Suomenkielisistä ammattikorkeakouluista Metropolialle eniten valtion vastinrahaa

Valtioneuvosto päätti yleisistunnossaan 14.3.2019 ammattikorkeakouluille osoitettavasta valtion vastinrahasta ylijohtaja Tapio Kosusen esityksestä. Vastinraha myönnettiin suhteessa ammattikorkeakoulujen ajalla 1.8.2017 - 31.12.2018 keräämiin yksityisiin rahalahjoituksiin. Suurimman mahdollisen vastinrahan eli 4 miljoonaa euroa saivat molemmat ruotsinkieliset ammattikorkeakoulut, Arcada ja Novia. Metropolia sai niiden jälkeen suurimman vastinrahan 1,998 miljoonaa euroa. Tampereen teknisen yliopiston imussa TAMK sai 1,976 ja Varsinais-Suomen elinkeinoelämän imussa Turun ammattikorkeakoulu 1,899 miljoonaa euroa. 3AMK-kumppaneista Haaga-Helia sai 366.928 euroa ja Laurea 168.478 euroa.

Kaikki ammattikorkeakoulut tekivät 20. tammikuuta 2019 mennessä pyynnön vastinrahasta opetus- ja kulttuuriministeriöön. ”Metropolian OKM:ään tekemä asiakirja lahjakirjakopioineen hyväksyttiin sellaisenaan, mikä osoittaa, että meillä hallittiin lahjoitus- ja vastinrahaprosessi todella hyvin”, sanoo asiaa koordinoinut johtaja Tuire Ranta-Meyer. ”Saimme varainhankinnan tuloksena 100.000 euroa myös sellaisia lahjoituksia, joita ei voinut esimerkiksi rajatun kohdennuksen takia ilmoittaa vastinrahahakemukseen. Siksi kokonaisuudessaan voimme iloita Metropolian varainhankinnan tuotosta, joka oli 2,059 miljoonaa euroa. Se on hyvä tulos suhteessa haasteisiimme tilanteessa, jossa valtion rahoitusta on leikattu 26 prosenttia verrattuna viiden vuoden takaiseen”, hän jatkaa.

Ammattikorkeakoulut keräsivät vastinrahakaudella yhteensä noin 28,3 miljoonan euron lahjoitukset, joista valtion vastinrahoitukseen oikeuttavia oli noin 28,1 miljoonaa euroa. Vastinrahaa jaettiin yhteensä 24 miljoonaa euroa. Valtion vastinrahoituksesta ovat vain tuotot käytettävissä, joten hyödyt syntyvät vasta pitkän ajan kuluessa ja sijoitusnäkymien vahvistuessa. Itse lahjoitusten pääoma on käytettävissä ammattikorkeakoulun lakisääteisten tehtävien tukemiseen.    

Metropolian kannalta lahjoituksiin liittyvä suhdetyö on selkeästi vahvistanut sen yhteiskuntasuhteita ja tunnettuutta. Varainhankinta jatkuu vuoden 2019 loppuun asti.

Lisätietoja

Tuire Ranta-Meyer
Metropolia Ammattikorkeakoulu
yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja
tuire.ranta-meyer [at] metropolia.fi     
p. 050 526 2002

Lue myös:

Metropolia vauhdittaa varainhankintaansa vuonna 2019