Iäkkään arvokas arki - miten voimme lisätä elämänlaatua iäkkäiden asuinympäristöissä?

Metropolian Myllypuron kampuksella järjestettiin helmikuussa toimintaterapian tutkinnon opiskelijoille, lehtoreille sekä työssä jo oleville terapeuteille koulutuspäivä. Asiantuntija ja luennoitsija Sue Parkinson Sheffieldistä tarjosi uusinta uutta tietoa ja osaamista kuuljoille.

Metropolian täydennyskoulutuksen suunnittelija ja lehtori Riitta Keponen kertoi, että häntä ja Sue Parkinsonia yhdistää kiinnostus toimintakyvyn arviointimenetelmiin.

Koulutuspäivän aikana keskityimme REIS ja MOHO-EXplor menetelmiin. ”Niistä kertyneen tiedon avulla voimme edistää iäkkäiden ja heikon toimintakyvyn omaavien toimintamahdollisuuksia siinä ympäristössä, jossa he elävät”, Riitta Keponen kertoi.

HUS-koulutuspäivän aiheena arviointitiedon formulointi ja tavoiteasettelu

Lisäksi toteutui toinen koulutuspäivä, joka oli räätälöity yhteistyössä psykiatrian yksikön johtavan toimintaterapeutin Kaisa Hongan, erityisasiantuntija Tuija Revon ja Sue Parkinsonin kanssa HUS/HYKS työskenteleville toimintaterapeuteille. Koulutuspäivä suunniteltiin toimintaterapeuttien tarpeiden mukaiseksi.

HUS-psykiatriassa työskentelevien lisäksi muista HYKS-tulosyksiköistä koulutuspäivään osallistui yhteensä lähes 80 toimintaterapeuttia. Päivän aikana keskityttiin potilaasta kertyvän tiedon jäsentämiseen inhimillisen toiminnan mallin avulla ja sen ohjaamiseen tavoiteasetteluun.

Lisätietoja:

Riitta Keponen
Täydennyskoulutuksen suunnittelija, lehtori

P. 040 334 5576
etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi