HUSin Senior Leadership -ohjelma sai erinomaiset palautteet

Syksyllä 2018 käynnistettiin HUSin Syöpäkeskuksessa esimiehille tarkoitettu Senior Leadership valmennusohjelma osana Metropolian ja Syöpäkeskuksen EmCaN®-mallia. Sen tavoitteeksi asetettiin esimiesten työn tukeminen muutoksissa sekä arjen esimiestyössä ja teemojen kytkeminen luontevaksi osaksi päivittäisjohtamista, ottaen huomioon tulevan Magneettisairaalan toiminnan edellytykset. Valmennusohjelman avulla haluttiin vahvistaa Syöpäkeskuksen vetovoimaisuutta osaajien työyhteisönä ja hyvän asiakaskokemuksen varmistajana sekä tukea toimintakulttuurin uudistamista.

Ohjelma rakentui sisällöllisesti seitsemään eri teemakokonaisuuteen: strateginen johtaminen, muutosjohtaminen, toimintakulttuurin uudistaminen, tulevaisuuden työyhteisöjen rakentuminen, osaamisen johtaminen, systeeminen johtajuus sekä tiedolla johtaminen. Valmennuspäivät rakentuivat luennoista, keskusteluista, ryhmäpohdinnoista, yksilötehtävistä sekä asioiden soveltamista omaan työhön ja toimintakulttuuriin. Valmennukseen osallistui 21 osastonhoitajaa ja apulaisosastonhoitajaa eri yksiköistä ja vahvuutena koettiin myös yhteisen ajan hyödyntäminen myös toisiin tutustuen.

Valmennusohjelman yhtenä ajatuksena oli tuoda terveydenhoitoalalle liiketaloustieteeseen perustuvaa johtamisen tutkimusta ja kirjallisuutta sekä esimerkkejä siitä, miten eri toimialoilla rakennetaan menestyviä huippuorganisaatioita. Osallistujien vahva osaaminen ja pitkä työkokemuskin haastoi koko valmennusohjelman rakentamisen: Miten tuoda uusia näkemyksiä johtamistyöhön ja organisaation kehittämiseen, joista osallistujat todella saavat lisähyötyä? Tässä onnistuttiin yllättävän hyvin, sillä palautteet koko valmennusohjelmasta olivat erinomaiset. Erityisen paljon kiiteltiin laajaa ja ajankohtaista materiaalia, hyviä ja kokemukseen perustuvia luento-osuuksia, ajatuksia herättäviä keskusteluja sekä uusien näkökulmien tuomista hoitotyön johtamiskeskusteluun. Moni totesi koulutuspäivien olleen myös voimaannuttavia: vaikka usein aamulla kiireen keskellä tuntui vaikealta irrottautua koulutukseen, päivän päätteeksi olo oli täynnä uusia positiivisia ideoita arkeen vietäväksi.

Ohjelma saatiin päätökseen 9.4.2019 todistusten jaolla. Ylihoitaja Vuokko Kolhonen ja kliininen asiantuntija Leena Tuominen HUSista kiittelivät osallistujien aktiivista osallistumista koulutukseen ja olivat tyytyväisiä tavasta, jolla tuetaan esimiestyön kehittymistä kohti tulevaa Magneettisairaalaa. Yhteistyötä halutaan jatkaa ja vakiinnuttaa tästä valmennuksesta pysyvä esimiestyön kehittämisen konsepti.

Lisätietoja: Helena Kuusisto-Ek, Senior Leadership konseptin kehittäjä ja vastuuvalmentaja

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on yhteistyössä Syöpäkeskuksen kanssa rakentanut koulutuskokonaisuuden Empowering cancer nurses knowledge and professional growth in the Cancer centre - training program (EmCaN®). Nyt toteutettu koulutus on osa EmCaN-mallia.