SOSTE ry ja Metropolia edistävät yhteistyöllä asiantuntemuksen jakamista

Metropolian toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola ja SOSTE ry:n johtaja Anne Knaapi.SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry ja Metropolia tiivistävät yhteistyötään 3.4.2019 solmitulla työelämäyhteistyösopimuksella. SOSTE on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 230 sosiaali- ja terveysalan järjestöä sekä useita kymmeniä muita yhteistyöjäsentahoja.

Tavoitteena on edistää molempien osapuolten asiantuntemusta vahvistamalla SOSTE ry:n järjestömielikuvaa tarjoamalla erilaisia harjoittelu- ja yhteistyömahdollisuuksia sekä tukemalla sen toiminnan kehittämistä opinnäytetöiden, innovaatioprojektien ja hankeyhteistyön keinoin.

Tiiviimpi yhteistyö mahdollistaa SOSTE ry:n jäsenistön tarpeita palvelevia täydennyskoulutuksien kehittämisen ja täten lisää Metropolian tarjoamien täydennyskoulutusten näkyvyyttä jäsenille.

”Yhteistyö Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa tarjoaa SOSTElla ja sen jäsenkentälle yhteistyö- ja täydennyskoulutusmahdollisuuksia. Toivomme, että myös opiskelijat löytävät sosiaali- ja terveysjärjestöt. Järjestöt voivat tarjota harjoittelupaikkoja sekä tutkimus- ja kehittämiskohteita opinnäytetöihin ja innovaatioprojekteihin”, kertoo SOSTE ry:n johtaja Anne Knaapi. ”Järjestö voi olla myös monen Metropolian opiskelijan tuleva työpaikka. Sosiaali- ja terveysjärjestöissä työskentelee tällä hetkellä noin 50 000 henkilöä”, hän jatkaa.

”Hienoa, että pääsemme vahvistamaan järjestösektorin kanssa tehtävää yhteistyöstä. SOSTEn jäsenjärjestöjen kanssa olemme tehneet yhteistyöstä aikaisemminkin, mutta tällä sopimuksella saamme yhteistyöstä vielä sujuvampaa ja erilaisten innovaatioprojektien ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-yhteistyön tiedotus ja viestintä varmasti helpottuvat. Opiskelijat ovat kiinnostuneita toimimaan järjestöissä ja kehittämistyöstä kiinnostuneille opiskelijoille löytyy yhteistyöstä monia mahdollisuuksia. Henkilökohtaisesti olen iloinen, kun saan tiivistää yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Järjestökenttä on tärkeä toimija sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäjänä ja tuottajana”, sanoo lehtori Ulla Vehkaperä Metropoliasta.

Lisätietoja

Ulla Vehkaperä
lehtori, asiakkuusvastaava, Hyvinvoinnin osaamisalue
Metropolia Ammattikorkeakoulu
etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi
p. 040 714 5147

Tiedote
Sirpa Rutanen
Metropolian viestintäpalvelut