Metropolia syksyllä kohti normaalitoimintaa - tilannetiedot vahvistetaan elokuun alussa.

Katso miten koronavirustilanne vaikuttaa Metropolian toimintaan.

Uudellamaalla Digi-Salamoi - Salamaprojekteilla osaamista, kilpailukykyä ja verkostoja

Käynnissä on ns. neljäs teollinen vallankumous, jossa fyysinen ja digitaalinen maailma yhdistyvät kyberfyysisiksi järjestelmiksi. Industry 4.0 - Teollisuuden digitalisaatio mullistaa teollisuuden kentän tuotannosta toimintamalleihin. Teollisten murrosten yhteydessä on tyypillistä, että uutta ja osin kypsymätöntä teknologiaa on tarjolla, mutta yritykset sekä alan toimijat eivät vielä tiedä, miten ja missä vaiheessa teknologioita tulisi ja kannattaisi lähteä soveltamaan.

Suomella on loistava tilaisuus tarttua teknologian hyödyntämiseen nyt, kun siitä voi vielä saada merkittävää kilpailuetua lokaalisti ja globaalisti. Yrityksillä on selkeä tarve kehittää osaamistaan, kokeilla sekä puntaroida uusia ratkaisuja ja sitä kautta saada tietoa päätöksenteon tueksi.

Salamaprojekteilla uudet teknologiat haltuun

Digi-Salama -hankkeessa toteutetaan Uudenmaan pk-yrityksissä ketteriä Salamaprojekteja viidessä, digitaalisessa Industry 4.0 -teemassa: Cobotit, Autonomiset liikkuvat robotit, Digital Twin -teknologia, Tekoäly ja koneoppiminen automaatiossa, VR/AR/Holodeck

Salamaprojekteja toteutetaan yhteensä 25 kappaletta. Projektit tehdään Vantaan Elinvoima-ohjelman Kärkiklusteri -toimialoilla: logistiikka, elintarvike, kiertotalous, kiinteistö ja korkean osaamisen tuotanto. Hankkeen toimijat valmistelevat Salamaprojektit yrityskohtaisesti. Jokaisen viiden teeman osalta tehdään klusterikohtaisesti viisi projektia. Salamaprojektin toteuttamisesta vastaavat Metropolian asiantuntijat. Lisäksi Salamaprojektien toteutusta tukevat Metropolian opiskelijat. Projektien kimpussa tulee ’touhuamaan’ noin 200 muutosagenttia, asiantuntijaa ja opiskelijaa.

 

Digi-Salama hankkeen tavoitteena on synnyttää uutta osaamista, kykyä soveltaa uusia teknologioita sekä valmiita toimintakonsepteja. Hanke kasvattaa erityisesti pk-yritysten kilpailukykyä linkittää ne kansainvälisiin verkostoihin ja johtaa uusiin mahdollisiin investointeihin sekä kokoaa asiantuntijaverkoston. Lisäksi tarkastellaan voidaanko uusilla teknologioilla vaikuttaa energiankulutukseen, materiaalitehokkuuteen ja hiilineutraaliuteen.

Tällä hetkellä projektissa kartoitetaan teknologiantarjoajia sekä asiakasyrityksiä. Kääritään hihat ja aletaan yhdessä hommiin!

Kiinnostuitko, haluatko mukaan?

Antti Liljaniemi / Metropolia AMK / Digi-salama projektipäällikkö
Puh. 0400 240 756 / antti.liljaniemi [at] metropolia.fi

Mirka Järnefelt / Vantaan elinkeinopalvelut
Puh. 040 125 8535 / mirka.jarnefelt [at] vantaa.fi

Olemme mukana:

Hankkeen toteuttavat Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Vantaan kaupunki yhteistyössä Suomen Automaatioseura ry:n, Suomen Robotiikkayhdistys ry:n, Tampereen yliopiston koordinoiman TRINITY-hankkeen ja VTT:n koordinoima DIH2 -hankkeen kanssa. Hanke on 2-vuotinen ajalla 1.9.2019 – 31.8.2021.

Päärahoittajana toimii Uudenmaan liitto / EAKR.

 

     Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020.           Vantaan kaupunki.