Maahanmuuttajien tekniikan alan AMK-opintoihin valmentava koulutus

Tekniikan alan valmentava

Koulutuksen kuvaus

Tekniikan alan koulutuksessa tutustutaan tekniikan alaan, insinööriopintoihin, insinöörin ammattiin sekä opiskellaan tekniikan korkeakouluopinnoissa tarvittavaa suomen kieltä ja matemaattis-luonnontieteellisiä taitoja. Koulutus kestää kuusi (6) kuukautta. 

Koulutuksen aikana kehität: 

  • suomen kielen taitoasi
  • vuorovaikutus- ja viestintätaitojasi
  • tietoteknistä osaamistasi
  • matemaattis-luonnontieteellistä osaamistasi

Huom! Valmentava koulutus ei anna suoraa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi vaan opiskelijan on haettava normaalin hakumenettelyn kautta (esimerkiksi Yhteishaku). Valmentavassa koulutuksessa suoritettuja opintoja voi sisällyttää AMK-tutkintoihin.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä ja se koostuu kuudesta opintojaksosta:

  • Opiskelutaidot ja osaamisen kehittäminen (5 op)
  • Matematiikka sovellettuna tekniikkaan, fysiikkaan ja kemiaan (5 op)
  • Digiosaaminen (5 op)
  • Suomi toisena kielenä: korkeakouluopintojen suomi 1 (5 op)
  • Suomi toisena kielenä: korkeakouluopintojen suomi 2 (5 op)
  • Suomi toisena kielenä: puheviestintä (5 op)

Katso kurssien sisältökuvaukset Metropolian opinto-oppaasta

Lisätietoja

Tekniikan alan valmentava koulutus: mira.myllarinen(at)metropolia.fi

Opintotuki

Maahanmuuttajille suunnattu ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus oikeuttaa opintotukeen. Opintotuki myönnetään päätoimisten opintojen keston ajalle. Lue lisää Kelan sivuilta