Rakennusarkkitehtuurikoulutuksen valintakokeet 2014

Piirros: Daria SevastyanovaPiirros: Juha Mannermaa

Rakennusarkkitehtikoulutus alkoi syksyllä 2014 uudelleen 19 vuoden tauon jälkeen. Koulutus oli erittäin suosittu kevään 2014 yhteishaussa. Valintakokeisiin saapui peräti 910 hakijaa. Rakennusarkkitehdiksi pääsee opiskelemaan vain pieni osa kaikista hakeneista: jokaista aloituspaikkaa kohden on 7,6 ensisijaista hakijaa.

Rakennusarkkitehtikoulutuksen valintakoe oli kaksiosainen. Kaikki rakennusalalle hakeneet osallistuivat ensimmäisenä hakupäivänä tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen hakukokeeseen, joka sisälsi mm. matematiikan, fysiikan ja kemian tehtäviä.

Tämän lisäksi rakennusarkkitehtikoulutukseen hakeneet kutsuttiin toiseksi päiväksi soveltuvuuskokeeseen. Soveltuvuuskokeessa testattiin kahden erilaisen suunnittelutehtävän avulla mm. kolmiulotteista hahmotuskykyä, ideointikykyä, sommittelutaitoja sekä havainnollista esityskykyä. Soveltuvuuskokeissa menestyneiden opiskelijoiden töihin voit tutustua lähemmin näillä sivuilla.

Soveltuvuuskokeet järjestettiin niissä neljässä ammattikorkeakoulussa, joissa rakennusarkkitehtikoulutusta annetaan: Metropolia (Helsinki), OAMK (Oulu), TAMK (Tampere) ja Savonia (Kuopio). Jokaisella oppilaitoksella oli 30 aloituspaikkaa syksyllä 2014 alkaneeseen koulutukseen.

Soveltuvuuskoetöitä 2014

Tehtävä 1, silta:

10 hlön talkooryhmän tehtävänä on rakentaa kaupunkitapahtumaan väliaikainen silta. Käytettävissä olevia materiaaleja ovat autonrenkaat, puhelinpylväät, lautoja, köyttä ja pressuja.

Piirros: Ari Kangaspunta

Piirros: Ari Kangaspunta

Piirros: Elina Halonen

Piirros: Erik Rodin

Piirros: Eveliina Reponen

Piirros: Tiina Häkkinen

Piirros: Helena Lukkarinen

Piirros: Iivari Joenmaa

Piirros: Janita Immonen

Piirros: Eemeli Jääskeläinen

Piirros: Jenni Saarinen

Piirros: Juho Tiltti

Piirros: Jyrki Seilonen

Piirros: Kaisa Pynssi

Piirros: Kalle Kaihari

Piirros: Joona Kokkonen

Piirros: Anne Kumpumäki

Piirros: Maria Kuukasjärvi

Piirros: Laura Rahkonen

Piirros: Juha Mannermaa

Piirros: Camilla Miettinen

Piirros: Petri Salo

Piirros: Roope Berg

Piirros: Tiina Miettinen

Piirros: Tommi Selander

Piirros: Tuomas Kärppä

Piirros: Valtteri Nikulainen


Tehtävä 2, kappaleet tilassa:

Sommittele kolmesta kappaleesta (sininen pallo, punainen kuutio, keltainen tetraedri) tilallisesti kiinnostava kolmiulotteinen kokonaisuus. Jokainen kappale pitää jakaa kahteen osaan.

Piirros: Amanda Rantakokko

Piirros: Elias Wahlstrom

Piirros: Tiina Häkkinen

Piirros: Ilona Lähde

Piirros: Ilona Ravattinen

Piirros: Janita Immonen

Piirros: Jaakko Kallio

Piirros: Eemeli Jääskeläinen

Piirros: Joona Kokkonen

Piirros: Anne Kumpumäki

Piirros: Maria Kuukasjärvi

Piirros: Laura Malmiharju

Piirros: Maija Silvennoinen

Piirros: Juha Mannermaa

Piirros: Camilla Miettinen

Piirros: Pasi Widgren

Piirros: Riikka Souru

Piirros: Senja Torma

Piirros: Tuomas Kärppä