Robottibussikokemukset Helsingissä myönteisiä - kokeilujen haastavuus kasvussa

Bussipysäkin katos, robottibussi kadulla, sisällä matkustajia, taustalla Vuosaaren Aurinkolahden katukuvaa.Robottibussilinja 90R ajaa Vuosaaren Aurinkolahdessa syyskuun 2019 loppuun saakka.

Helsinki pyrkii hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteeseen pääsemiseksi on toteutettu kokeiluja, joilla halutaan löytää keinoja vähentää liikenteen päästöjä.  Metropolia Ammattikorkeakoulun älykkään liikkumisen hankkeet ovat tuoneet Helsingin katukuvaan robottibussilinjat Kalasatamaan ja Aurinkolahteen.

Sohjoa Baltic (Interreg Baltic Sea Region) -hankkeen pilotoima, yli kahden kilometrin reittiä Aurinkolahden alueella ajava robottibussilinja 90R on houkuttanut uteliaita Vuosaaressa. Muutaman kuukauden aikana kyydissä on käynyt yli 2000 matkustajaa.

Vuosaaren ajot päättyvät syyskuun 2019 lopussa, mutta Sohjoa Baltic jatkaa robottibussipilotilla Tallinnassa elokuun lopulta eteenpäin ja esittelee robottibussin yleisölle lyhyesti myös Gdanskissa, ensimmäisenä puolalaiskaupunkina, syyskuun ajan.

Matkustajakyselyn alustavat tulokset myönteisiä

Vuosaaressa on kerätty kattava otos matkustajien mielipiteitä. Sami Mäkinen FLOUsta vastaa matkustajilta kerättävän palautteen analysoinnista. “Suurin osa vastanneista ollut robottibussin kyydissä ensimmäistä kertaa. Lähes kaikki kokevat matkustamisen hyvin turvallisena sekä liikenne- että henkilöturvallisuuden osalta”, Mäkinen kiteyttää.

Vuosaaren matkustajakyselyyn vastanneista suurin ryhmä on ollut yli 60-vuotiaat. Robottibussin valitsemisessa muiden liikkumistapojen sijasta vastaajat kokivat parhaiksi  syiksi huonon sään ja tavaroiden kuljetuksen. Vastaajat uskoivat, että robottibussia voisi käyttää myös työmatkaliikenteen osana.

Mitä sitten?

Täysin kuskiton robottibussi ei vielä ole todellisuutta. Nyt käynnissä olevissa kokeiluissa sisällä on yhä ihminen varmistamassa, että kaikki sujuu turvallisesti. Mikäli operaattori halutaan pois kyydistä, tulisi busseja kyetä valvomaan etäältä tehokkaasti, hieman lennonvarmistuksen tapaan. Vuosaaressa kyselyyn osallistuneista matkustajista ⅓ olisi valmis jo nyt käyttämään bussia ilman operaattoria.

“Päästövähennysten toteutuminen vaatii muutosta kaupunkilaisten liikkumistottumuksiin.  Auton jättäminen kotiin puolestaan edellyttää, että tarjolla on entistä kattavammin muita vaihtoehtoja - ennen kaikkea julkisen liikenteen palveluja. Automaattinen joukkoliikenne mahdollistaa paremman palvelutason ja käyttökokemuksen laajemmalle asiakaskunnalle”, visioi Forum Virium Helsingin projektipäällikkö Jari Honkonen.

Operoinnin siirtäminen etävalvomoihin, joissa yksi ihminen ohjaa kerralla useamman ajoneuvon laivuetta, vaatii teknologialta vielä hieman kehittymistä. Tavoitteena on, että ensimmäiset kuskittomat robottibussit ajavat Helsingissä keväällä 2020, jolloin FABULOS-hankkeen pilotit alkavat Pasilan lisäksi viidessä eurooppalaisessa kaupungissa.

Julkisrahoitteisista kokeiluista kohti vakavasti otettavaa liiketoimintaa

EU-rahoitteisen FABULOS-hankkeen asettama haaste perustuu aiempien robottibussikokeiluiden tuottamaan tietoon ja osaamiseen, sekä teknologioiden nykytilaan.

“FABULOS-hankkeen lopputulemana ei siis ole tarkoitus olla vain sarja pilotteja eurooppalaisissa partnerikaupungeissa, vaan eräänlainen avaimet käteen -tuotteen esiaste, jonka kaupungit voisivat halutessaan liittää osaksi joukkoliikenneverkostoaan”, kertoo Metropolia Ammattikorkeakoulun älykkään liikkumisen innovaatiokeskittymän johtaja Oscar Nissin.

Päämääränä FABULOS-hankkeessa on tuottaa seuraavan sukupolven robottibussipalvelu, joka ratkaisee koko joukon teknisiä ongelmia aina itse robottibusseista laivueen hallintaan ja joukkoliikenneintegraatiosta liiketoiminnallisiin kysymyksiin.

 

Yhteystiedot:

Milla Åman Kyyrö

Viestintäsuunnittelija, Metropolia AMK

milla.amankyyro [at] metropolia.fi

+358 50 342 0341

 

Jari Honkonen

Projektipäällikkö, Forum Virium Helsinki

jari.honkonen [at] forumvirium.fi 

+358 6636668

 

Sami Mäkinen, FLOU

sami.makinen [at] flou.io

 

Lisää aiheesta

Linkki Vuosaaren robottibussi -videoon Youtubessa.

Sohjoa Baltic -hankkeen verkkosivu

FABULOS-hankkeen verkkosiv