Urakysely vuonna 2013 Metropoliasta valmistuneille

Ammattikorkeakoulusta vuonna 2013 valmistunut: Onko urasi edennyt toivomallasi tavalla? Mikä opinnoissa oli hyvää, ja missä olisi kehittämisen varaa?

Ammattikorkeakoulut toteuttavat tänä vuonna valtakunnallisen uraseurantakyselyn, jonka tavoitteena on kehittää ammattikorkeakoulutusta ja tuoda tutkinnon suorittaneiden urapolkuja näkyviksi. 

Ensimmäinen uraseurantakysely vuonna 2013 valmistuneille AMK- ja ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneille toteutetaan alkuvuodesta 2019 ja seuraava v. 2014 valmistuneille syksyllä 2019.

Jos siis olet suorittanut meillä AMK- tai ylemmän AMK-tutkinnon vuonna 2013, tulet saamaan 29.1.2019 tekstiviestillä pyynnön vastata uraseurantakyselyyn. Vastauksesi on meille erittäin tärkeä ja kiitämme jo etukäteen ajastasi!

Edeltävän AMKista uralle! -hankkeen (2016-2018) tuloksiin, eri korkeakouluista valmistuneiden opiskelukokemuksiin ja urapolkuihin voit tutustua toissa.fi-sivustolla.

#uraseuranta #AMKistauralle #YlpeästiAMK