Toimintaterapiaa kehittämässä yhteistyön voimalla

15.4.2019 - 12:00

Kahdeksannestoista toimintaterapian kehittämis- ja tutkimussymposium järjestettiin aurinkoisena torstaipäivänä 4.4.2019 Helsingissä Arcada-ammattikorkeakoulussa. Symposiumiin osallistui yli 100 toimintaterapeuttia ja alan opiskelijaa. Suoran verkkoyhteyden välityksellä tilaisuutta seurasi etänä myös noin 70 henkilöä. Tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa kahden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Tiimissä oli yhteensä yhdeksän toimintaterapeuttiopiskelijaa Arcadasta ja Metropoliasta sekä opettajia molemmista kouluista. Suomen- ja ruotsinkielisten koulujen yhteistyön avulla tapahtumassa saatiin näkymään myös maamme kaksikielisyys. Toivottavasti tällä onnistuneella esimerkillä korkeakoulujen välinen yhteistyö vahvistuu ja lisääntyy tulevaisuudessakin.

Toimintaterapian ydintä ja tulevaisuuden skenaarioita

Aamupäivän alustusten ja iltapäivän esitysten keskeisiksi asioiksi nousivat toimintaterapian tulevaisuus Suomessa sekä ammattialan ydinosaamisen tukeminen ja vahvistaminen tieteellisen tutkimuksen avulla. Teknologia kehittyy huimaa vauhtia ja se mahdollistaa tulevaisuudessa yhä kehittyneemmän toimintaterapian harjoittamisen. Meidän toimintaterapeuttien on siis tärkeää pysyä mukana kehityksessä. Yhteistyön, vertaisavun sekä -tuen merkitys nousee tulevaisuudessa yhä keskeisempään asemaan. Yhteistoiminnan kautta toimintaterapeuteilla on mahdollisuus olla mukana luomassa parempia mahdollisuuksia ammattialan kehittymiselle ja yhteiskunnalliselle vaikuttamiselle. Ympäristön muuttuessa myös meidän on muututtava. Kaiken muutoksen keskellä on kuitenkin hyvä muistaa, että oikeaa ihmistä ja terapeuttia voi tuskin mikään korvata.

Toimintaterapeuttiliiton tarjoamien iltapäiväkahvien jälkeen vuorossa oli vielä kolme workshopia, joissa osallistujilla oli mahdollisuus päästä osallistumaan itse toimintaan.

Metropolia vahvasti mukana toimintaterapian kehittämistyössä

Metropolian lehtori Riitta Keponen oli esityksellään arviointimenetelmien kehittämisestä ja käännösprosessista päivän teeman mukaisesti toimintaterapian ytimessä. Aihe koettiin tärkeäksi ja se herätti vilkasta keskustelua osallistujien keskuudessa päivän aikana.

Tilaisuutta järjestämässä olleet opiskelijat Janina Juuti, Maria Totro, Martina Uotinen, Sophie Weckström, Riitta Alatalo, Kaisa Kalliotyrni, Krista Purontaka, Suvi Räisälä ja Anette Sydänmaa muistuttavat, että esimerkillisellä yhteistoiminnallaan he toivovat myös muiden innostuvan ajatuksesta, että aina ei tarvitse toimia yksin, vaan yhdessä tekemisessä on voimaa!

Lisätietoja tapahtumasta

Suvi Räisälä
toimintaterapeuttiopiskelija
suvi.raisala@gmail.com