Metropolia mukana rakentamassa opiskelijavetoista oppimiskeskusta Kosovoon

Huhtikuun alussa Study visit -vierailulle Kosovosta Metropoliaan osallistui 28 henkilön ryhmä kolmesta ammattikorkeakoulusta, opetusministeriöstä sekä kahdesta järjestöstä.

Myllypuron kampuksen lisäksi vieraat tutustuivat viikon aikana Vanhalla viertotiellä Positia-hyvinvointipalvelutoimintaan. Siellä vierailijat saivat omakohtaisen kokemuksen oppimisesta Postia-tyyppisessä opiskelijavetoisessa oppimisympäristössä.

“Meiltä on Metropoliasta mukana aivan huikea ja monialainen tiimi: Anita Ahlstrand (fysioterapia), Kajsa Sten (optometria), Kaisa Hartikainen (osteopatia), Panu Karhinen (vanhustyö), Janett Halonen (toimintaterapia) ja Kaarina Pirilä (optometria). Kaikki ovat pedagogiikan edelläkävijöitä, joilla on oman substanssiosaamisen lisäksi osaamista sekä innovaatioprojekteista että Positian hyvinvointipalveluyksikön toiminnasta,” kertoo projektipäällikkö Toini Harra innoissaan. “Molemmissa opettajan rooli on enemmänkin oppimisen mahdollistaminen. Tämä lähestymistapa on kosovolaisille uusi ja hyvin kiinnostava. Nyt opintomatkalla olevat asiantuntijat ovat jo antaneet vaikuttunutta ja hämmästynyttä palautetta”, jatkaa Harra.

“Visiitti on ollut silmiä avaava varmaan molemmin puolin”, sanovat yhdestä suusta Metropolian tiimiläiset. Monet vierailijoista ovat ihmetelleet: “Miten te uskallatte luottaa opiskelijoiden tekemiseen?”. Vierailun aikana kosovolaiset tulivat itse kosketetuksi monin eri tavoin Positian hyvinvointiyksikössä, jossa he saivat omakohtaisen kokemuksen opiskelijoiden osaamisesta.

Vierailun sisältöön oli panostettu tällä kertaa pitäen vahvasti mielessä hankkeen tarkoitus. Jokainen päivä teemoitettiin ja opiskelijat sekä yritykset otettiin mukaan ohjelman toteutukseen. Luentojen ja power point -esitysten sijaan vierailijat saivat kuulla konkreettisista toteutuksista, tavata ja keskustella opiskelijoiden, opettajien ja yrittäjien kanssa sekä keskittyä oman keskuksen yhteiskehittämiseen.

“Tarjoamme vierailijoiden käyttöön oman kokemuksemme, välineet sekä taustateoriat. Niiden avulla haluamme auttaa osallistujia luomaan omaa käsitystään keskuksen perustamiseen liittyvistä tekijöistä, sisällöistä sekä opiskelijoiden ja opettajien rooleista. Uskomme, että tämä hankeyhteistyö auttaa myös Metropoliaa kehittämään ja laajentamaan nykyisiä palvelujamme uudelle tasolle”, tiivistävät motivaatiotaan Metropolian tiimiläiset.

Opiskelijoiden ja opettajien välinen vuorovaikutus sai projektia koordinoivan projektipäällikön, Adnan Hoxhan kehumaan vuolaasti kokemaansa: “The most significant experience is the model of collaboration between students and teachers. In particular we are witnessing empowering practices and direct involvement of students in working with clients. Besides the clinical work that is implemented by students while supervised and quided by their professors the students are playing significant role also in process of planning and reflection processes. Consequently the learning process is enriched with deeper level of understanding of the role of health professionals and their interdependency with other health professionals and active involvement with clients. Lastly another significant observation we have witnessed is the emphasis put by your pedagogical approach of learning through not only personal experiences but also those of other students shared during reflective sections following each cycle of work session.”

“It has been great learning experience. You have nice learning procedures, and I have found that students are very happy with curricula, professors, and their postion to have a key role with clients. In osteopathy I learnt also about my own body. This is something that our students miss in Kosovo. Your pedagogical model is different, but I think that it might be very well accepted and implemented in Kosovo, “ kuvaili kokemuksiaan tutkija Jeta Statovtsi Positian toimintamallista.

Kirurgi, professori Faton Hoxha Gjakovan yliopistosta oli monin tavoin vaikuttunut opiskelijoiden osaamisesta ja asenteesta: “From the beginning the osteopathy-student made a very good assessment and she told me about my triggers. I am a surgeon, but I learnt a new things from podiatry students for my work as well. These students are so polite. Of course it is always nice to learn new things, but this was super experience”. I hope that we can deepen this collaboration with your help.” Kokemus oli antoisa myös vierailun toteutukseen osallistuneille Metropolialaisille. “On todella kiva esitellä toimintaa, kun osallistujat ovat näin aidosti kiinnostuneita siitä, mitä me teemme”, antoi palautetta puolestaan jalkaterapian lehtori Mona Liljegren.

Collegje Heimerer valitsi syntymäpäivänään Metropolian vuoden yhteistyökumppaniksi.

Valintaa perusteltiin hedelmällisellä ja pitkäjänteisellä yhteistyöllä, joka käynnistyi SOCRE -hankkeen myötä (Social Rehabilitation through Higher Education) 2015. Sen luontevaksi jatkeeksi käynnistyi 2018 marraskuussa Student-Run Multidisciplinary Allied Health Practice Center hanke (SMAHPC-hanke).

Kosovossa käynnistetty hanke mullistaa paikallista käsitystä oppimisesta ja opettajan roolista. Pristinassa sijaitsevaan Collegje Heimereriin rakennetaan Erasmus+ tuella monialaista, opiskelijavetoista oppimiskeskusta, joka tulee tarjoamaan terveys- ja hyvinvointipalveluja asiakkaille sekä innovaatiopalveluja yrityksille. Suomesta hankkeessa mukana ovat Metropolia ja JAMK.

Hankeyhteistyö laajeni tänä vuonna opettaja- ja henkilökuntavaihdoksi toimintaterapian osalta. Vierailun aikana keskusteltiin yhteistyön laajentamisesta sairaanhoitoon, kätilökoulutukseen, osteopatiaan ja apuvälinetekniikkaan.

Lisätietoja

Toini Harra
yliopettaja, projektipäällikkö SMAHPC-hanke
p. 040 334 6102
toini.harra [at] metropolia.fi