sosiaalipedagogisen työn kuin alue- ja ympäristösuunnittelun parissa.

Julkaisu on lainattavissa Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjastosta.


Takaisin luetteloon