GRAAFI-hanke pelastamassa painetun median osaamista

Onko viisasta luopua painotekniikan AMK-insinöörikoulutuksesta nyt, kun painotekniikoiden kehityksessä vain taivas on kattona?

GRAAFI on työelämälähtöinen projekti, jota vetävät lehtori, mediatekniikan tutkintovastaava Toni Spännäri ja johtaja Tuire Ranta-Meyer. Hanke luo opinnäytetöiden, työpajojen ja asiantuntijahaastattelujen avulla alaa varten tiekartan. 

Esiselvitykseen liittyy kaksi mediatekniikan opinnäytetyötä: Natalia Alam tekee kysely- ja haastattelututkimusta alan korkeakoulutuksen osaamistarpeista ja koulutuksen toteuttamismuotoihin liittyvistä toiveista yhteistyössä mm. Graafinen teollisuus ry:n ja Helsingin graafisen klubin kanssa; Lauri Lehto tekee vertailevaa tutkimusta graafisen alan tunnettujen huippukorkeakoulun opetussuunnitelmista ja niiden nykyisistä painopisteistä. Opinnäytetöiden ohjaajana toimii Spännärin lisäksi yliopettaja Pentti Viluksela

Tuoreessa julkaisussaan Metropolia tutkimus-, kehittämis- ja hanketyön asiantuntijoiden yhteisessä Tikissä-blogissa Tuire Ranta-Meyer ja Toni Spännäri pohtivat GRAAFI-hankkeen alkaessa, pelastuuko printti. Siirtyvätkö kaikki viestintätarpeemme digitaaliseen ja mobiiliin ympäristöön, vai pitääkö painettu media pintansa? Lue lisää pohdintaa printin pelastumisesta Tikissä-blogistamme

Lisätietoja

hankkeesta Tuire Ranta-Meyer

tuire.ranta.meyer [at] metropolia.fi

hankkeesta ja alan koulutuksesta Metropoliassa Toni Spännäri

toni.spannari [at] metropolia.fi