Metropolia syksyllä kohti normaalitoimintaa - tilannetiedot vahvistetaan elokuun alussa.

Katso miten koronavirustilanne vaikuttaa Metropolian toimintaan.

Soteuttamo 2.0 -tilaisuudessa puitiin sote-uudistusta - asiakkaan valinnanvapaus keskiössä

Soteuttamo 2.0 -tilaisuus järjestettiin sote-uudistuksen teemalla neljännen kerran Metropolian Vanhan viertotien kampuksella 22.1.2019.

Tilaisuuden alussa Uusimaa 2019 -hankkeen projektipäällikkö Helena Nyman-Jokisen esitys oli palvelun järjestäjän näkökulmasta - mikä muuttuu ja minkä pitäisi muuttua?

Asiantuntija Elina Eerola Sitrasta kertoi, että Soteuttamo on sosiaali- ja terveysalan työkalupakki, jonka avoimiin tapahtumiin kaikki yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin palveluntuottajat ovat tervetulleita.

Erikokoiset yritykset takaavat asiakkaalle valinnanvapauden

Toimialapäällikkö Terhi Tevameri Työ- ja elinkeinoministeriöstä (TEM) kertoi, että TEM:in tavoitteena on omalta osaltaan hyvinvoinnin kasvu ja hyvän elämän eväät Suomessa.

Tevameren mukaan hyvinvointia tukevat ratkaisut syntyvät verkostossa ja kumppanuuksien kautta. Pienten ja keskisuurten toimijoiden rooli - olivatpa ne yksityisiä tai järjestötaustaisia - on keskeinen uusien innovaatioiden ja palveluiden uudistumisen kannalta.

Palvelun tarvitsijan eli asiakkaan valinnanvapauden kannalta on tärkeää, että hänellä on monipuolinen palvelujen tuottajakenttä. Kun markkinoilla on tarjolla erilaisia palveluja, kuluttaja voi valita niistä tarpeisiinsa sopivimmat. Palvelun tarjoajan kannalta monipuolinen ja elävä palveluntarjoajien joukko mahdollistaa osaamisen yhdistämisen ja uusien palveluiden kehittämisen.

Erikokoisia palveluntuottajia tarvitaan, jotta valinnanvapaus olisi asiakkaille mahdollista. Pienet ja keskisuuret palveluntuottajat ovat joustavia ja pystyvät tarjoamaan lähipalveluja. Kilpailutukset eivät saisi mennä niin, etteivät pienet palveluntuottajat pysty osallistumaan niihin. Kilpailutuksessa tulisi pisteytyksessä huomioida myös laatuasiat, ei pelkästään alhainen hinta.

Palveluseteleiden poistaminen kaventaa asiakkaiden valinnanvapautta

Päiväkummun toimitusjohtaja Anne Kangas peräänkuuluttaa palveluseteleitä. Yrittäjät ovat keskittyneet tuottamaan palveluja palveluseteleillä. Yritykset keskittyvät laatuun ja kuuntelevat asiakkaitaan.

”Lähdemme aina rakentamaan palvelua siitä, mitä meidän asiakkaamme haluaa. Olemme räätälöineet palveluja. Meidän asiakkaamme ovat itse maksaneet palvelusetelin päälle. Tulevaisuudessa tämä ei ole mahdollista”, Kangas harmittelee. ”Näkemyksemme mukaan asiakkaiden valinnanvapaus kaventuu merkittävästi uudistuksen myötä. Asiakas ei voi enää itse maksaa laadukkaammasta peruspalvelusta, ainoastaan lisäpalvelusta.”, hän jatkaa.

Palvelun laatu tulee huononemaan yksiköissä (hoitokoti, kotihoito, päivätoiminta). ”Koska emme halua toimia näin, joudumme lähettämään asiakkaitamme johonkin toiseen paikkaan ja jatkossa palvelemaan vain itsemaksavia vanhuksia, ja silloin markkinat eriytyvät. Hoitokotien näkökulmasta tällainen uudistus on äärettömän huono.”, Kangas kuvailee. ”Yksityisyrittäjän näkökulmasta toivomme, että palvelusetelit säilyisivät asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin rinnalla.”, hän jatkaa.

Ammattikorkeakoulun rooli hyvinvointialan yrittäjyydessä

Metropoliassa Hyvinvointiyritykset kiertoon -hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut luoda innovaatioalusta, jonka kautta edistetään hyvinvointialan ja sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyttä sekä yrittäjyyskasvatusta.

”Yrittäjyyttä edistävät monet tahot ja olemmekin keskittyneet siihen, mikä ammattikorkeakoulun rooli on tässä yrittäjyyden edistäjien ekosysteemissä.”, kertoo projektipäällikkö Ulla Vehkaperä. Tätä kautta olemme päätyneet järjestämään yhdessä Sitran kanssa Soteuttamo-tilaisuuksia, joissa olemme käsitelleet eri toimijoiden kanssa mm. sote-uudistusta, digitaalisuutta, asiakaslähtöisiä palveluja ja tulevaisuuden näkymiä.

”Tämä on neljäs Soteuttamo, joka on Metropoliassa järjestetty”, Vehkaperä toteaa. ”Järjestämme vielä viidennen Soteuttamon teemalla Kansalais-Soteuttamo keskiviikkona 20.3.2019 klo 13.00 - 16.00 uudella Myllypuron kampuksella. Teemana on ikäihmisten paremmat palvelut. Pohdimme yhdessä mikä tekee palvelusta hyvän, laadukkaan, vaikuttavan ja tehokkaan.”

Soteuttamo 2.0 Uusimaa

Tilaisuuden tallenne – voit kuunnella ja katsoa esitykset jälkikäteen

Esitykset / Luennot:

Lisätietoja

Ulla Vehkaperä
P. 040 714 5147
ulla.vehkapera [at] metropolia.fi
Projektipäällikkö
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Hyvinvointiyritykset kiertoon, EAKR 6Aika 
www.hyvinvointiyritys.com