Monialaisella terveyden ja hyvinvoinnin edistämisellä kasvava merkitys tulevaisuudessa

Millaista tulevaisuuden osaamista ja koulutusta terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen parissa työskentelevät ammattilaiset ja asiantuntijat tarvitsevat? Tätä kysymystä on ratkottu Suomessa ja Virossa Health Promotion Programme (HPP) -projektissa yhteistyössä useiden toimialojen asiantuntijoiden ja ammattilaisten kanssa.

Molemmissa maissa toteutettiin mittava tutkimuskysely yhdenmukaisella menetelmällä. HPP-kyselylomakkeeseen vastasi Suomessa ja Virossa yhteensä 837 ammattilaista ja asiantuntijaa.

Terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavat monet yksilöön, yhteisöön ja ympäristöön liittyvät tekijät. Tutkimuksen tuloksina olennaisimmiksi tulevaisuuden kompetensseiksi nousivat muutoksen mahdollistaminentietoperusta sekä viestintä. Nämä kompetenssit voivat toimia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen muutosajureina. Ammattilaisten lisääntynyt osaaminen näillä osaamisalueilla tuottaa mahdollisuuksia muutokseen edistää viestintää ja lisää tietoisuutta monitasoisista ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä tulevina vuosina.

Uusia monialaisia opintojaksoja tulevaisuuden osaamistarpeisiin

Tutkimustulosten pohjalta HPP-projektissa on kehitetty ja pilotoitu tutkimuksessa tunnistettuihin tulevaisuuden osaamistarpeisiin pohjautuen vähintään 10 uutta ammattikorkeakoulun ja 6 uutta ammatillisen koulutuksen opintojaksoa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Tulevaisuuden terveysalan ammattilainen tarvitsee osaamista ja yhteistyötä myös oman alansa ulkopuolelta. HPP-projektin tutkimustulosten perusteella Metropoliassa on alkamassa vapaavalintaisena pilottina maaliskuussa vielä kolme monialaista verkkototeutusta (3 x 5 op): Media ja viestintä terveyden edistämisessä (täysi), Monialainen verkostotyö terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä perustietoa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä tarjoava opintokokonaisuus Terveyden edistämisen lähtökohdat ja toiminnan rakenteet yhteiskunnassa. Kahdelle viimemainitulle kurssille voimme ottaa vielä uusia opiskelijoita, joten ilmoittaudu mukaan.

”Katso ajatuksiani” - opiskelijat mukaan ideoimaan tulevaisuuden osaamista

Metropolian Myllypuron kampuksen aulassa järjestetämme tiistaina 9.4., klo 9 - 12 tapahtuman teemalla ”Katso ajatuksiani, Look at my thoughts!” Teema liittyy HPP-projektin saman nimiseen kilpailuun, joka on avoinna Suomessa ja Virossa 20.5.2019 saakka. Kilpailulla innostetaan opiskelijoita tuottamaan heidän omia tulevaisuutta koskevia ideoita ja ajatuksia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä.

Tulevaisuuden terveyden edistäminen edellyttää monialaisuutta. Esimerkiksi rakennusalalla, kulttuurissa, opetuksessa sekä sosiaali- ja terveysalla työskentelevät joutuvat päätöksissään ottamaan kantaa, miten eri toimialojen ja ammattikuntien yhteistyöllä voidaan parantaa väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Tapahtumaan kutsumme mukaan kaikkia eri alojen opiskelijoita, opettajia ja vierailijoita. Poikkea pohtimaan nykyhetkeä, tulevaisuutta. Millaista terveyttä ja hyvinvointia haluat olla mukana rakentamassa?

Projektin koordinoinnista vastaa Tallinnan yliopistoon kuuluva Haapsalu College ja yhteiskumppaneina ovat Metropolia sekä Haapsalu Vocational Education and Training Centre.

Hanke toteutetaan Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksella.

Katso lisää hpp.tlu.ee/fi/

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Kaija Matinheikki-Kokko, puh. 040 334 0855
Erityisasiantuntija Arja Liinamo, puh. 040 3340918

etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi