NIKO-97-hanke

NIKO -97 hankkeessa kehitetään ryhmätoimintaan perustuvaa mallia, jolla tuetaan nuorten miesten (18-29 v.) seksuaaliterveyttä. Kehittämisen lähtökohtana on nuorten miesten itsensä esiin nostamat tarpeet, ammattilaisten havainnot ja aiheeseen liittyvä tutkimustieto.

Hankkeen tavoitteena on edistää nuorten miesten ystävyys- ja seurustelusuhteiden syntymistä harjoittelemalla mm. sosiaalisia taitoja sekä tunteiden ja tarpeiden ilmaisua. Lisäksi tavoitteena on tukea miesten mielenterveyttä sekä ennaltaehkäistä itseä ja/tai muita vahingoittavaa seksuaalikäyttäytymistä.

Kehitettävän mallin lisäksi hankkeessa tuotetaan toimintaa tukevaa tietoa ja koulutusta henkilöille, jotka kohtaavat näiden haasteiden kanssa eläviä nuoria miehiä päivittäisessä työssään.

Ryhmätoimintamallia yhdessä nuorten miesten kanssa kehittävät hankefasilitaattoreina toimivat Hemmo Rättyä Kohtaus ry:stä ja Jukka Oksanen Metropoliasta. Lisäksi hanke tekee yhteistyötä muiden alalla toimivien järjestöjen ja organisaatioiden kanssa PK-seudulla ja Oulussa, missä nuoria miehiä kohtaavia ammattilaisia koulutetaan mallin käyttöön. Samalla he voivat soveltaa ja levittää ryhmätoimintamallia organisaationsa käyttöön.

Lisätietoa hankkeesta:

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Jukka Oksanen, projektipäällikkö, lehtori (PsM), jukka.oksanen [at] metropolia.fi (jukka[dot]oksanen[at]metropolia[dot]fi)

Kohtaus ry, Satu Lekola, toiminnanjohtaja, (sosionomi, pari- ja seksuaaliterapeutti), satu.lekola [at] kohtaus.info (satu[dot]lekola[at]kohtaus[dot]info)

Ryhmätoimintamalli on saatavissa maksutta hankkeen Miesten vuoro -työmallisivulla.

Hanke saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta.