Kolmas vuosineljännes jatkui taloudellisesti positiivisesti – Valintoja kohti yhteiskunnallista vaikuttavuutta

Vaikuttavuuskatsaus heinä-syyskuulta 2019 kertoo Metropolian panostaneen yhä vahvemmin yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen.

Tulos kolmannelta vuosineljännekseltä oli 0,7 miljoonaa euroa voitollinen kasvaen 1,9 miljoonaa euroa edellisvuodesta. TKI-toiminnan ja jatkuvan oppimisen (muut oppimisen ratkaisut) liikevaihdot kasvoivat jakson aikana merkittävästi.

”Olemme saaneet vahvistusta valitsemallemme suunnalle olla entistä vaikuttavampi osa suomalaisen yhteiskunnan uudistamista, kestävää kehitystä ja kasvua”, toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola sanoo.

Kolmannen vuosineljänneksen aikana korkeakoulu pohti vuoteen 2030 tähtääviä strategisia valintoja henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Jakson merkittäviä tapahtumia olivat:

  • Helsinki XR Centerin avajaiset Arabian kampuksella 5.9.2019. Noin 300 osallistujaa tutustui laajennetun todellisuuden mahdollisuuksiin juhlassa
  • Metropolia Match -jatkuvan oppimisen palvelumallin julkistamistilaisuus Metropolian sidosryhmille Myyrmäen kampuksella 22.8.2019.
  • Karamalmin kampuksen - Älykkäiden ratkaisujen kehittäjäkampuksen - avaus Espoon Karaportti 2:een elokuussa 2019.
  • Kampusten starttipäivät syyskuussa 2019 teemoina systeemisyys, itseohjautuvuus ja oppiva organisaatio.

Kolmannen vuosineljänneksen aikana Metropolia jatkoi opetussuunnitelmien uudistusta: tavoitteena on mahdollistaa ilmiölähtöinen oppiminen innovaatiokeskittymissä sekä opintojen liittäminen TKI-hankkeisiin.

Tutustu Metropolian vaikuttavuuskatsaukseen Q3/2019

Lisätietoja

Toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola, etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi

Metropolian toisen vuosineljänneksen vaikuttavuuskatsaus kertoo positiivisesta kehityksestä 3.10.2019