Rakennusarkkitehtuurikoulutuksen soveltuvuuskoe 2019

Rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskoe oli kaksiosainen. Kaikki rakennusalalle hakeneet osallistuivat ensimmäisenä hakupäivänä tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen hakukokeeseen, joka sisälsi mm. matematiikan, fysiikan ja kemian tehtäviä.

Tämän lisäksi rakennusarkkitehtikoulutukseen hakeneet kutsuttiin toiseksi päiväksi soveltuvuuskokeeseen. Soveltuvuuskokeessa testattiin kahden erilaisen suunnittelutehtävän avulla mm. kolmiulotteista hahmotuskykyä, ideointikykyä, sommittelutaitoja sekä havainnollista esityskykyä. Soveltuvuuskokeissa menestyneiden opiskelijoiden töihin voit tutustua lähemmin näillä sivuilla.

Soveltuvuuskokeet järjestettiin niissä neljässä ammattikorkeakoulussa, joissa rakennusarkkitehtikoulutusta annetaan: Metropolia (Helsinki), OAMK (Oulu), TAMK (Tampere) ja Savonia (Kuopio).

 • Tehtävä 1: Kotikadun tulevaisuuden näkymä

  Piirrä arkin tyhjään osaan näkymä tulevaisuuden kotikadusta R.A:n silmin nähtynä.
  Piirrä piirustus käyttäen lyijy- ja puuvärikyniä.

  Aikamatkailija R.A. saapui pitkältä reissultaan viimeinkin kotikadulleen. Vaikka hän oli
  matkoillaan jo monenlaista ehtinyt nähdä, tämä tilanne yllätti hänet kuitenkin täysin.
  Vanhan kotikadun tuttuus, sen jokainen mieleen painunut sopukka, kadun kulman
  kulunut kiveys ja rakkaan seudun kokonaisvaltainen rähjäisyyden romantiikka oli nyt
  saanut rinnalleen täysin uuden, kuin raikkaasta tuulenpuhurista syntyneen todellisuuden.
  Tällaista R.A. ei ollut matkoillaan aiemmin missään nähnyt. Oliko aikamatkustuksen
  mahdollistavaan sovellukseen tullut jokin vika? ”Mitä ihmettä! Kallis ohjelma!”

  Hetken tilanteen uskomattomuutta ja epätodellisuutta päiviteltyään R.A. päätti syventyä
  todella katsomaan näkemäänsä. Kokemushan se on tämäkin, vaikkei ihan sellainen, mitä
  hän kotiin palatessaan odotti.

  Tutun kotikadun futuristisella oikealla puolella oli selvästi joitain pieniä yksityiskohtia,
  mitkä muistuttivat alkuperäisestä. Muutoin vanhan maailman kaupungin nuhjuisuudesta
  ei ollut kadun oikealla puolella tietoakaan. Katu rajautui oikealta puoleltaan leveämpänä
  ja väljempänä kuin aiemmin ja sitä pitkin saattoi nyt nähdä kaukaisuuteen asti. Myös
  etuviistossa risteävää katua pitkin katse tavoitti horisontin ja vuoret kaupungin takana.

  Uusi kaupunki näytti muodostuvan kahdesta toisiaan täydentävästä, mutta toisilleen
  vastakkaisesta rakentamisen tavasta.

  Ensinnäkin vanhaa maailmaa rasittava ja sen rakennuksia puoleensa vetävä painovoima
  oli jollakin kummallisella tavalla onnistuttu uudessa kaupungissa voittamaan. Jos vanhaa
  puolta voisi luonnehtia raskaaksi, uusi oli sitä vastoin, lähes ilmaa kevyempää.
  Rakennukset kohosivat suippenevina kohti hahtuvaisia pilviä ja niiden yksilöllisen
  ilmeikkäät huiput ulottuivat joissain tapauksissa jopa pilvien yli. Rakennusten välillä näytti
  kulkevan yläilmoissa eri tasoilla risteileviä yhdyskäytäviä tai siltoja.

  Myös valo oli kadun oikealla puolella elävää, varjot selkeitä ja teräväpiirteisiä. Korkeiden
  rakennusten pinnat kiiltelivät ja peilasivat – jotkut rakennuksista näyttivät katoavan
  taustaansa miltei aineettomina. Uusien rakennusten väliset tilat hengittivät, mikä oli selvä
  parannus vanhan kaupungin kapeiden katujen puristavaan otteeseen.

  Toisekseen uuden kaupungin katutasolla runsaan vehreyden ympäröimänä oli katulinjoja
  myötäileviä matalia yhden kerroksen korkuisia pienipiirteisesti mutkittelevia ja polveilevia
  rakennuksia joiden äärellä ja sisällä ihmisillä näytti olevan hauskaa. Nämä rakennukset
  loivat täydellisen vastakohdan pilviin kohoaville rakennuksille, sillä ne vaikuttivat olevan
  yhtä maan kanssa, kuin kasvavan maasta. Niiden katot yhtyivät saumattomasti ympärillä
  kumpuilevaan vihreään maastoon. Vihreää näytti ennen niin harmaan kotikadun uudella
  puolella olevan nyt paljon, myös yläilmoissa. Se tuntui R.A:sta hyvältä.

Tehtävä 2: Paikka - rakennelma - tila

Ögelilä

Uuden eliölajin, ögelin elinympäristöä ovat rakennusten ilmanvaihtoputkistoille tarkoitetut kuilut.

Eräs lajin edustaja, Tussaud Ögeli, on omistanut elämänsä muovailuvahalle. Tussaudin intohimo on muovailuvahasta rakentaminen ja hän rakastaa muovailuvahataidetta. Nyt Tussaud on löytänyt ihanteellisen rakennuspaikan, jossa pimeän kuilun valonlähteenä toimii kuilun seinässä oleva valaisin. Hän päättää rakentaa muovailuvahasta itselleen rakennelman, joka samalla on luovuuteen innoittava työtila. Lajityypilliseen tapaan Tussaud sijoittaa rakennelman ilmanvaihtoputken kylkeen.

Ögelin löytämän paikan näet paperin kääntöpuolella olevasta valokuvasta.
Tussaud itse ei valitettavasti suostunut valokuvaan.

Piirustus A:
Tehtävä:
Piirrä rakennelma ulkoapäin.

Piirustus B:
Tehtävä:
Piirrä luovuuteen innoittava työtila sisältä päin.

Ohjeet:
Jaa vaakasuuntainen A3-arkki pystyviivalla kahteen yhtä suureen osaan.
Piirrä piirustus A vasemmalle puolelle ja piirustus B oikealle puolelle.
Piirrä molemmat piirustukset käyttäen lyijy- ja puuvärikyniä.
Piirrä palautettava piirustus annetulle piirustuspaperille.