PEILI - Löydä vahvuutesi tekoälyllä

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten miesten elämänhallintaa tukeva hanke

Tekoäly yhdistettynä nuorten miesten todellisiin tarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin löydämme kohdennettuja yksilölle sopivia uudenlaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Monialaiset tuotokset

Nuoret miehet ovat merkittävässä roolissa monialaisessa tiimissä edustaen kohderyhmää kehitystyön keskiössä. Heidän tehtävänä on määrittellä erilaisia käyttäjätarpeita ja antaa äänensä kuuluvaksi nuoria miehiä koskevassa hankkeessa.

Metropolia ammattikorkeakoulun rakentama asiantuntijatiimi koostuu:

  • tekoälyteknologia
  • terveyden edistäminen
  • sosiaaliala
  • palvelumuotoilu

Mobiili tekoälysovellus

Hankkeen tavoitteena on kehittää mobiili tekoälysovellus sanoittamaan nuorille miehille uusia tulevaisuuden polkuja, jotka vastaavat heidän kiinnostuksen kohteita ja jo hankittuja taitoja elämässä.

Osallistavat työpajat

Nuoria 16-29-vuotiaita miehiä tavoitellaan järjestöjen kautta mukaan toimintaan ja nuorten osallistavat työpajat järjestetään nuorten parissa toimivien tahojen tiloissa.

Mukaan tavoitellaan kuutta eri nuorten järjestöä tai nuorten parissa työskentelevää tahoa.

Tammikuussa 2019 käynnistyy ensimmäinen 8. viikon jakso Kohtaus ry:ssä. Monialainen hanketiimi yhdistää voimansa kohderyhmän nuorien kanssa, jolloin pääsemme suunnittelemaan nuoria aktivoivaa PEILI-toimintamallia ja kehittämään sitä yhdessä eteenpäin.

Lisäksi työpajoissa keskitytään määrittelemään tekoälysovelluksen käytettävyyttä helppojen prototyyppimallien avulla ja tutustutaan siihen mitä tekoäly ylipäätään tarkoittaa. Teknologian kautta nuorelle tulee tutuiksi oma elämäntilanne sekä uusia tulevaisuuden polkuja avautuu ennen näkemättömällä tavalla.

Nuoret sovelluksen ohjaksissa

Hankkeen aikana syntyvä PEILI-tekoälysovellus mahdollistaa itsenäisen tietojen tallentamisen ja suosittelee nuorelle juuri hänen antamiin tietoihin nojaten opiskelu- ja työpaikkoja sekä verkostoja mihin nuorella on mahdollista kiinnittyä. Kyseistä sovellusta voi hyödyntää nuorten parissa työskentelevät henkilöt aktivoidakseen nuoria hallinnoimaan omia tietojaan ja elämän tilannetta.

Palvelumuotoilun keinot

Yhdessä tekeminen korostuu yhteiseen päämäärään pääsemiseksi. 

Hankkeessa käytetään palvelumuotoilun menetelmiä monialaisen kehitystiimin yhteen liimaamiseksi palvelua suunniteltaessa. Palvelumuotoilun keinoilla erilaisten kokeilujen kautta syntyy PEILI-kehittämismalli monialaisten tiimien käyttöön.

Kehittämismallissa alakohtaisia siiloja rikotaan siten, että kehitystiimin jäsenet substanssista riippumatta osallistetaan jossain määrin kaikkiin kehitysvaiheisiin. Sisäistä kommunikaatiota korostetaan pyrkien saamaan yhteinen näkemys tekemisen tavoitteista. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että terminologiaa puretaan, teknologia-asiantuntijat työskentelevät viikoittain yhdessä sosiaalialan ja terveyden edistämisen rinnalla ja toisinpäin.

Kohderyhmä on jatkuvan iteratiivisen kehitystyön keskiössä.

Hanketta rahoittaa

Euroopan sosiaalirahasto – Euroopan unioni.
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Kaisa Puuronen
kaisa.puuronen metropolia fi 
puh. 040 750 2455

Peili - unelmat näkyviksi -Facebook-sivut

Yhteistyökumppanit

Headai - Create Artificial Labor.
Kohtaus ry.
Vamos - Helsingin Diakonissalaitos.
Suomen Setlementtiliitto.
3 Step IT.