Metropolia mukana kehittämässä uudenlaista orgaanista aurinkopaneelia yhdessä VTT:n kanssa

VTT on kehittänyt orgaanisen aurinkopaneelin, jossa painokoneella voidaan toteuttaa aurinkopaneelirakenteita monivärisinä muotoina. Nämä antavat aurinkopaneeleille ilmettä ja tunnistettavuutta. Joustavat ja ohuet paneelit voidaan liittää esim. suoraan julkisivulaseihin ja erimuotoisiin pintoihin. 

Aurinkopaneeleiden keräämää energiaa voidaan hyödyntää esim. anturoinnissa keräämään tietoa erilaisia IoT -ratkaisuita varten.

Puolitoistavuotisen hankkeen (Liwe facades) aikana hankkeeseen suoritettiin useita harjoitteluita ja sen tutkimustuloksista kirjoitettiin viisi päättötyötä. Opiskelijoita oli hankkeen aikana mukana useista tutkinto-ohjelmista, kuten Environmental Engineering, Energia- ja ympäristötekniikka, Electronics ja Konetekniikka.

”Se, että Metropolia pääsee mukaan tällaisen aivan uudentyyppisen tekniikan kehittämiseen, kertoo siitä, että monialaista osaamistamme arvostetaan. Projekti oli opiskelijoiden mielestä todella mielenkiintoinen ja opettava, ja myös Metropolian henkilökunta sai vahvistaa ammatillista osaamistaan hankkeen aikana”, projektipäällikkö Antti Tohka totesi tyytyväisenä hankkeen tuloksiin.

Metropolian osuus hankkeessa oli:

  • OPV paneeleiden testaukset sisällä ja ulkona (mittausympäristön rakentaminen)
  • OPV paneeleiden mekaanisen rasituksen testaus
  • Kiertotaloustarkastelut OPV paneeleille

Metropolian ja VTT:n lisäksi hankkeessa mukana olivat: PES-Arkkitehdit, Artic Kaihdin, Optitune

Tutkimushankkeen rahoitti Business Finland

Hankkeessa syntyivät seuraavat insinöörityöt:

Projekti mediassa:

Lisätietoa Metropoliassa:

Projektipäällikkö Antti Tohka
P. 040 142 4943
S-posti: etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi