Metropolia syksyllä kohti normaalitoimintaa - tilannetiedot vahvistetaan elokuun alussa.

Katso miten koronavirustilanne vaikuttaa Metropolian toimintaan.

Metropolia Ammattikorkeakoulun hankintatoimen ylempään tutkinto-ohjelmaan uusi sisarohjelma: "MBA, Procurement"

Metropolian Liiketalouden alan Hankintatoimen tutkinto-ohjelmassa käynnistyy tänä vuonna kymmenes vuosikurssi. On siis korkea aika uudistaa opetussuunnitelmaa vastaamaan entistä paremmin työelämän tarpeita. Myös suuri kysyntä koulutukselle kannustaa meitä hankintatoimen opetuksen uudistamisessa ja syventämisessä - Metropolian hankintatoiminnan tutkintokoulutuksen hakijamäärä kasvoi reilusti viime vuoteen verrattuna.

Syksyllä 2020 Hankintatoimen tutkinto-ohjelma jatkaa edelleen suomeksi, mutta fokuksena tulee olemaan julkiset hankinnat. Julkisille hankinnoille on edelleen kysyntää ja osaamisvaje on tutkittu ja tunnistettu sekä kansallisesti että EU-tasolla. Lue lisää Hankintatoimen tutkintovastaavamme Hanna Harilaisen ajatuksia Osto&Logistiikka -lehden artikkelista Hankinnan huippuosaaja, haarukoi muutakin kuin hintaa.

Johtoryhmässä 10.6.2019 Liiketalouden ala sai luvan aloittaa uuden Hankintatoimen englanninkielisen YAMK-tutkinnon rakentamisen. Tutkinto-ohjelma kulkee työnimellä MBA, Procurement. Tämä ohjelma tulee seuraamaan monia niistä strategisista suuntaviivoista mihin tutkintokoulutusta halutaan kehittää. Kokonaan virtuaalisena ja englanninkielisenä se kiinnostanee kansainvälisestä opiskelijakuntaa, tarjoaa luontevan jatkokoulutuksen Metropolian Liiketalouden alan AMK-tasoisen International Business and Logistics -tutkinto-ohjelman alumneillemme ja luo pohjaa koulutusviennin kehittämiselle. Modulaarinen rakenne tekee helpommaksi syventävien hankintaopintojen myymisen räätälöityinä paketteina yrityksille täydennyskoulutuksena. Tutkimme myös mahdollisuutta non-stop sisäänoton rakentamiseen.

Lisätietoja

Hanna Harilainen
Tutkintovastaava
hanna.harilainen [at] metropolia.fi
p. 040 672 8890