Metropolia syksyllä kohti normaalitoimintaa - tilannetiedot vahvistetaan elokuun alussa.

Katso miten koronavirustilanne vaikuttaa Metropolian toimintaan.

Destia ja Metropolia syventävät yhteistyötään infra-alan tukemiseksi

Destian ja Metropolian yhteistyösopimus allekirjoitettiin Myllypuron kampuksella.

Kuvassa vasemmalta edessä Metropolian toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola, Destialta henkilöstöjohtaja Taru Salo, johtaja Minna Heinonen sekä HRD-asiantuntija Ilona Uusitalo. Takarivissä Metropolian rakentamisen ja arkkitehtuurin yliopettaja Mika Lindholm.

Infra- ja rakennuslan yhtiö Destia Oy ja Metropolia ovat solmineet työelämäyhteistyösopimuksen 1.10.2019. Tavoitteena on lisätä infra-alan kiinnostavuutta vahvistamalla Destian työnantajamielikuvaa erilaisia harjoittelu- ja yhteistyömahdollisuuksia tarjoamalla sekä tukea Destian toiminnan kehittämistä opinnäytetöiden, innovaatioprojektien ja hankeyhteistyön keinoin.

”Destian tavoitteena on yhteistyön avulla lisätä koko infra-alan tunnettavuutta rakennusalan opiskelijoiden parissa. Infra-ala on tulevaisuuden toimiala, joka tarjoaa yhteiskunnan kannalta merkityksellisiä  töitä nuorille moniosaajille, josta viestii myös Destian uusi missio ”Pohjoisen elämän yhdistäjä”, kertoo Destian Liiketoiminnan tuki ja kehittäminen -yksikön johtaja Minna Heinonen

”Sopimuksella vahvistetaan se hyvä yhteistyö mitä on tehty jo vuosia. Sen lisäksi varataan resursseja yhteistyön edelleen kehittämiselle tulevina vuosina”, sanoo Metropolian rakentamisen ja arkkitehtuurin lehtori Mika Räsänen.

Lisätietoja

Mika Räsänen
lehtori, Kiinteistö- ja rakennusala
Metropolia Ammattikorkeakoulu
mika.rasanen [at] metropolia.fi
p. 040 676 6065

Tiedote
Sirpa Rutanen
Metropolian viestintäpalvelut