Metropolia syksyllä kohti normaalitoimintaa.

Katso miten koronavirustilanne vaikuttaa Metropolian toimintaan.

Myllypuron kampukselle fyysisesti aktivoivaa ja houkuttelevaa arkiliikuntaa

Metropolia ja sen opiskelijakunta METKA ovat saaneet URLUS-säätiöltä 45.000 euron apurahan kolmivuotiseen hankkeeseen, jonka tavoitteena on luoda Myllypuron kampukselle alusta alkaen fyysiseen aktiivisuuteen houkuttelevaa kulttuuria.

”Juuri nyt on aikaikkuna auki rakentaa korkeakoulukampuksellemme etukäteen mietittyjä, leppoisalla tavalla energisoivia ja vähän leikkimielisiäkin tapoja edistää arjessa toimivia liikuntamuotoja”, sanoo hankkeen käynnistänyt yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Tuire Ranta-Meyer. ”Metropolia voi olla edelläkävijä ammattikorkeakoulujen joukossa myös siinä, että se huolehtii jo osana opiskelua opiskelijoiden terveyspääoman kartuttamisesta tulevaa työelämää varten”, hän jatkaa. ” 

Hankkeen lähtökohtana on ollut näkemys siitä, että liikkumisen iloa ja rentoutumisen hetkiä tulee tarjota myös niille, jotka eivät koe itseään motorisesti lahjakkaiksi eivätkä puhku urheilullista voimaa.  Tarkoituksena on luoda kampuskulttuuri, jossa rakennuksen monimuotoiset tilat, kulkuväylät ja koko Myllypuron vihreä ympäristö hyödynnetään hyvinvoinnin tueksi.

Opiskeluun fyysistä aktiivisuutta integroivia kehittämishankkeita on toteutettu ammattikorkeakoulusektorilla selvästi vähemmän kuin koulutusorganisaatioissa yleensä. Tutkimusten mukaan ammattikorkeakouluissa opiskelijat myös toivovat aktiivista houkuttelua liikunnan pariin, sillä runsas istuminen on heillä yleistä.

”On tärkeää luoda yhteisöllistä, aidosti opiskelijoita motivoivaa toimintaa. Kun panostetaan positiivisiin elämyksiin ja toiminnallisuuteen, se innostaa pysyvään fyysiseen aktiivisuuden kulttuuriin myös valmistumisen jälkeen”, METKAn toiminnanjohtaja Pekka Petäkoski toteaa.

Hankkeessa  kehitetään opiskelijoiden tueksi innovatiivisia liikuntamuotoja, joissa kilpailullisuus tai itsensä vertaaminen muihin on minimoitu (muotoilun keinoin profiloidut kaupunkikävely- ja pyöräilyreitit, tarinalliset luontopolut ja Myllypuron alueen historiaan liittyvät reitit tai rastit, kävelyluennot ja -tiimipalaverit, geokätkentä, suunnistuksen perusteet, Gym in the Dark -tunnit jne). Tavoitteena on tutkia myös kampusrakennusta ja -rakenteita sekä kampuksen olosuhdemonitorointia hyödyntäviä mobiiliseurantatapoja liikunta-aktiviteetteihin. Uuden kehittämisessä hyödynnetään Metropolian omien opiskelijoiden osaamista ja tutkinto-ohjelmien erityisvahvuuksia.

Lisätietoja hankkeesta

Tuire Ranta-Meyer:
Puhelin: 050 5262002
Sähköposti: tuire.ranta-meyer [at] metropolia.fi 

Pekka Petäkoski:
Puhelin: 050 355 5199
Sähköposti: pekka.petakoski [at] metkaweb.fi