Metropolia syksyllä kohti normaalitoimintaa - tilannetiedot vahvistetaan elokuun alussa.

Katso miten koronavirustilanne vaikuttaa Metropolian toimintaan.

Pääkaupunkiseudun korkeakouluissa tunnistetaan tulevaisuuden osaamistarpeita tekoälyn avulla

Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulut Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia ennakoivat yhdessä tulevaisuuden osaamistarpeita tekoälyn avulla ja kehittävät koulutustarjontaansa sen pohjalta.

Metropolian toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola ja Haaga-Helian toimitusjohtaja-rehtori Teemu Kokko pitävät Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strategisen liittouman yhteistyöhön ja tekoälyn hyödyntämiseen keskittyvän esityksen 2. lokakuuta 2019 Opetus- ja kulttuuriministeriön Meeting of Directors General for Higher Education -kokouksessa, joka kuuluu Suomen EU-puheenjohtajuuskauden tilaisuuksiin.

Puheenvuorossaan "Navigating towards future competencies – making use of AI in higher education" Riitta Konkola ja Teemu Kokko esittelevät korkeakoululiittouman taustaa, toimintaperiaatteita ja yhteistyöalueita. Puheenvuoro keskittyy tapausesimerkin kautta siihen, miten tekoälyä voidaan hyödyntää tulevaisuuden osaamistarpeiden tunnistamisessa ja koulutustarjonnan kehittämisessä.

”Suomessa on jatkuva osaamisen kehittämisen ja uudelleenkouluttautumisen tarve. Meillä on erilaisia reittejä tutkintoon johtavaan koulutukseen. Yksilöityjen, poikkitieteellisten opintopolkujen ja jatkuvan oppimisen merkitys kuitenkin kasvaa koko ajan työmarkkinoiden tarpeiden muutoksessa,” sanoo korkeakoululiittouman prosessijohtaja Anu Moisio.

Tulevaisuuden työelämän ja osaamistarpeiden onnistunut ennakointi lisää Suomen kansainvälistä kilpailukykyä ja vetovoimaa koulutuksen ja teknologian hyödyntämisen huippumaana. Kartoittaakseen tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista ja pääkaupunkiseudun koulutustarpeita, liittouma aloitti yhteistyön kotimaisen tekoäly-yritys Headain kanssa keväällä 2018. Kuluneena vuonna kaikki korkeakoulujen yhteiset opintojaksot on analysoitu tekoälyä hyödyntäen ja verraten niitä työpaikkojen tarpeita koskevaan dataan. Tavoitteena on myöhemmin avata myös opiskelijoille pääsy tekoälyn hyödyntämiseen niin, että he voivat suunnitella omia opintojaan tulevaisuuden osaamistarpeisiin peilaten.


3AMK on Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strateginen liittouma, joka toimii neljällä yhteistyöalueella:

  • oppimistoiminta
  • työelämäyhteistyö ja yrittäjyys
  • vaikuttava TKI-toiminta
  • koulutusvienti - EduExcellence

Lue lisää yhteistyöstä 3AMK-verkkosivuilta.

Lisätietoja

Anu Moisio
Prosessijohtaja
3AMK - Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strateginen liittouma
etunimi.sukunimi [at] haaga-helia.fi
p. 040 488 7559