Suomessa elää suuri joukko nuoria miehiä, joilla ei ole työtä tai koulutusta ja joilta puuttuvat kontaktit omaan ikäryhmään. NIKO -97 hanke pohjautuu järjestötasolla kokemuksellisesti havaittuun tietoon kohderyhmän tuentarpeesta seksuaalisuuteen liittyvästä kokemattomuudesta ja siihen liittyvästä ahdistuneisuudesta.

Kohderyhmänä ovat 18-29 -vuotiaat pääkaupunkiseudulla ja Oulussa asuvat syrjäytymisvaarassa olevat miehet.

NIKO -97 hankkeen avulla tuetaan nuorten miesten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä parantamalla kohderyhmän seksuaaliterveystietoja, sosiaalisia taitoja, kykyä sanoittaa tunteita ja tarpeita sekä lisätä väkivallattomuutta ohjatun pienryhmätoiminnan avulla.

Hankkeen tuloksena syntyy kohderyhmän kanssa yhteistyössä kehitetty kohtaamisenmalli, jota voidaan soveltaa laajasti syrjäytyneiden nuorten miesten seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämistyössä.

 

Yhteystiedot:

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Riitta Vilkko, projektipäällikkö,
lehtori (TtM, kätilö), riitta.vilkko@metropolia.fi

Kohtaus ry, Satu Lekola, toiminnanjohtaja, (sosionomi, pari- ja seksuaaliterapeutti)
satu.lekola@kohtaus.info

 

Hanke saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta.

 

 

 

Niko-97